Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 5.10.2019Staroměstský Den vína
  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 11.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti občanů s fungováním Městského úřadu ve Starém Městě

Dotazníkové šetření je součástí projektu „Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy“, na kterém Staré Město spolupracuje se Sdružením měst a obcí Východní Moravy.
Neexistují žádné správné a špatné odpovědi, jde o Váš názor. Vyplnění předkládaného anonymního dotazníku Vám nebude trvat déle než 10 minut. Vždy vyberte jednu odpověď.
Tištěnou verzi dotazníku je také možné si vyzvednout a následně odevzdat na podatelně městského úřadu. Předem děkujeme za Váš čas a spolupráci na zlepšování fungování městského úřadu.

Vyplnit dotazník


Projekt Modernizace učeben II. stupně ZŠ byl dokončen během června 2019. Od začátku nového školního roku se mohou žáci i kantoři II. stupně základní školy Komenského č. p. 1720 těšit na devět modernizovaných učeben (2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, učebna přírodopisu, fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně), včetně kabinetů a přípraven. »


Zbrusu nových prostor se dočkala příspěvková organizace města Středisko volného času Klubko. Na konci června byly dokončeny stavební práce na přestavbě bývalé kotelny druhého stupně základní školy. Rekonstrukcí objektu, který byl již dlouhá léta nevyužívaný a ve špatném technickém stavu, získalo Středisko volného času Klubko plně vybavené bezbariérové prostory. Tím dojde k navýšení kapacity zařízení. »


Počasí letos přálo příznivcům Petrova cechu. Příjemné teploty přes den i v noci a absence deště. Takové podmínky provázely letošní ročník oblíbených nočních rybářských závodů staroměstský Čochtan, které i letos pořádal místní spolek rybářů na slepém rameni Čerťák. O lovná místa bývá tradičně zájem a letošní ročník nebyl výjimkou. Dva a šedesát nadšenců všech věkových kategorií se snažilo vyzrát nad rybami ze soboty na neděli 17. – 18. srpna 2019 od 14 do 9 hodin ráno. »


Loňský rok byl pro Základní školu ve Starém Městě rokem oprav, rekonstrukcí a modernizací. Vylepšení se dočkala i budova prvního stupně ZŠ č. p. 1000.
Od 1. září tak budou pro žáky prvního stupně připraveny nové učebny v půdním prostoru budovy. Tam byly vybudovány a kompletně vybaveny čtyři nové učebny – jazyková, přírodovědná, počítačová a učebna pracovních činností. »


Vandalizmu se bohužel nevyhýbá ani Staré Město. Neznámý pachatel, nebo pachatelé vytáhli v noci z pátku 9. 8. na sobotu 10. 8. 2019 stavidlo, jež bránilo, aby se voda z melioračních kanálů dostala až do rybníku na Loukách. »


Na rohu ulice Michalská, přímo naproti hřbitova, hledá tým archeologů vedený docentem Luďkem Galuškou pozůstatky dřívějšího osídlení. Na místě, kde by měl vyrůst polyfunkční dům s prodejnami a několika byty, provádějí už od začátku července předstihový průzkum, který by měl potvrdit, nebo vyvrátit, zda se v dané lokalitě nacházejí pozůstatky lidské činnosti z období Velké Moravy. »


Celovíkendový turnaj s názvem Chřibský krkavec uspořádali staroměstští lukostřelci ze společnosti přátel historie MORRIGAN od 2. – 4. srpna 2019. Třináctý ročník této oblíbené akce, na níž se sjíždí milovníci původní lukostřelby z celé republiky, letos organizátoři poprvé přesunuli z oblasti Chřibů na staroměstské Louky. »


Nové prostory i zrekonstruované učebny čekají na žáky i učitele po prázdninách na Základní škole ve Starém Městě. Několik měsíců trvající rekonstrukce budov prvního i druhého stupně byla dokončena, stejně jako přestavba bývalé kotelny v budově druhého stupně na dvě učebny pro Středisko volného času Klubko. Celková investice se vyšplhala na hodnotu 84,3 milionů korun. Více než 80 procent z této částky by ale mělo být proplaceno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu v podobě dotace. »

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu, které ve spolupráci se společností Grant Thornton Advisory realizuje průzkum o internetu v domácnostech, si dovolujeme obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku.
Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+) a nastavení dotačních možností pro rozšíření internetu v domácnostech. Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace.
Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy.
Průzkum analyzujeme skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.

Děkujeme.

Vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, poslední výzvy „kotlíkových dotací“, si opakovaně dovoluji se na Vás obrátit s informací o tomto Programu.
Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 80% kotlů na tuhá paliva v domácnostech nevyhovuje dnešním požadavkům na produkované emise. Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci reaguje legislativními opatřeními – zákazem provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022, ale nabízí i pomocnou ruku, a to formou „kotlíkových dotací“ vyhlašovaných kraji, které jsou určeny na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb