Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
  • 27.4.2019Den Země - Kovosteel
  • 28.4.2019Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Vydáno: čtvrtek, 24.01.2019 v 08:46 SEČ (24.01.2019 v 07:46 UTC) Pro území:
Zlínský kraj

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic
PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Brno / Martan NNNN


Nádherný hudební zážitek připravil pro návštěvníky koncertu s názvem Adventu namále Slovácký komorní orchestr a dětský sbor Hradišťánek.
Hudební program, který trval přibližně hodinu a půl, nadchl všechny návštěvníky. »


Členové Mysliveckého sdružení Lípa, manželky a přítelkyně staroměstských nimrodů, ale i pozvaní hosté. Ti všichni se dostavili v sobotu 15. prosince 2018 do prostor sídla staroměstských myslivců, do areálu Polního mlýna. Babský hon je pro členy MS Lípa každoročně hlavním honem lovecké sezóny společných lovů. Po nezbytném pozdravení se s každým účastníkem honu očekávali všichni přítomní příjezd kontroly ze strany Policie ČR. „Příjezd policie jsme očekávali. Jezdí k nám kontrolovat každý rok. Letos nás ale překvapili a náš hon z kontrol vynechali. Asi nečekali, stejně jako v minulých ročnících, žádné nesrovnalosti jak na úseku zbraní, tak ani alkoholu u myslivců,“ uvedl František Zbraněk. »

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10
Vydáno: pondělí, 21.01.2019 v 07:45 SEČ (21.01.2019 v 06:45 UTC) Pro území: Zlínský kraj

Pro území uvedené v záhlaví vyhlašujeme SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.
Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.
Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a
ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

Informace pro veřejnost:
Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.
Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací.
Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Brno / Hruška NNNN


Setkání zástupců spolků, které působí na území Starého Města, bývá již tradičně na začátku prosince. Letošní setkání vyšlo na pátek 7. prosince 2018. Dříve se toto společné setkání odehrávalo v prostorách radnice, již několik let je ale místem společného setkání staroměstských spolků Jezuitský sklep. V reprezentačních prostorách Event centra se představí postupně všichni zástupci organizací, které na území Starého Města působí a z Městského úřadu dostávají nějaké formy dotací. »


Ani letošní prosinec nebyl výjimkou a stejně jako každý rok zorganizovala Kulturní komise Městského úřadu ve Starém Městě Vánoční zpívání, které tento rok vyšlo na neděli 16. prosince 2018. Celé odpoledne zahájil hned na úvod starosta Josef Bazala, který nezapomněl popřát přítomným krásné a pohodové svátky. Moderování si vzal na starosti místostarosta Starého Města Martin Zábranský, který představil program nedělního odpoledne. »


opět zde máme adventní čas a s ním i pravidelné ohlédnutí za končícím rokem 2018. Nejdříve Vás chci pozdravit a poděkovat Vám za vzájemnou spolupráci a podporu v letošních komunálních volbách. Vaší pomoci a porozumění si nesmírně vážím. Budu velmi rád, abych Vás během nastávajícího volebního období nezklamal.
Jako vždy v průběhu roku město organizovalo spoustu kulturních, sportovních a společenských událostí. Pomocí dotačních programů město i nadále podporuje spolky působící na území města nebo i organizace, které u nás organizují různé aktivity. Staroměstské noviny Vám přinášejí potřebné informace o činnosti města. Nově jsme zavedli novou komunikaci s Vámi a to „Mobilní rozhlas“, kde je možné získat okamžité informace o jednání rady a zastupitelstva města nebo výluky na dodávky elektrické energie, informace o sportovních a dalších událostech. »


blíží se čas Vánoc, čas, kdy si všichni dopřejeme trochu klidu a pohody v kruhu rodiny a nejbližších přátel. Každý z nás trochu bilancuje a hodnotí, co se nám podařilo a co nikoliv, co jsme chtěli stihnout a co jsme nestačili. Tak je tomu i v našem případě, kdy provádíme hodnocení naší práce při rozvoji města.
O ukončených stavbách a rekonstrukcích v končícím kalendářním roce 2018 a o významných investicích plánovaných v našem městě pro příští rok Vás již ve svém předvánočním pozdravu podrobně informoval pan starosta Josef Bazala, proto mi dovolte, abych se krátce vrátil k oblasti kulturního života, cestovního ruchu, školství a sociální práce ve Starém Městě. »


konec roku bývá časem bilancování, zamýšlení se nad tím, co se komu podařilo a nepodařilo v roce uplynulém a také to bývá čas nových plánů do roku následujícího. Přestože rok utekl jako voda, domnívám se, že se na úrovni města podařila řada věcí ať už v oblasti investic, či kulturních, sportovních a dalších akcí. Mnohokrát jsme se sešli a rozhodovali ještě s minulou Radou města a několikrát i se současnou Radou. »

POKLADNA
27.12.2018       UZAVŘENA
28.12.2018       UZAVŘENA
31.12.2018       UZAVŘENA

MĚSTSKÝ ÚŘAD
27.12.2018       07:30 – 11:30 12:00 – 15:00
28.12.2018       07:30 – 11:30 12:00 – 14:30
31.12.2018       UZAVŘEN

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb