Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 23.3.2018Noc s Andersenem
  • 14.4.2018Den Země – Ukliďme ČR
  • 28.4.2018Otevírání cyklostezek
  • 29.4.2018Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 5.5.2018Slovácký okruh – motocyklové závody
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 22. března 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Svůj první vánoční koncert za sebou má cimbálová skupina Bálešáci. Mezi vánočními svátky, konkrétně 29. prosince 2017 totiž poprvé uspořádali čistě svůj koncert. Vánočních vystoupení má toto uskupení mladých folkloristů na svém kontě již několik, vždy se ale jednalo o součást koncertů nějakého jiného hudebního uskupení. »


V polovině prosince uplynulého roku se zaslouženého uznání dočkal ve Vsetíně dlouholetý vedoucí kroužku Leteckých modelářů, Jaroslav Minařík, který vede při Středisku volného času Klubko Staré Město. Ve Vsetíně byl oceněn hejtmanem Jiřím Čunkem za svoji dobrovolnou činnost s mládeží. Jaroslav Minařík je jedním z dvaceti oceněných, kteří byly vybráni na základě nominací odeslaných na Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu. Dvacítka oceněných byla vybrána z dvaačtyřiceti nominovaných. »

Nařízením Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj jsou povinni všichni chovatelé domácích prasat ve Zlínském kraji nahlásit na obecním úřadu v místě bydliště soupis všech hospodářství s chovem prasat v termínu do 31.1.2018 (podrobnosti viz úplné znění nařízení na úřední desce před úřadem a elektronické úřední desce). Pracovníkem pověřeným pro přijímáni soupisu je na úřadu ve Starém Městě Ing. Květoslav Fryšták z odboru správy majetku a životního prostředí, tel. 603 582 193. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 50.000 Kč u fyzické osoby a až 2.000 000 Kč v případě právnické osoby.

Josef Bazala
starosta města


Náměstí Velké Moravy se dočkalo dalšího vylepšení. Do středu soustavy kruhových zídek byly umístěny venkovní hodiny. Nejen že dotvářejí estetický vzhled náměstí, ale jsou i praktickým doplněním stávající plochy.V rámci návrhu vycházel zadavatel, kterým je Město Staré Město, z původního nápadu, umístit doprostřed nově vybudovaného náměstí umělecký prvek a současně praktické hodiny, které veřejnosti budou sloužit jako ukazatel času. Ing. arch. Miroslav Baleja ze Zlína, navrhl symboliku Svatoplukových prutů, které podle pověsti nedokázali jeho tři synové zlomit, pokud byly pohromadě. »


Přibližně stovka návštěvníků si nenechala ve středu 15. listopadu ujít další ze série poutavých přednášek docenta Galušky, Mgr. Valáškové a Dr. Jilíka, které se tentokrát neslo v duchu tématu Staré Město Rostislavovo a Veligrad. »


Rozšíření kapacit při pořádání společenských akcí, adekvátní zázemí účinkujícím i prostory pro setkání většího počtu lidí. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč zastupitelstvo Starého Města odsouhlasilo na svém mimořádném zasedání investiční akci za více než šest milionů korun na vybudování prostor pod kostelem Svatého Ducha, které se nacházejí ve stejné úrovni jako náměstí Velké Moravy. Prostory, které byly zatím využívány pouze jako skladovací prostory pro stánky k jarmarkům nebo k uskladnění pódia pro kulturní akce, tak dostane zbrusu novou podobu. »


Staré Město pokračuje i letos v rozsáhlých rekonstrukcích vozovek, chodníků a veřejného osvětlení. Stavební práce se konaly od konce června do října letošního roku ve Svatovítské ulici. Jejich cílem bylo zlepšení stavu místní komunikace a chodníků a vybudování nových parkovacích míst, přičemž důraz byl kladen zejména na zlepšení dopravní situace v ulici a zajištění bezbariérovosti opravovaných chodníků. „Vozovka, která má šířku pět až pět a půl metru, se dočkala nového asfaltobetonového povrchu. »


Místo sněhu jen poprašek, za to s mrazivým prosincovým větrem. Tak přivítal letošní Vánoční jarmark stovky návštěvníků a potvrdil, že o společenské kulturní akce pro veřejnost je mezi obyvateli Starého Města zájem. Počasí letos stánkařům i pořadatelům přálo a celý program se obešel bez deště. Samotná část, ve které byla přichystána vystoupení jednotlivých souborů, začala jedenáctou hodinou a s trochou svařeného vína pro dospělé a horkým čajem pro děti se dala vcelku bez problémů zvládnout. »


Plné náměstí Velké Moravy bylo v sobotu vpodvečer při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu.
Náměstí Velké Moravy zaplněné do posledního místečka, nejmenší děti mačkající se k rodičům z obavy před pekelným vyslancem a sliby, že už budou všichni hodní, zněly ze všech stran. Tak vypadala ve stručnosti atmosféra v sobotu večer na staroměstském náměstí, kde se již tradičně rozsvěcoval vánoční strom a čekalo se na příchod Mikuláše, který se opět spustil na náměstí z kostela Svatého Ducha. »


Vyřazení staré cisterny a naopak předání nového automobilu do užívání staroměstským hasičům se uskutečnilo v sobotu 25. listopadu 2017. Vozidlo CAS pořídili staroměstskému sboru dobrovolných hasičů zastupitelé, když po přibližně roce jednání odsouhlasili pořízení nového vozidla za necelé čtyři miliony korun. „Staroměstští dobrovolní hasiči mají nejen na celém okrese skvělou pověst pro svoji profesionalitu, s jakou k plnění své činnosti přistupují. Pořízením nového vozidla jim dáváme najevo, že si jejich práce nesmírně vážíme,“ uvedl starosta Josef Bazala. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Vizualizace ZUŠ

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb