Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 4.12.2016Vánoční jarmark
  • 18.12.2016Vánoční zpívání
  • 26.12.2016Štěpánská zábava
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Neděle 4. prosince 2016

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Společný lov na bažanty a kachny pořádali v sobotu 12. listopadu myslivci z Mysliveckého sdružení Lípa ve Starém Městě. Po zahájení lovu, kdy předseda spolku Miroslav Horký seznámil přítomné nimrody s pravidly a hlavně bezpečností při honu, rozdělila se skupina na dvě části. Jedna dostala za úkol projít část honitby Louky. Druhá polovina prošla oblast mezi Baťovým kanálem a řekou Moravou. »


Zřejmě poprvé v historii Starého Města se uskutečnil v našem městě boxerský turnaj. Zaplněná sportovní hala na Širůchu hostila první ročník oblastního kola v boxu, kterou organizovala staroměstská posilovna FIT-K.O. Atmosféra byla od začátku až do konečného gongu nabitá akcí a napětím v podání boxerů a boxerek. »


Areál Školního hospodářství ve Starém Městě začíná novou etapu svého „života“. Po desítkách let, kdy byl využíván pro výchovu nových zemědělců, a následně několika letech chátrání, začaly demoliční čety několika firem likvidovat objekty v prostorách statku. Na jejich místě vyroste nakonec více než 80 rodinných domů. Inženýrské sítě pro prvních 18 domů by měly být položeny do května příštího roku. »


Dokončení výstavby inženýrských sítí a obslužné komunikace se dočkala nově budovaná průmyslová zóna Louky. Její vybudování bylo nezbytně nutné, aby se zajistila budoucí dopravní obslužnost této zóny. Zájem o novou průmyslovou zónu mezi firmami byl velký a většina parcel je již rozprodána. K dnešnímu dni zůstává rozprodat asi 6 500 metrů čtverečních. »


V sobotu 5. listopadu se po dlouhých letech jezdci a milovníci koní ze Starého Města a okolí opět dočkali Hubertovy jízdy pořádané přímo ve Starém Městě.
Tuto novou staroměstskou tradici zorganizovaly stáje Michala Slováčka, Františka Juřičky a Josefa Holuba. Ti letos Hubertovu jízdu pojali jako Nultý ročník, aby se zjistilo, zda bude o tento svátek všech milovníků koní zájem. Zájem o tuto tradici se potvrdil. »


Položením věnců k pomníkům Legionářů a Obětem 1. světové války si připomněly desítky občanů Starého Města devadesáté osmé výročí založení republiky. Na akci, které se každým rokem zúčastňuje víc a víc lidí, připomněl starosta Josef Bazala ve svém projevu počátky vzniku naší země. »


Aluvium řeky Moravy bylo z ornitologického pohledu od nepaměti velmi významným územím. Nejinak tomu je i v případě Staroměstských luk. Dávno pryč jsou časy, kdy řeka Morava v dobách jarního tání intenzivně dotovala toto území vodou a kdy s sebou přinášela nejenom živiny nutné pro růst lučních společenstev, ale také vytvářela velmi specifický životní prostor pro rozmanité druhy ptáků. Řeka mandrovala, vytvářela slepá ramena, mělčiny, zátočiny, ostrůvky, nivní louky a samozřejmě bohaté lužní lesy. »


Návštěvou Městského úřadu ve Starém Městě vyvrcholil pro žáky třetích tříd projekt základní školy s názvem Naše město, který mají žáci v rámci výuky předmětu prvouky. V rámci tohoto projektu poznávají svá bydliště, jeho důležitá místa a významné památky. Městským úřadem je provedl místostarosta Martin Zábranský, který postupně žáky tří tříd seznámil nejen s funkcí radnice, jejich jednotlivých částí, odborů, zastupitelstva nebo Rady města. »


Počínaní směřující k podpoře existence živočišných a rostlinných druhů bylo v naší společnosti až donedávna vnímáno jako nadstavba lidského bytí nebo spíše jako zbytečnost. Poměry se ale začínají měnit a lidé pomalu zjišťují, že peníze nejsou všechno. Dá se říci, že Ti vnímavější si pomalu začínají uvědomovat, že “penězi přírodu nenahradíš“ a že růst kvality lidského existence není nekonečný. Na tom, že snahy směřující k udržení biodiverzity jsou měřítkem kvality morálky lidské společnosti se asi shodneme. »


Nejstarším občanem Starého Města je paní Jarmila Rokosová, která oslavila ve čtvrtek 13. 10. 2016 již sedmadevadesáté narozeniny. Gratulace za celý městský úřad se ujal starosta Josef Bazala v doprovodu matrikářky paní Hany Štěrbové. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb