Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 1.9.2019 14.00Den města
  • 1.9.2019 17.00Velkomoravský koncert
  • 7.9.2019Slovácké slavnosti vína
  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 5.10.2019Staroměstský Den vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Loňský rok byl pro Základní školu ve Starém Městě rokem oprav, rekonstrukcí a modernizací. Vylepšení se dočkala i budova prvního stupně ZŠ č. p. 1000.
Od 1. září tak budou pro žáky prvního stupně připraveny nové učebny v půdním prostoru budovy. Tam byly vybudovány a kompletně vybaveny čtyři nové učebny – jazyková, přírodovědná, počítačová a učebna pracovních činností. »


Vandalizmu se bohužel nevyhýbá ani Staré Město. Neznámý pachatel, nebo pachatelé vytáhli v noci z pátku 9. 8. na sobotu 10. 8. 2019 stavidlo, jež bránilo, aby se voda z melioračních kanálů dostala až do rybníku na Loukách. »


Na rohu ulice Michalská, přímo naproti hřbitova, hledá tým archeologů vedený docentem Luďkem Galuškou pozůstatky dřívějšího osídlení. Na místě, kde by měl vyrůst polyfunkční dům s prodejnami a několika byty, provádějí už od začátku července předstihový průzkum, který by měl potvrdit, nebo vyvrátit, zda se v dané lokalitě nacházejí pozůstatky lidské činnosti z období Velké Moravy. »


Celovíkendový turnaj s názvem Chřibský krkavec uspořádali staroměstští lukostřelci ze společnosti přátel historie MORRIGAN od 2. – 4. srpna 2019. Třináctý ročník této oblíbené akce, na níž se sjíždí milovníci původní lukostřelby z celé republiky, letos organizátoři poprvé přesunuli z oblasti Chřibů na staroměstské Louky. »


Nové prostory i zrekonstruované učebny čekají na žáky i učitele po prázdninách na Základní škole ve Starém Městě. Několik měsíců trvající rekonstrukce budov prvního i druhého stupně byla dokončena, stejně jako přestavba bývalé kotelny v budově druhého stupně na dvě učebny pro Středisko volného času Klubko. Celková investice se vyšplhala na hodnotu 84,3 milionů korun. Více než 80 procent z této částky by ale mělo být proplaceno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu v podobě dotace. »

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu, které ve spolupráci se společností Grant Thornton Advisory realizuje průzkum o internetu v domácnostech, si dovolujeme obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku.
Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+) a nastavení dotačních možností pro rozšíření internetu v domácnostech. Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace.
Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy.
Průzkum analyzujeme skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.

Děkujeme.

Vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, poslední výzvy „kotlíkových dotací“, si opakovaně dovoluji se na Vás obrátit s informací o tomto Programu.
Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 80% kotlů na tuhá paliva v domácnostech nevyhovuje dnešním požadavkům na produkované emise. Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci reaguje legislativními opatřeními – zákazem provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022, ale nabízí i pomocnou ruku, a to formou „kotlíkových dotací“ vyhlašovaných kraji, které jsou určeny na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. »


Stejně jako každý rok ani letos nemohlo chybět závěrečné a pro některé členy i absolventské vystoupení žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště, pobočky Staré Město. Vzhledem k počtů skupin, tříd a žáků, kteří staroměstskou školu navštěvují, byl letošní ročník vystoupení rozdělen do dvou dnů. V úterý 11. června 2019 vystoupily na prknech uherskohradišťského Klubu kultury všechny děti, které navštěvují taneční obor ve Starém Městě a Buchlovicích. Představily se zde i děti navštěvující některé přípravné kurzy baletu. »


Prostory Jezuitského sklepa se staly zázemím pro díla amatérských výtvarníků z dílny Akademie třetího věku (A3V) při Klubu kultury v Uherském Hradišti. Výstava s názvem „Obrazy
a obrázky“ byla zahájena vernisáží 14. května a ukončena byla 2. června. Při této příležitosti jsem položila několik otázek paní Mgr. Marcele Hradské, aby nám představila záměr a cíle této skupiny.
»


Jeden z největších investičních záměrů v historii Zlínského kraje jde prozatím k ledu. Plánovaná výstavba nové budovy Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně byla zamítnuta při pátečním hlasování. Koaliční partneři z hnutí Ano 2011 se při hlasování zdrželi, a celý investiční záměr výstavby tak byl odsunut na neurčito. Opoziční zastupitelé vyčítali hejtmanovi Čunkovi cenu projektu, která se blížila částce 8 miliard korun a jejíž výstavba měla trvat 6 let. Na stůl by se tak nyní měl dostat projekt na rekonstrukci stávajícího areálu nemocnice, který je již v mnoha ohledech v havarijním stavu. Na plány okolo Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně jsme se zeptali starosty Josefa Bazaly, který byl součástí vyjednávacího týmu s koaličními partnery. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb