Novinky

Kalendář akcí

  • 6.8.2015X. Ročník Fide Open Staré Město
  • 17.8.2015Hasičská soutěž v požárním útoku
  • 24.9.2015Michalské slavnosti
  • 27.11.2015Adventní věnce
  • 4.12.2015Mikuláš + Rozsvícení Vánočního stromu

Rubriky

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 30. června 2015

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Ve středu dne 17.6.2015 se ve Staroměstské knihovně v 16:00 uskutečnila výtvarná vernisáž Základní umělecké školy. Jsou zde vystaveny obrázky dětí od 6 do 15 let a letošních absolventů. Tvorba dětí je pestrá a detailně propracovaná. Nacházejí se zde obrázky od zvířat přes rostliny až po lidi a slavné osobnosti. Vernisáže se zúčastnilo mnoho rodičů i prarodičů. Zúčastnili se zástupci města a vedení ZUŠ. Nejlepší práce byly ohodnoceny diplomem. »

Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
Cílem projektu bylo realizovat modernizaci azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického. Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou se výrazně zvýšila kvalita technického zázemí služby (vybavení, hygiena), odstranila se bariérovost zařízení (bezbariérový přístup) a stoupla míra soukromí uživatelů (menší počet uživatelů na pokoji). »

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory: 2.2.1 Fyzická revitalizace území.
Předmětem projektu byla celková revitalizace veřejného prostranství v ulici Nádražní ve Starém Městě. Jeho realizací došlo ke kvalitativnímu zlepšení a celkové revitalizaci venkovního prostoru, který představuje pro občany a návštěvníky přijíždějícími do Starého Města po železničním koridoru Břeclav – Přerov – Bohumín primární přístupovou trasu. Zvětšila se kapacita parkovacích stání, kterých bylo a stále je v prostoru nedostatek, zjednodušila se autobusová linková doprava, která je nyní soustředěna do 3 míst, došlo k bezpečnějšímu křížení automobilového a pěšího provozu, zabezpečil se pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. »


Základní škola ve Starém Městě se v termínech 28. května a 5. června zapojila do akce Den bez tabáku s heslem „Nechte tabák ležet, pojďte s námi běžet“. Nejprve se ve čtvrtek 28. května zúčastnili štafetového běhu na školním hřišti žáci 3. – 5. ročníku. Akcí si tak děti připomněly škodlivost a neblahé následky kouření. Všechny zúčastněné třídy byly odměněny diplomy a ti nejrychlejší drobnými cenami. »


Dne 1.června oslavili žáci 1. tříd svátek dětí společně s SVČ Klubko. Všichni prvňáčci se sešli na zahradě SVČ Klubko ve St. Městě, kde pracovnice Klubka připravily pro děti soutěžní dopoledne. Na děti čekaly postavy z filmu Mach a Šebestová. Žáci se rozdělili do tří skupin, jedni trávili čas na dětském hřišti, druzí opékali špekáčky a třetí plnili jednotlivé úkoly. Každý úkol měl svého patrona, Macha, Šebestovou, žáka Horáčka, psa Jonatána a paní Kadrnožkovou. »

Staré Město ožilo Zahradou Moravy a verbuňkem
Poslední květnový víkend byl ve Starém Městě událostmi přímo nabitý. Konala se totiž už jubilejní, dvacátá, Zahrada Moravy, soutěže verbířů a dokonce i dětský den.
V sobotu 30. května proudily hned od desáté hodiny dopolední na sportoviště Širůch celé rodiny, aby si užily atraktivní program, který připravilo město ve spolupráci s firmou Hamé. Děti měly na sportovní ploše k dispozici několik nafukovacích atrakcí, soutěže, malování na obličej a dokonce i biatlonovou střelnici. Jelikož šlo o akci, organizovanou potravinářskou firmou, nesměly samozřejmě chybět ani nejrůznější dobroty. »


Náměstí Velké Moravy ve Starém Městě začíná fungovat naplno. Od prvního června totiž spustilo město provoz i zdejšího Informačního centra, které sídlí přímo pod kostelem sv. Ducha.

Staroměstské informační centrum nabízí veřejnosti bohatou škálu informačních brožurek, map i letáků o městě a jeho blízkém okolí, propagační materiály Starého Města i upomínkové předměty. Veřejnosti jsou tady k dispozici také dva počítače s internetovým připojením, sociální zázemí a pro cyklisty dokonce i sprchy. »


I letos si Městská knihovna Staré Město zahrála na Písmenkové království. Ve středu dne 20. 5. 2015 se konalo již jedenácté pasování našich prvňáčků. Děti z prvních tříd před královským párem skládaly první zkoušku a statečně přečetly pár vět z vybrané knihy od pana spisovatele Lobela: Pan Sova. A aby v tom děti nebyly samy, přečetl z knihy i pan král. První zkouškou tedy děti prošly s přehledem a i s paní učitelkami se mohly těšit na odpolední slavnost, která se konala na SKC Staré Město. »


Za Klub přátel vína Staré Město bychom rádi poděkovali všem milovníkům vína, kteří se rozhodli navštívit náš košt. Meziroční výrazný nárůst návštěvníků, jejich ohlasy a přízeň zúčastněných vinařů nás utvrzuje o tom, že se staroměstský košt může řadit mezi nejlépe hodnocené akce v regionu. »


V pátek 10. dubna proběhlo na ZŠ Staré Město okresní kolo soutěže v informatice. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků, kteří přijeli z různých částí našeho okresu. Naši školu reprezentovali tři žáci, z 9. ročníku to byli Marek Moštěk a Richard Hájek, dvojici posílil Tomáš Jelínek z 8. D. V první části soutěže si v testu a křížovce vyzkoušeli svoje teoretické znalosti, druhá část už byla praktická. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazyCzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

KOVOZOO