Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Setkání zástupců spolků, které působí na území Starého Města, bývá již tradičně na začátku prosince. Letošní setkání vyšlo na pátek 7. prosince 2018. Dříve se toto společné setkání odehrávalo v prostorách radnice, již několik let je ale místem společného setkání staroměstských spolků Jezuitský sklep. V reprezentačních prostorách Event centra se představí postupně všichni zástupci organizací, které na území Starého Města působí a z Městského úřadu dostávají nějaké formy dotací. »


Ani letošní prosinec nebyl výjimkou a stejně jako každý rok zorganizovala Kulturní komise Městského úřadu ve Starém Městě Vánoční zpívání, které tento rok vyšlo na neděli 16. prosince 2018. Celé odpoledne zahájil hned na úvod starosta Josef Bazala, který nezapomněl popřát přítomným krásné a pohodové svátky. Moderování si vzal na starosti místostarosta Starého Města Martin Zábranský, který představil program nedělního odpoledne. »


opět zde máme adventní čas a s ním i pravidelné ohlédnutí za končícím rokem 2018. Nejdříve Vás chci pozdravit a poděkovat Vám za vzájemnou spolupráci a podporu v letošních komunálních volbách. Vaší pomoci a porozumění si nesmírně vážím. Budu velmi rád, abych Vás během nastávajícího volebního období nezklamal.
Jako vždy v průběhu roku město organizovalo spoustu kulturních, sportovních a společenských událostí. Pomocí dotačních programů město i nadále podporuje spolky působící na území města nebo i organizace, které u nás organizují různé aktivity. Staroměstské noviny Vám přinášejí potřebné informace o činnosti města. Nově jsme zavedli novou komunikaci s Vámi a to „Mobilní rozhlas“, kde je možné získat okamžité informace o jednání rady a zastupitelstva města nebo výluky na dodávky elektrické energie, informace o sportovních a dalších událostech. »


blíží se čas Vánoc, čas, kdy si všichni dopřejeme trochu klidu a pohody v kruhu rodiny a nejbližších přátel. Každý z nás trochu bilancuje a hodnotí, co se nám podařilo a co nikoliv, co jsme chtěli stihnout a co jsme nestačili. Tak je tomu i v našem případě, kdy provádíme hodnocení naší práce při rozvoji města.
O ukončených stavbách a rekonstrukcích v končícím kalendářním roce 2018 a o významných investicích plánovaných v našem městě pro příští rok Vás již ve svém předvánočním pozdravu podrobně informoval pan starosta Josef Bazala, proto mi dovolte, abych se krátce vrátil k oblasti kulturního života, cestovního ruchu, školství a sociální práce ve Starém Městě. »


konec roku bývá časem bilancování, zamýšlení se nad tím, co se komu podařilo a nepodařilo v roce uplynulém a také to bývá čas nových plánů do roku následujícího. Přestože rok utekl jako voda, domnívám se, že se na úrovni města podařila řada věcí ať už v oblasti investic, či kulturních, sportovních a dalších akcí. Mnohokrát jsme se sešli a rozhodovali ještě s minulou Radou města a několikrát i se současnou Radou. »

POKLADNA
27.12.2018       UZAVŘENA
28.12.2018       UZAVŘENA
31.12.2018       UZAVŘENA

MĚSTSKÝ ÚŘAD
27.12.2018       07:30 – 11:30 12:00 – 15:00
28.12.2018       07:30 – 11:30 12:00 – 14:30
31.12.2018       UZAVŘEN


Nový klavír doputoval do staroměstské pobočky základní umělecké školy až z dalekého Japonska přes německý Hamburk. Na pořízení a výběru koncertního křídla se podílela celá řada lidí, v čele s ředitelem pobočky ZUŠ ve Starém Městě Radimem Snopkem, ředitelem ZUŠ v Uherském Hradišti, pod kterou staroměstská pobočka patří a v neposlední řadě i se starostou Josefem Bazalou, který pořízení klavíru za více než půl milionu korun podpořil. »

V letošním roce proběhly stavební práce na objektu I. stupně základní školy č. p. 715 s cílem zajistit úsporu při vytápění a potřebný tepelný komfort pro děti a jejich učitele.
Budova základní školy č. p. 715 byla několikrát rekonstruována, ale nebyly podniknuty všechny kroky ke snížení spotřeby energie při vytápění, což se projevilo vysokými provozními náklady, tepelnou nepohodou žáků i zaměstnanců a v důsledku vysoké spotřeby energie i zbytečně vysokými emisemi CO2 a dalších znečišťujících látek do ovzduší. »

Z důvodu rekonstrukce budovy ZŠ, Komenského 1720, budeme v měsíci listopadu likvidovat vybavení kabinetů a tříd.

Jedná se především o nábytek Universal – šatní skříně, policové, šuplíkové, prosklené, nejrůznějších výšek i hloubek. Dale staré psací stoly, zvedací stoly, katedry, laboratorní stoly pro fyziku a chemii. Vyřazujeme desítky kusů.

Zájemci si mohou nabízené věci prohlédnout a zarezervovat během měsíce listopadu:

PO, ÚT 13.30 – 14.30
ST 13.30 – 17.00
ČT, PÁ 13.30 – 14.30

Termín vyzvednutí zakoupených věcí bude upřesněn dle termínu zahájení stavby – konec listopadu-prosince.

Projekt řeší rekonstrukci chodníků v rozsahu celé ulice včetně zajištění jejich bezbariérovosti a kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení zahrnující i výměnu svítidel.
Realizací projektu vzniklo 540,975 m2 nově zrekonstruovaných chodníků (délka 360,65 m, šířka 1,5 m) s povrchem ze zámkové dlažby v pískovém odstínu. Bylo zrušeno 9 nevyhovujících stožárů veřejného osvětlení a vytvořeno 9 nových světelných míst VO včetně uložení nového kabelu.
Hlavním cílem projektu bylo zejména zvýšení bezpečnosti pro pěší, zlepšení nevyhovující dopravně – bezpečnostní situace, zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dále celkové zatraktivnění zájmového území a zlepšení prostředí k životu obyvatel města.
Celkové náklady projektu jsou 1 691 782,00 Kč. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie. Získal dotaci ve výši 1.425.000 Kč.

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb