Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 7.5.2016Slovácký okruh – motocyklové závody
  • 8.5.2016Den matek
  • 11.5.2016Pasování prvňáčků „Na rytíře řádu čtenářského“
  • 14.5.2016Košt vína
  • 28.5.2016Zahrada Moravy
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 6. května 2016

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Budova MŠ ulice Rastislavova:
ut 24.5.2016 (13.00-17.00 hod) – literárně-dramatický obor (děti od 5 let)
st 25.5.2016 (13.00-17.00 hod) – hudební (děti od 6 let)
st 15.6.2016 (13.00-17.00 hod) – taneční obor (děti od 5 let)

Budova MŠ ulice Za radnicí:
st 25.5.2016 (13.00-17.00 hod) – výtvarný obor (děti od 5 let)

Náhradní termín po tel. domluvě s vedoucím pobočky.
kontaktní telefon: Radim Snopek 734 422 729, radim.snopek@zusuh.cz


Zbrusu nového nátěru se dočká před začátkem letošní sezóny staroměstské koupaliště. Současný nátěr má již svá nejlepší léta za sebou a začíná se odlupovat. To se pochopitelně nelíbí návštěvníkům, zejména maminkám s dětmi, které si na vedení obce stěžovaly na neutěšený stav povrchu. Radnice přislíbila na zlepšení stavu povrchu hlavního bazénu přispět z rozpočtu částkou blížící se půl milionu korun a tak se ještě v průběhu dubna začalo s odstraňováním původního nátěru. »


Stejně jako každý rok, ani letos nechyběli v rámci oslav Týdne Země staroměstští hasiči s ukázkou používané techniky u Mateřské školy Rastislavova. Tři členové místního sboru dobrovolných hasičů předvedli nejen součásti jejich oděvů, ale také například kyslíkové přístroje, sekery a mnoho dalšího vybavení. »


Vážení spoluobčané a čtenáři,
dovolte, abych Vás stručně informoval o hospodaření města Staré Město za rok 2015. Hospodaření je součástí Závěrečného účtu města za rok 2015, který byl schválen Zastupitelstvem města Staré Město na jeho 10. zasedání dne 30. 3. 2016. Na základě provedeného přezkumu hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Staré Město v budoucnosti. Město Staré Město vykazuje ve svém rozpočtovém hospodaření za rok 2015 přebytek ve výši 18 609 tis. Kč, s rozpočtovými příjmy ve výši 145 179 tis. Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 126 570 tis. Kč. »


Před dvěma lety čekalo při jarním čištění zavlažovacího systému hřiště na Rybníčkuzaměstnance Sportovního a kulturního centra Staré Město překvapení. V jedné ze skruží, které se používají jako rezerva v případě nedostatku vody ve studni, objevili po odstranění části bahna více než dvě desítky raků říčních. Tito sladkovodní korýši jsou považování za indikátory čistoty a kvality vody, ve které žijí, proto byl jejich nález přivítán s velkou radostí. »


Den Země pořádaný již po sedmé Střediskem volného času Klubko a Městem Staré Město přilákal i letos téměř sedmdesát dobrovolníků, kteří v sobotu 16. dubna 2016 v několika skupinách sbírali ve Starém Městě odpadky. Letos je to již druhý ročník, kdy se touto aktivitou Staré Město zapojilo do celorepublikové kampaně Ukliďme Česko. Nashromážděné pytle potom sdružení staroměstských myslivců odvezlo k likvidaci. „Účast lidí, kteří chtějí se sběrem pomoci k čistotě města, se zvyšuje každým ročníkem. Jen žáků a studentů ze základní školy a Střední odborné školy a gymnázia, kteří sbírali odpadky v pátek, bylo letos téměř sto padesát. Dalších přibližně sedmdesát lidí přišlo z řad členů spolků a dobrovolníků v sobotu,“ řekla zastupující ředitelka SVČ Klubko Staré Město, Petra Handlová. »


V rámci projektu Na křídlech jeřábů, který realizuje škola pod záštitou velvyslanectví Japonska v Praze naši páťáci v březnu vytvořili řetěz z 999 jeřábů (skládanka origami). V úterý 15. března p. ředitel poskládal za asistence vybraných zástupců z jednotlivých tříd z ročníku posledního tisícího jeřába a společně se žáky uzavřel věnec v národních barvách. »


NADĚJE, pobočka Otrokovice, pořádá ve spolupráci s městem Staré Město a jeho občany a s dalšími institucemi sbírku kabelek pro benefiční akci, na níž se budou prodávat na sběrných místech nashromážděné dámské kabelky. Sběrným místem je ve Starém Městě Městské informační centrum na náměstí Velké Moravy 2190. »


Definitviní konec a demolice čeká vily bratří Mayů v areálu bývalého cukrovaru. Časem zchátralé budovy, kterých si všimne každý, kdo jede směrem ze Starého Města na Nedakonice nebo obráceným směrem, čeká stržení bagrem. První z nich již byla zbourána, druhá bude zlikvidována v rámci programu na Den Země společnosti REC Group, která je vlastníkem obou budov a okolních pozemků 30. dubna 2016. Třetí budova, která byla ze všech nejstarší, z roku 1904, byla stržena o uplynulém víkendu. »


Již po čtrnácté se zúčastnila staroměstská knihovna Noci s Andersenem, během které děti z řad členů knihoven po celé republice stráví noc v knihovně, škole nebo tělocvičně, aby si před spaním přečetly některou z pohádek H. Ch. Andersena. Ve Starém Městě si tak dvacítka dětí v pátek 1. dubna vyslechla Malou mořskou vílu. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

KOVOZOO