Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Divadelní sál v prostorách Společensko – kulturního centra ve Starém Městě se zaplnil v neděli 19. ledna 2020 pohádkovými bytostmi, zvířaty, lidmi nejrůznějších povolání a mnoha dalšími převleky. Středisko volného času Klubko totiž pořádalo tradiční karneval. Ten si získal velkou popularitu nejen u obyvatel Starého Města, ale i okolních obcí. »


V pondělí 27. ledna 2020 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kam postoupili žáci
z kol třídních. Všechny výkony byly na velmi dobré úrovni, proto se porota rozhodla udělit dokonce dvě třetí místa. V 1. kategorii (6. – 7. ročník) obsadila 1. místo Ester Pavlicová,
2. místo Eva Bodnar. Obě postoupily do okrskového kola. »


Dámy v krásných róbách, pánové s motýlku u krku a v košilích. Tak to vypadala v pátek 17. Ledna 2020 v prostorách Společensko – kulturního centra ve Starém Městě. Ples SRPŠ při Základní škole ve Starém Městě vyprodal všechna místa, která organizátoři připravili. »


Dámy v nádherných róbách, pánové ve společenském oděvu, uvolněná atmosféra a zaplněné taneční parkety v sálech Společensko – kulturního centra (SKC). Tak vypadala ve zkratce atmosféra na 23. ročníku reprezentačního Plesu města Starého Města, který se konal ve všech prostorách SKC v sobotu 25. ledna 2020.
Zahajovacího předtančení se ujal domácí Taneční klub Tweet vedený Tomášem Horváthem. Amatérští tanečníci předvedli v divadelním sále na úplný úvod večera tango. Poté se již chopili mikrofonu starosta města pan Josef Bazala společně s místostarostou Martinem Zábranským. Druhý místostarosta Kamil Psotka se plesu letos ze zdravotních důvodů osobně zúčastnit nemohl. Po přivítání všech přítomných návštěvníků a popřání krásného večera slavnostním přípitkem zahájili reprezentační ples. Chybět nemohlo ani taneční sólo pro starostu a místostarostu s manželkami, ke kterým se postupně přidali také další návštěvníci. »


Unikátní nález se podařil archeologům z Moravského zemského muzea v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti ve Starém Městě v úterý 28. ledna 2020. Při pracích na stavbě nového Cyrilometodějského centra Na Valách, vedle Památníku Velké Moravy, se při skrývce zeminy objevil hrob dítěte, který Luděk Galuška z Moravského zemského muzea datuje na konec 9. století. Pozůstatky kostry, pravděpodobně holčičky, se dochovaly ve špatném stavu, chybí například dolní končetiny a porušená je také lebka. O to bohatší je ale zbytek nálezu. »


Tři žulové kvádry s mosaznou deskou a u nich zasazené památné stromy jako připomínka významných událostí Starého Města. Tak vypadají nové milníky, které na území Starého Města nechala instalovat a zasadit rada města. Jeden se nachází u prvního stupně Základní školy ve Starém Městě u Brněnské ulice, další byl usazen u DPS na ulici Bratří Mrštíků. Jeden z těchto milníků připomíná uzavření partnerství s městem Tönisvorst a druhý výročí trvání tohoto partnerství. »


Tříkrálová sbírka, kterou již dvacet let organizuje Charita Česká republika, probíhala ve Starém Městě mezi 3. – 4. lednem 2020.
Celkem vyšlo do ulic Starého Města 29 skupinek, tvořených zejména dětmi, které doprovázel vždy jeden dospělý. Sto dvacet lidí (někteří vedoucí skupinek byli zároveň králi a některé skupinky měly 4 krále) vybralo ve Starém Městě 194 261 Kč a 18 Euro. »


Nových prostor se dočkaly členky Svazu postižených civilizačními chorobami Staré Město. V prostorách pod kostelem Sv. Ducha je jim vyčleněna jedna místnost, kde se mohou scházet na svých pravidelných setkáních a schůzích. »


Sbor dobrovolných hasičů Staré Město 20. 12. 2019 tradičně zakončil kalendářní rok valnou hromadou, kdy se bilancuje rok uplynulý a sestavuje se plán činností na rok nadcházející.
V roce 2019 jsme začátkem února uspořádali 51. ročník plesu Zimní pohádka, celoročně pracovali s mladými hasiči, jichž je z celkového počtu 90 členů sboru rovných 43, a po letech se ke sportovnímu družstvu mužů přidalo i družstvo žen. »


Jedenadvacátý ročník Děkanátního plesu zahájil letošní sezónu bálů. Prostory Společensko – kulturního centra ve Starém Městě patřily v sobotu 11. ledna 2020 plesuchtivým návštěvníkům, kteří zaplnili všechny sály bývalé sokolovny do posledního místečka. Bohatá tombola, která obsahovala přes dvě stovky cen, bývá na Děkanátním plesu standardem a ani letos tomu nebylo jinak. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb