Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 27.11.2015Adventní věnce
  • 4.12.2015Mikuláš + Rozsvícení Vánočního stromu
  • 6.12.2015 9.00IX. Staroměstský vánoční jarmark
  • 17.12.2015Vánoční besídka
  • 20.12.2015Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 26. listopadu 2015

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Město Staré Město v roce 2014 dokončilo projekt Event centrum u Památníku Velké Moravy. Vznikl prostor pro setkávání, relaxaci, pořádání kulturních akcí a zázemí pro návštěvníky města. Prosím, zhodnoťte výsledek v přiloženém dotazníku.

dotazník Event centrum u Památníku Velké Moravy (docx)

Město Staré Město v roce 2014 dokončilo projekt Rozcestí Velké Moravy. Cílem úprav bylo vytvořit z neutěšeného prostředí lokality Dvorek příjemnou klidovou zónu pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Jak se nám to povedlo, zhodnoťte, prosím, v přiloženém dotazníku.

dotazník Rozcestí Velké Moravy (docx)

Zlínský kraj připravuje pro občany informační semináře o chystaném programu s názvem „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje“. Jedná se o podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. V rámci výjezdní kampaně navštíví pracovníci krajského úřadu vybrané obce Zlínského kraje a představí připravovaný program.
Cílem seminářů je nejen představit možnosti, jak získat tzv. kotlíkové dotace, ale také zodpovědět veškeré dotazy případných žadatelů o dotaci.
V příloze naleznete harmonogram seminářů, které proběhnou v měsíci prosinci. Na seminář není nutná registrace. V případě, že vám nevyhovuje ani jeden z termínů seminářů, je možné kdykoliv kontaktovat pracovníky Oddělení dotačních programů Zlínského kraje telefonicky, e-mailem nebo si domluvit osobní konzultaci.
Příjem žádostí je plánován od ledna 2016.
Více informací najdete na www.kr-zlinsky.cz, kotliky@kr-zlinsky.cz

Rozpis informačních seminářů: kotlikova-dotace.pdf

ROK 2016 BUDE VE STARÉM MĚSTĚ ROKEM INVESTIC
Staroměstská radnice se pomaličku připravuje na náročný rok 2016. V tom by se totiž měla uskutečnit celá řada významných investic. Část z nich měla proběhout už v letošním roce, vzhledem k souběžným projektům rekonstrukcí vodovodů a kanalizací nebo třeba výměny elektrického vedení, se ale plánované opravy ulic musely posunout. Jde především o ulici Salašská nebo propoj od náměstí Velké Moravy, ulici Za Mlýnem. »

SNOW FILM FEST
Sál staroměstské Sokolovny opět hostil jedinečnou přehlídku zimních adrenalinových sportů, jak je zachytily kamery nadšenců i profesionálů ze všech koutů světa. Snow film fest se ve zdejším prostředí pomaličku zabydluje a buduje si stálou diváckou základnu. I v letošním roce tak zajímavé snímky přitáhly velmi početné publikum. »

Pozvání na výstavu: Po stopách věrozvěstů
S umělcovou představou o podobě velkomoravských kostelů ve Starém Městě Na Valách, v Uh. Hradišti–Sadech a na Modré, na hoře sv. Klimenta v Chřibech, v Mikulčicích, na Pohansku a v Rajhradě, ale také církevních památek spjatých s cyrilometodějskou tradicí na Slovensku, v Kopčanech, Trenčíně, Skalce u Trenčína, v Krásně, Ducovém, ve Skalici a některých dalších lokalitách, se mohou seznámit návštěvníci výstavy Po stopách věrozvěstů s podtitulem Misie v kontextech a souvislostech, která je od 13.11. zpřístupněna v Jezuitském sklepě (náměstí Velké Moravy, Event centrum) ve Starém Městě. »


V Pámátníku Velké Moravy byla v úterý 10. listopadu představena zbrusu nová publikace Jiřího Blahy a Bořka Žižlavského: Chřiby, studánky vyprávějí příběhy, III. díl. Povídání o těchto, mnohdy zapomenutých místech, se ujak jeden z autorů, Bořek Žižlavský, který v téměř dvou hodinách seznámil zájemce s celou řadou míst a příběhů nalezených studánek. Kniha totiž není jen obyčejným popisem studánky jako takové, ale mnohdy nabízí i zajímavý exkurz do historie. »

Přijměte pozvání na slavnostní shromáždění u příležitosti vzniku Československé republiky, které se bude konat 27. října 2015 v 15.45 hodin u Sokolovny ve Starém Městě. Zde bude položena kytice květů k pamětní desce. Následovat bude v 16.00 hodin projev představitelů města u památníku Československých legií před Základní školou Staré Město na náměstí Hrdinů, kde vzpomeneme léta úsilí našeho národa o znovuobnovení státní nezávislosti, jež 28. října 1918 vyústilo ve vyhlášení samostatné Československé republiky.

K účasti srdečně zvou

Rada města Staré Město, Výbor ZO ČSBS Staré Město, Politické, tělovýchovné a občanské organizace


Změna zákona o veřejných financích trochu zkomplikoval život městům i jednotlivým spolkům a organizacím. Radnice se musely zabývat změnou pravidel při přidělování dotací, žadatelé o finance pak museli věnovat svým žádostem mnohem více času i energie. Obě strany to ale naštěstí ve Starém Městě zvládly na jedničku, takže zastupitelstvo mohlo nakonec posvětit všech 19 žádostí, a to v plném rozsahu. »


Na samém konci měsíce září se na staroměstském hřbitově konala vzpomínka na profesora Viléma Hrubého. Tento význačný vědec se narodil 18. 10. 1912 a zemřel 23. 9. 1985 v průběhu prací na vykopávkách, které se podivnou shodou okolností nacházely právě na zdejším hřbitově. Na 30. výročí jeho úmrtí přišli zavzpomínat kolegové i přátelé. Hlavní slovo měl samozřejmě archeolog Luděk Galuška, který byl žákem a dlouholetým spolupracovníkem profesora Hrubého. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

KOVOZOO