Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 29.4.2017Otevírání plavební sezóny 2017
  • 29.4.2017Otevírání cyklostezek
  • 6.5.2017Slovácký okruh
  • 13.5.2017 16.00Košt vína
  • 14.5.2017 14.30Den matek
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 29. dubna 2017

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Citelné omlazení čeká zdravotní středisko ve Starém Městě. Na téměř půl roku bude značně omezen provoz jednotlivých ordinací. Začátek rekonstrukce, při níž budou vyměněny kompletně všechny rozvody, je naplánován již na druhou polovinu měsíce květena a trvat by měl až do poloviny měsíce října letošního roku. »


Na konci března se konaly dvě celorepublikové soutěže v použití CAD programů, které umožňují pomocí počítače vytvořit 3D model.
První soutěž se uskutečnila ve dnech 24. a 25. 3. na VUT Brno v učebnách Ústavu konstruování. »


Město Staré Město, jako vlastník společnosti Školní hospodářství, s. r. o., Velehradská 1469, Staré Město, která hospodaří na zemědělských pozemcích ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, nabízí odkoupení zemědělské půdy, která je ve Vašem vlastnictví. »


Vinohrady, zdá se nepomrzly, ptáci z teplých krajin dorazili, panování zimy budiž ukončeno. Konečně! Netrpělivé čekání na příchod jara a lepších časů přineslo svoje ovoce. Zatím vše vypadá, že jaro bude, jak má být. Příjemné, osvěžující, pozvolné, plné pestrých barev a libozvučných tónů, deroucích se z hrdel mnohých opeřenců již časně zrána. »


Stejně jako v loňském roce se Město Staré Město aktivně zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko 2017 a ve spolupráci se Střediskem volného času Klubko zorganizovalo začátkem měsíce dubna bezvadnou společensky prospěšnou akci. »


V úterý 28. března proběhl na ZŠ Staré Město již 20. ročník okresní ho kola soutěže v informatice. Soutěže se zúčastnilo celkem 22 žáků z 10 škol. Naši školu reprezentovaly tři žákyně z 9. D: Ludmila Gieslová, Veronika Hájková a Alžběta Pleváková. V první části soutěže si v testu a křížovce žáci vyzkoušeli svoje teoretické znalosti, druhá část už byla praktická, v ní se snažili co nejlépe upravit podle předlohy text v textovém editoru. Všichni žáci byli velmi šikovní a snaživí. »

Oznamujeme Vám, že v pátek 7. dubna 2017 při příležitosti pobožnosti Křížové cesty, uskutečníme shromáždění věřících ve Starém Městě. Více informací

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 31 evropských zemích. »

První ročník setkání podnikatelů působících ve Starém Městě hostil Jezuitský sklep v úterý 28. února 2017. Pozvání na premiérový ročník obdržely z radnice na čtyři desítky majitelů a ředitelů firem, kteří mají své firmy na území Starého Města a zároveň zaměstnávají více než deset zaměstnanců. »

Novinku připravilo Město Staré Město v systému zařazování dětí do jednotlivých předškolních zařízení. Dosavadní praxe byla taková, že rodiče si mohli vybrat, do které, ze tří školek na území Starého Města své dítě dají. S účinností od následujícího školního roku je ale připravena novelizace rozdělného klíče. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Vizualizace ZUŠ

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb