Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Uplynulé volební období bylo bohaté na investice
Vážení spoluobčané, uplynulé volební období bylo bohaté na investice. Vždyť celkový objem investičních akcí za čtyři roky byl ve výši 199 mil. korun. Z toho jsme získali dotace z národních nebo unijních fondů ve výši 56 mil. Hlavním cílem bylo pokusit se a dokončit nové náměstí Velké Moravy tak, aby sloužilo občanům, věřícím, návštěvníkům a turistům.

Vážení spoluobčané, v další části Vás seznámím s investicemi za uplynulé volební období.
V investiční činnosti se pokusím o rekapitulaci.
Opravili jsme a zrekonstruovali ulice Rastislavova, Sportovní, U Potoka, Zelnitiusova, V Zahradách, Palánek, Obilní II. Komunikaci Alšova včetně nových parkovacích míst, dětského hřiště a zeleně. Dokončili jsme úpravy prostranství na náměstí Hrdinů sever s květinovou výsadbou. Získali jsme dotace na bezbariérové chodníky na Zerzavici, Moravním nábřeží, v ulicích U Sklépka, Velehradská a Velkomoravská včetně autobusové zastávky. Nové chodníky pak byly vystavěny na Trávníku a v Michalské ulici. Byla zateplena sportovní hala na Širůchu a restaurace Victoria. Také bytové domy Luční č. p. 2049 a č. p. 2050 se dočkaly zateplení obvodového pláště. V těchto dnech probíhá oprava lávky přes Baťův kanál. Její rekonstrukce bude dokončena do 31. října 2014. Základní škola Komenského se dočkala investic a to konkrétně rekonstrukce kotelny a elektroinstalace ve dvou blocích. V plném stavebním ruchu je rekonstrukce Azylového domu sv. Vincence na Novém světě. Je předáno staveniště na rekonstrukci ulice Nádražní, kde nám přibude 35 nových parkovacích míst. Komplexně zde budou opraveny komunikace, chodníky a osvětlení veřejného prostranství. U obou investičních akcí budou probíhat práce do května roku 2015.
Nelze nevzpomenout provedení protipovodňového opatření, na které Staroměšťané čekali od roku 1997. Dá se říci, že kromě ulice Tyršova je město před velkou vodou lépe ochráněno. Je taky instalován výstražný systém, který zabezpečí informovanost občanů před velkou vodou. Získáváme aktuální informace o stavu vod, elektronický krizový plán i místní rozhlas, kterým můžeme informovat občany o náhlém vzniku nebezpečí.
Velmi významným počinem, který jsme uskutečnili, pak byl výkup obchodního podílu ve společnosti Školního hospodářství s. r. o. V současné době je areál včetně budov a okolních pozemků ve vlastnictví města. Nově jsme pořídili pro osmihektarový areál zastavovací studii určenou pro bydlení. Již nyní Vás můžu informovat, že zde budeme moci v dalších letech umístit asi osmdesát parcel pro rodinnou výstavbu. Investiční akcí, kterou jsme nedotáhli do konce, byla plánovaná revitalizace odstavených ramen řeky Moravy, na kterou jsme dostali sníženou dotaci. Rada města rozhodla, že s ohledem na nutnost velkého finančního podílu ze strany města, nebudeme v této činnosti dále pokračovat. Projekt bude k dispozici pro další plánovací období.
Rád bych vyjádřil velké poděkování za uplynulé volební období členům rady města, zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, farnosti, spolkům a spoluobčanům za poctivě odvedenou práci.
Chtěl bych Vám poděkovat za pochopení, spolupráci a pomoc při vedení města. Vždy jsem k svěřené funkci přistupoval s pokorou a vědomím, že mně bylo dočasně svěřeno podílet se na rozvoji našeho města, zabezpečit jeho chod a spokojenost obyvatel.
Dovolte, abych Vás pozval k nadcházejícím komunálním volbám, které se uskuteční 10. – 11. října 2014. Je na Vás, koho si zvolíte. Je to zároveň Vaše odpovědnost za blízkou budoucnost Starého Města.
Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji Vám šťastnou volbu.

Josef Bazala
starosta
Starosta Josef Bazala hodnotí uplynulé volební období. Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala hodnotí uplynulé volební období. Foto: Milan Kubíček

Na snímku zastavovací studie v osmihektarovém areálu Školního hospodářství s. r. o. na Velehradské ulici ve Starém Městě, kde by v dalších letech mohlo být umístěno přibližně 80 parcel pro rodinnou výstavbu.

Na snímku zastavovací studie v osmihektarovém areálu Školního hospodářství s. r. o. na Velehradské ulici ve Starém Městě, kde by v dalších letech mohlo být umístěno přibližně 80 parcel pro rodinnou výstavbu.

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb