Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 19.8.2018 15.00O putovní pohár starosty města Starého Města
  • 25.8.2018 14.00Středověké odpoledne
  • 31.8.2018 15.0022. Mistrovství České Republiky a Fiesta 2018
  • 1.9.2018 19.30CM Bálešáci - křest nového CD
  • 2.9.2018 15.00Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 17. srpna 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník pro občany

Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku je do 10/9/2018.

Dotazník k vyplnění

Děkujeme moc za Vaši vstřícnost a vyplnění dotazníku.

V pondělí 1. září v 16 hodin byl zahájen nový školní rok v pobočce základní umělecké školy ve Starém Městě. Společné setkání rodičů s vedením ZUŠ, učiteli a zástupci města se uskutečnilo ve Společensko – kulturním centru ve Starém Městě.
V úvodu zahrál na klarinet Vojtěch Zábranský, potom děti a rodiče pozdravil starosta Josef Bazala. Poděkoval chlapcům a dívkám za jejich zájem o hudební vzdělání a následnou prezentaci výsledků při kulturních a společenských akcích školy. Dále promluvil ředitel ZUŠ Uherské Hradiště Mgr. Stanislav Nemrava a organizační pokyny k výuce udělil vedoucí pobočky Radim Snopek. Přítomen byl také místostarosta Radoslav Malina.
Nabídka oborů na staroměstské ZUŠ je velmi bohatá, předkládáme vám seznam učitelů a oborů, které vyučují.
Radim Snopek – vedoucí pobočky, housle, cimbálová muzika
Jana Bouzková – výtvarný obor,
Martin Baláž – hudební nauka, flétna, trubka
Petra Jarmarová – přípravná hudební výchova, klavír
Jitka Košíková – tanec
Jarmila Krystoňová – tanec
Jakub Macek – keyboard
Radmila Mrázová – literárně dramatický obor
Marek Ovčáčík – housle
Václav Ovčáčík – flétna, klarinet
Marta Špačková – klavír
Helena Milanová – hudební nauky
V budově mateřské školy Rastislavova 1800 se vyučuje – hudební obor, taneční a literárně dramatický obor. V budově křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí 182 se vyučuje výtvarný obor a hudební obor keyboard. Tel: 572 541 240.

Milan Kubíček
Vojtěch Zábranský zahrál na klarinet. Foto: Milan Kubíček

Vojtěch Zábranský zahrál na klarinet. Foto: Milan Kubíček

Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili (na snímku zleva): ředitel ZUŠ Uherské Hradiště Mgr. Stanislav Nemrava, místostarosta Radoslav Malina a starosta Josef Bazala. Foto: MK

Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili (na snímku zleva): ředitel ZUŠ Uherské Hradiště Mgr. Stanislav Nemrava, místostarosta Radoslav Malina a starosta Josef Bazala. Foto: MK

Učitelé ZUŠ. Foto: MK

Učitelé ZUŠ. Foto: MK

Rodiče s dětmi při zahájení nového školního roku ZUŠ. Foto: MK

Rodiče s dětmi při zahájení nového školního roku ZUŠ. Foto: MK

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb