Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 25.8.2018Středověké odpoledne
  • 2.9.2018Velkomoravský koncert
  • 8.9.2018Slovácké slavnosti vína
  • 9.9.2018Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
  • 29.9.2018Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z IROP

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Středa 18. července 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Každý rok si přejeme, a v skrytu duše doufáme, že to zas bude o něco lepší, než před tím. Ano, děti nám povyrostou, zmoudří, staneme se dědečkem a babičkou, někdo se vdá a ožení. Tak, jak se mění život v rodině, tak se dá říct, že se mění i naše město.
Rok 2013 byl pro Staré Město vcelku úspěšný. Nová protipovodňová hráz nás ochrání proti velké vodě. Museli jsme si vytrpět množství špíny na silnicích od nákladních vozidel navážejících hlínu. Ale v dnešní době je to už pryč a protipovodňová hráz je téměř hotova. Podařilo se vybudovat a opravit chodníky v místech, kde je to potřeba. U některých investic se ale vlivem zpoždění, které vzniklo při budování kanalizace a elektrického vedení jinými společnostmi, nepodařilo vše úplně dokončit. A začala konečná výstavba nového náměstí Velké Moravy. Mnoho práce bylo provedeno i na zateplení sportovní haly na Širůchu a bytových domů na Luční ulici.
I v kulturním vyžití obyvatel se dařila celá široká paleta akcí, od plesů, folklorních vystoupení, sportovních turnajů ve fotbale, volejbale a mezinárodní akce v šachu Fide Open. Staroměstský den spojený s výstavou Zahrada Moravy byl opět úspěšný. Pro spolky a organizace v roce 2013 bylo přiděleno navíc 500 tisíc korun. Řada sportovců dostala k užívání opravené prostory šaten. Projevila se snaha města zabezpečit v co největším rozsahu i zájmovou činnost našich obyvatel. A jak každý z nás má už i plán na další rok, má město představu o zlepšení života obyvatel. Opraví se, jako každý rok, další silnice v ulicích Starého Města. Bude dokončena výstavba náměstí Velké Moravy, a věřím, že se zde bude konat celá řada kulturních a společenských akcí.
Je snaha města opravit prostory kolem vlakového nádraží a zlepšit situaci s parkováním. Vzniká celá řada malých obchůdků, ale také začala výstavba velkého marketu UNI HOBBY s širokým sortimentem zboží pro zahradu, domácnost a kutily, který má být otevřen v polovině roku 2014.
V některých rodinách přinesl rok 2013 i smutné situace, kdy odešli lidé nám blízcí a drazí, kteří v životě byli naši oporou a radostí. Koloběh života je neúprosný a bolest bývá vyvážena i radostí nad našimi dětmi, které se v roce 2013 narodily. V příštím roce bude velká část kulturních programů přesunuta na nové náměstí Velké Moravy, kde budou lepší možnosti na pořádání kulturních akcí.
Tak, jak si přejeme, aby se dařilo v rodině, tak přeji i já Starému Městu, aby rok 2014 byl pro něj rokem, kdy vzniknou zajímavé a potřebné investiční akce, které výrazně napomohou k příjemnému životu v našem městě. V roce 2014 především hodně zdraví Vám všem.

Radoslav Malina, místostarosta
Radoslav Malina

Radoslav Malina

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb