Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Tříkrálová sbírka, kterou již dvacet let organizuje Charita Česká republika, probíhala ve Starém Městě mezi 3. – 4. lednem 2020.
Celkem vyšlo do ulic Starého Města 29 skupinek, tvořených zejména dětmi, které doprovázel vždy jeden dospělý. Sto dvacet lidí (někteří vedoucí skupinek byli zároveň králi a některé skupinky měly 4 krále) vybralo ve Starém Městě 194 261 Kč a 18 Euro.
Letošní tříkrálová sbírka vybrala o cca 6000 Kč více než loňském roce.
„Všem dětem, dobrovolníkům, vedoucím skupinek a v neposlední řadě všem, kteří přispěli finančním darem do Tříkrálové sbírky, bych chtěl z celého srdce poděkovat. Vybrané prostředky budou vynaloženy účelně a pomohou všem, kteří si tuto pomoc zaslouží,“ poděkoval starosta města pan Josef Bazala.

Aleš Korvas

Foto: Člověk a víra

Foto: Člověk a víra


Foto: Člověk a víra

Foto: Člověk a víra

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb