Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
  • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
  • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 6.5.2020Pasování prvňáčků
  • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020


Milí spoluobčané,

kalendářní rok 2019 se ubírá ke svému konci a to znamená, že se blíží Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Věřím, že atmosféra tohoto času se všemi tradičními zvyky a rodinnými rituály pohltí každého z nás. Vánoční svátky jsou především obdobím klidu, pohody a také časem upevňování dobrých mezilidských vztahů. Proto Vám přeji, abyste tento čas strávili v kruhu rodiny a přátel. Vždyť na koho jiného se spoléháme v dobách těžkostí než na rodinu a přátele nám nejbližší?

Je to také doba, kdy bilancujeme a hodnotíme, co se nám podařilo a co nikoliv. Je zcela přirozené poučit se z životních chyb a neúspěchů, které nás během roku potkaly, snažit se je napravit či pracovat na jejich odstranění.

Máme za sebou první kompletní rok fungování nového zastupitelstva. Hlavní programové cíle v oblasti investic jsou postupně naplňovány. Úspěšný rozvoj města, který je závislý na mnoha faktorech, stojí na základech dobře fungujícího Městského úřadu a Zastupitelstva města Starého Města. Těší mě, že spolupráce členů zastupitelstva na rozvoji města probíhá konstruktivně, diskuze o tématech je vedena věcně a odborně. Za to patří mé poděkování panu starostovi Josefu Bazalovi, místostarostovi Ing. Kamilu Psotkovi, kolegům zastupitelům, aktivním členům výborů a komisí města a samozřejmě zaměstnancům MÚ Staré Město.

Dovolte mi, abych krátce zhodnotil letošní novinky v oblastech kulturního života, cestovního ruchu, školství a vzdělávání, životního prostředí a sociální oblasti v našem městě.

Není pochyb o tom, že kulturní dění ve Starém Městě je opravdu bohaté. Mezi akce, které se těší stále větší oblibě, řadím Světýlkový průvod rodičů s dětmi, Výstavu bonsaí pořádanou Bonsaicentrem Isabelia, Svatomartinskou slavnost či Rozsvícení vánočního stromu na Mikuláše. Tradiční akce, jakými již dlouhou dobu jsou Michalské slavnosti, Zahrada Moravy s Dnem dětí či Vánoční a Velikonoční jarmark, vyhledává rok od roku větší počet návštěvníků. Za jejich organizaci chci poděkovat všem členům kulturní komise. Chtěl bych také vyjádřit své díky všem spolkům za jejich aktivity, které vybízejí občany k aktivnímu trávení času, ať už díky pořádání plesů nebo jiných kulturních či sportovních akcí.

V oblasti cestovního ruchu jsme uspěli při zařazení vyhlídkové věže kostela Sv. Ducha mezi atraktivní turistická místa republiky vytvořením nové turistické známky a nálepky. Pro zvýšení komfortu bydlení na lodích kotvících v přístavišti byly na mole instalovány elektrické přípojkové skříně. Rozvíjela se nejen vodní turistika, ale i cykloturistika. Nové informační materiály o Starém Městě lákají v Event centru návštěvníky na prohlídku zajímavých historických i novodobých lokalit. K těm patří i památné stromy, k nimž byly umístěny kamenné milníky s popisem symbolu jejich zasazení.

Intenzivně také pečujeme o přátelství s našimi evropskými partnerskými městy Tönisvorst a Sées. Jsem rád, že výměnné pobyty jsou pro občany stále atraktivní a spolupráce mezi městy úspěšně funguje i na bázi společných projektů základních i středních škol. V prostorech Event centra budou nově instalovány tabule s informacemi o těchto městech a s jejich fotografiemi, abychom je našim spoluobčanům i návštěvníkům Starého Města přiblížili a připomněli.

Stěžejními projekty v tomto roce však byly investice do modernizace a výstavby odborných učeben budov základní školy a SVČ Klubko. Podařilo se je úspěšně realizovat, ale tím to nekončí – v příštím roce pokračujeme, je připravena rekonstrukce budovy základní školy č. p. 1000 na náměstí Hrdinů. Velké poděkování patří vedení školy a všem pedagogům, rodičům i žákům za jejich trpělivost při organizaci náhradní výuky.

Snažili jsme se také pomoci původní krajině. V lokalitě Rybníky došlo k obnově lokálního biocentra a navazujícího biokoridoru. Příroda se zde obohatí o nové rostlinné a živočišné druhy a návštěvníkům z řad rybářů a vyznavačů koupání nabídne příjemnou relaxaci.

I nadále probíhá úzká spolupráce s organizacemi zajišťujícími sociální služby na území Starého Města při řešení problematiky sociálně znevýhodněných či sociálně vyloučených skupin obyvatel. Jsem rád, že jsme za pomoci dotací Úřadu práce Uherské Hradiště mohli vytvořit krátkodobé pracovní poměry na údržbu veřejného prostranství a veřejné zeleně, a tak nejen nabídnout možnost zaměstnání našim spoluobčanům, ale také přispět k pěknému vzhledu místa, ve kterém žijeme.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem příspěvkovým organizacím města a jejich ředitelům za zodpovědnou práci, kterou přispívají ke spokojenému životu v našem městě.

A vám, milí spoluobčané, přeji šťastné a veselé prožití vánočních svátků a v nastávajícím roce 2020 hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb