Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
  • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
  • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 6.5.2020Pasování prvňáčků
  • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020


Vážení spoluobčané,
Rok 2019 se pomalu chýlí ke konci a kvapem se blíží rok 2020. Máme před sebou nejkrásnější dny roku, kdy máme spolu k sobě všichni blíž a snažíme se více času věnovat svým blízkým. Konec roku bývá také časem bilancování. Pan starosta jistě popíše zejména co nového jsme zbudovali a jak jsme posunuli Staré Město zase kousek dál. Samozřejmě se nestaráme jen o budování, ale povedla se jistě celá řada kulturních a společenských akcí. Osobně mám v kompetenci věci, které ovlivní Staré Město často až za delší dobu, ale je nutné se jimi zabývat, připravovat je, připravovat podklady, aby pak členové rady či zastupitelstva měli dostatek informací ke správnému rozhodování.
Pokusím se zmínit některé z nich. Byla to zejména revize východního obchvatu, studie na parkovací dům, studie na vzdělávací a volnočasové centrum, návrh jednosměrných ulic v některých částech města, revize stávající hlavní křižovatky, připravované kluziště Širůch. Ke všem těmto tématům se také vyjadřovali členové komise pro územní plánování a územní rozvoj. Členové komise pak dávali podněty i k řešení drobnějších věcí jako např. možné nové plochy zeleně, zlepšení dopravního značení, nebo umístění kontejnerů na odpad do země apod. Veškerá tato řešená problematika se neobejde bez dobré spolupráce se starostou, místostarostou, členy zastupitelstva a komisí a samozřejmě pracovníky úřadu. Proto chci všem poděkovat za dobrou spolupráci v tomto roce, zároveň jim i všem ostatním spoluobčanům chci popřát krásné a požehnané svátky a vše dobré v roce 2020.

Ing. Kamil Psotka

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb