Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Krásné počasí přivítalo v sobotu ráno 7. prosince 2019 členy Mysliveckého sdružení Lípa ve Starém Městě manželky a přítelkyně členů, ale i pozvané hosty na hlavním letošním společném lovu. Ten se ve Starém Městě koná vždy na začátku prosince a bývají na něj pozvány i drahé polovičky místních členů mysliveckého sdružení, aby viděly, kde tráví jejich manželé a partneři tolik času během roku.
Zahájení na základně MS Lípa v areálu Polního Mlýna se ujal předseda MS Lípa ve Starém Městě, pan František Zbraněk, společně s hospodářem Zdeňkem Vaňkem. Ten také přítomné seznámil s tím, jaká zvěř se bude lovit a jaký je plán celého dne. Oba uvítali přítomné myslivce, manželky, přítelkyně, ale i všechny honce, kteří se babského honu, jak hlavní hon staroměstští myslivci nazývají, účastnili.
Po zahájení byli závodčími odvedeni lovci do prostoru první leče, která se konala od kolejí železničního koridoru směrem k rybníku v Olší. Poté se pokračovalo vinohrady nad hlavní cestou směřující na Velehrad. V prostoru u modelářského letiště se utvořilo také lovecké kolo, v němž se podařilo ulovit několik zajíců. Drobné zvěře bylo k vidění hodně. Několik kusů lovci minuli, další zase nechali úmyslně odběhnout. Poté se všichni vrátili na základnu, kde byla připravena svačina v podobě výborného guláše a teplý čaj na zahřátí.
Po občerstvení se přítomní rozdělili na dvě skupiny a přesunuli se do další části honitby. Po skončení loveckého dne bylo na výřadu k vidění 20 bažantích kohoutů, dvě bažantí slepičky, 23 zajíců a jedna kuna. Lovečtí psi také ulovili dva kusy srnčí zvěře.
Tím samozřejmě celý myslivecký den neskončil. Chybět nemohla ani poslední leč, při níž se podávala svíčková z divočáka a bohatá tombola.

Aleš Korvas
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb