Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
  • 8.12.2019Vánoční jarmark
  • 15.12.2019Vánoční zpívání
  • 25.1.2020XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do 15. listopadu budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Upozornění

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že se v našem městě stal případ obtěžování ženy na veřejném prostranství. K incidentu došlo v brzkých ranních hodinách. Prosíme vás o zvýšenou opatrnost a obezřetnost.


Ocenění za dlouhodobou a kvalitní činnost dobrovolníků v oblasti volnočasových aktivit ocenila Rada města Starého Města ve středu 2. října 2019. Návrhy spolu s návrhovou zprávou podávaly samotné spolky, v nichž ocenění působí. Čtyři ocenění si převzali z rukou starosty Josefa Bazaly a místostarostů Martina Zábranského a Kamila Psotky kromě certifikátu a kytice také drobné věcné dary a láhev vína.

„Tato ocenění nejsou za žádnou odměnu nebo politickou příslušnost či náklonost. Návrhy na ocenění přišly přímo ze strany organizací, kde tito obětaví trenéři a vedoucí působí,“ uvedl starosta Josef Bazala s tím, že je alespoň vidět, jak moc si spolky jejich činnosti váží.
Současně s tím došlo také ke slavnostnímu předání druhého kola programových dotací spolkům, které působí na území Starého Města. Zástupci jednotlivých spolků si převzali finanční prostředky, které nejsou určeny na provoz a fungování spolků, ale spíše jako příspěvek na pořádání akcí během roku, při nichž může veřejnost tyto spolky vidět.

Stanislav Giesl
– oceněný za práci s dětmi a mládeží, vedení „Scholičky“, která zpívá každý týden přibližně 600 lidem. Pravidelně se se „Scholičkou“ zúčastňuje různých přehlídek a soutěží.

Libor Škrhák
– oceněný za práci v Moravském rybářském svazu ve Starém Městě. Dlouholetý hospodář MRS Staré Město, který působí ve výboru rybářů více než 30 let.

Milan Hrabinec
– oceněný za práci s dětmi a mládeží, vedení skautského střediska – Junák, český skaut, středisko Dvojka Staré Město.

Ing. František Šima
– oceněný za práci v TJ Orel Staré Město. Místostarosta Orla Staré Město. Za svoji dlouholetou a kvalitní činnost v rámci Orla byl oceněný také Župou Velehradskou.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb