Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 8.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do konce měsíce října budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na dostavbu kostela Svatého Ducha se bude konat 14. – 20. října 2019 na území Starého Města.
Upřímně děkujeme „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary!


V říjnu letošního roku se zahrada v plné kráse otevřela dětem. V rámci svého environmentálního programu mateřská škola využívá zahradu k rozvíjení kontaktu dětí k přírodě, a proto bylo základním požadavkem při zpracování projektu využívání zahrady a herních prvků během celého roku k učení, hře, pohybu i odpočinku.
Modernizace zahrady zahrnovala terénní a sadové úpravy a instalaci herních prvků z přírodních materiálů. Celkem bylo v zahradě vysázeno 28 kusů keřů různých druhů vhodných do prostředí, kde se pohybují malé děti. Trvalkové záhony obsahují celkem 139 kusů rostlin. Součástí realizace byla i regenerace trávníku na celkové ploše 494 m2. Ze 21 kusů nových herních prvků jmenujme například smyslový chodníček, hmyzí hotel, broukoviště, svahovou skluzavku nebo sestavu vyvýšených záhonů.
Na budování budování zahrady se podílely i samotné děti, společně s rodiči vysázely bylinný záhon a budou o něj dále pečovat.
Realizace přírodní zahrady byla podpořena Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 500.000 Kč. Z vlastních zdrojů město Staré Město uhradilo 308.723 Kč.

Darina Málková
Foto: Darina Málková

Foto: Darina Málková

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb