Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Neděle na konci prázdnin a začátku nového školního roku patří ve Starém Městě již několik let Velkomoravskému koncertu. Ani letošní rok tomu nebylo jinak a neděle 1. září patřila ve Starém Městě hudbě a zpěvu. Na pódiu se zaplněnému náměstí již tradičně představil Jiří Pavlica s Hradišťanem. Ti jsou za mnoho let, které se Velkomoravský koncert pořádá, již jeho nedílnou součástí.
V 17 hodin zahájil koncert starosta Starého Města pan Josef Bazala společně s duchovním správcem staroměstské farnosti, otcem Miroslavem Suchomelem, kteří všem přibližně čtyřem stovkám návštěvníků popřáli co nejhezčí hudební a kulturní zážitek. První hudební vystoupení patřilo již zmiňovanému Jiřímu Pavlicovi a Hradišťanu, které na pódiu vystřídali pozvaní hosté. Mezi nimi nechyběli ani studenti ze staroměstské pobočky Základní umělecké školy. Své umění předvedl také ředitel Základní umělecké školy v Uherském Hradišti pan Jiří Pospíchal se Slováckým komorním orchestrem.
Poté již vystoupila hlavní hvězda Velkomoravského koncertu Martin Hrbáč s Horňáckou muzikou. Právě Jiří Pospíchal spolu s Jiřím Pavlicou připravili Martinu Hrbáčovi překvapení, když se chopili pro ně nezvyklých hudebních nástrojů a na kontrabas a kontra housle doprovodili Martina Hrbáče při jeho sólu. Součástí koncertu bylo také předání ocenění Ceny města za rok 2019, které z rukou starosty Josefa Bazaly a místostarosty Martina Zábranského převzal dlouholetý trenér mladých šachistů, pan Antonín Horsák.
Dlouhotrvající potlesk potvrdil, že Velkomoravský koncert se i v letošním roce povedl.
Záštitu nad touto akcí převzali arcibiskup Mons. Jan Graubner a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, kteří byli kromě jiných významných osobností z politického života také přítomni. Obrovský dík patří také sponzorům a Ministerstvu kultury České republiky, kteří se na akci finančně spolupodíleli.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb