Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 8.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do konce měsíce října budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na dostavbu kostela Svatého Ducha se bude konat 14. – 20. října 2019 na území Starého Města.
Upřímně děkujeme „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary!


Neděle na konci prázdnin a začátku nového školního roku patří ve Starém Městě již několik let Velkomoravskému koncertu. Ani letošní rok tomu nebylo jinak a neděle 1. září patřila ve Starém Městě hudbě a zpěvu. Na pódiu se zaplněnému náměstí již tradičně představil Jiří Pavlica s Hradišťanem. Ti jsou za mnoho let, které se Velkomoravský koncert pořádá, již jeho nedílnou součástí.
V 17 hodin zahájil koncert starosta Starého Města pan Josef Bazala společně s duchovním správcem staroměstské farnosti, otcem Miroslavem Suchomelem, kteří všem přibližně čtyřem stovkám návštěvníků popřáli co nejhezčí hudební a kulturní zážitek. První hudební vystoupení patřilo již zmiňovanému Jiřímu Pavlicovi a Hradišťanu, které na pódiu vystřídali pozvaní hosté. Mezi nimi nechyběli ani studenti ze staroměstské pobočky Základní umělecké školy. Své umění předvedl také ředitel Základní umělecké školy v Uherském Hradišti pan Jiří Pospíchal se Slováckým komorním orchestrem.
Poté již vystoupila hlavní hvězda Velkomoravského koncertu Martin Hrbáč s Horňáckou muzikou. Právě Jiří Pospíchal spolu s Jiřím Pavlicou připravili Martinu Hrbáčovi překvapení, když se chopili pro ně nezvyklých hudebních nástrojů a na kontrabas a kontra housle doprovodili Martina Hrbáče při jeho sólu. Součástí koncertu bylo také předání ocenění Ceny města za rok 2019, které z rukou starosty Josefa Bazaly a místostarosty Martina Zábranského převzal dlouholetý trenér mladých šachistů, pan Antonín Horsák.
Dlouhotrvající potlesk potvrdil, že Velkomoravský koncert se i v letošním roce povedl.
Záštitu nad touto akcí převzali arcibiskup Mons. Jan Graubner a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, kteří byli kromě jiných významných osobností z politického života také přítomni. Obrovský dík patří také sponzorům a Ministerstvu kultury České republiky, kteří se na akci finančně spolupodíleli.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb