Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Zastupitelstvo města schválilo na veřejném zasedání dne 26. 6. 2019 názvy nově vznikajících ulic ve Starém Městě. Jedna ulice je v prostorách za zahradami mezi ulicí Huštěnovskou a ulicí Tőnisvorst. Zde se zastupitelé jednoznačně shodli na názvu „Polní“, který odkazuje na bývalý charakter pozemku, na němž se ulice nachází. Je to prakticky bývalá polní cesta.
Další vznikající ulice se nachází v prostoru bývalého areálu školního hospodářství. Je to ulice, která je rovnoběžná s Velehradskou ulicí a je prakticky nejvýše položenou ulicí v prostoru bývalého školního hospodářství. Proto i název ulice, pro který se zastupitelé rozhodli, zní „Na Kopci“.
V bývalém areálu školního hospodářství vzniknou další ulice, o nichž budou zastupitelé hlasovat, až to bude aktuální. Tedy až bude území „očištěno“ od stávajících staveb školního hospodářství a bude možné vyznačit linie ulic na katastrální mapě.
Názvy dalších ulic budou, pokud se zastupitelé ztotožní s rozhodnutím rady města, „Na Statku“, „Slaměná“ a „Zemědělská“.
Výše uvedené názvy ulic nevznikly v radě města a zastupitelstvu náhodou. K návrhům na pojmenování ulic se zapojili žáci základní školy, další názvy pak navrhli občané, kteří se zapojili do diskuze na facebooku. Důležitým vodítkem pro radu města byly také návrhy, které vznikly v Komisi pro územní plán a územní rozvoj. Odsouhlasené názvy ulic jsou v podstatě průnikem těchto návrhů. Rada města zároveň přihlédla ke kritériím stanoveným ministerstvem vnitra. Tato kritéria říkají, že názvy ulic by měly respektovat ráz místa, kde leží. Tematicky by měly spolu korespondovat a měly by respektovat pravidla spisovného jazyka.

Kamil Psotka

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb