Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že v současné době probíhají stavební práce na budově základní školy pod názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715“.
Realizací stavebních prací dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění. Bude provedeno i zateplení dvorní části obvodového pláště fasády, zateplení stropní konstrukce (stropu pod půdou) a výměna stávajících okenních a dveřních výplní. Součástí stavebních prací bude také větrání učeben prostřednictvím rekuperační jednotky a vybudování nové kotelny v podkrovní části budovy.
Mimo práce spojené se snížením energetické náročnosti budovy, budou provedeny další stavební úpravy, jako rekonstrukce střechy včetně výměny krytiny, oprava fasády nezateplené části budovy, sanace vlhkosti a další, které zvýší životnost budovy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 11 139 377 Kč. Město na tuto akci získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí v celkové výši cca 5 milionů korun českých. Práce byly zahájeny 2. 7. 2018. Ukončení vnitřní části oprav je plánováno do 2. 9. 2018 a ukončení celé celého díla pak do poloviny října 2018. Pevně věřím, že zahájení nového školního roku nebude pro děti a rodiče nijak dotčeno.

Josef Bazala
Starosta

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb