Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 5.10.2019Staroměstský Den vína
  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 11.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti občanů s fungováním Městského úřadu ve Starém Městě

Dotazníkové šetření je součástí projektu „Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy“, na kterém Staré Město spolupracuje se Sdružením měst a obcí Východní Moravy.
Neexistují žádné správné a špatné odpovědi, jde o Váš názor. Vyplnění předkládaného anonymního dotazníku Vám nebude trvat déle než 10 minut. Vždy vyberte jednu odpověď.
Tištěnou verzi dotazníku je také možné si vyzvednout a následně odevzdat na podatelně městského úřadu. Předem děkujeme za Váš čas a spolupráci na zlepšování fungování městského úřadu.

Vyplnit dotazník


Poslední srpnové sobotní odpoledne se náměstí Velké Moravy vrátilo do období středověku. Od druhé hodiny odpolední Společnost přátel historie Morrigan za pomocí dalších nadšenců předvedla dobová řemesla, historický tanec, šermířské a lukostřelecké umění a dovednost při sekových zkouškách ostrými zbraněmi. Pro děti bylo připraveno loutkové divadlo, dětské kolbiště, možnost vyzkoušet si práci s hlínou, vykovat plátovou zbroj, uplést košík a projížďka na poníkovi. Největším lákadlem je vždy dobová kuchyně. Letos to byla pohanková kaše s mákem a povidly, dřený hrách podle Severina Mladšího a další pochutiny.
Po úvodním krátkém lukostřeleckém turnaji účastníků Moravské ligy a CSWBS se předvedli Slované a Vikingové z šermířské skupiny Vanir. Krátce přivítal návštěvníky pan starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský. Luděk Galuška, archeolog Moravského zemského muzea, představil historii meče od doby bronzové a Petr Novotný ze sdružení Magna Mysteria přednášel o postavení ženy ve středověku. Porta Temporis zatančila selské tance a zapojila i tancechtivé návštěvníky. Následovala jedna z novinek, a to horňácké loutkové divadlo Šňůrky a Špagáty s pohádkou Dobrodružství Uzlíka a Uzlíčka. Na úplný závěr opět vystoupili šermíři při bojových ukázkách a lukostřelci předvedli prostřelování kroužkových a plátových zbrojí.
Z dobových řemesel bylo zajímavou novinkou ruční tkaní vlněných látek Lukáše a Radky Opočenských. Již tradičně bylo možno zhlédnout kovářské řemeslo Václava Hubáčka, platnéřinu Antonína Nožičky, keramickou dílnu Zuzky Pavlíkové, pletení košíků Jána Zemana, držitele titulu Nositel tradice lidových řemesel, výrobu válečných šípů Jana Kašpara a kožedělné řemeslo Petra Ospálka a Romana Krále. Michal Kuznik a jeho kuchyně s možností ochutnávek pokrmů jsou nedílnou součástí této akce. Spolek přátel vína, Spolek přátel slivovice a Potraviny Hráčková nás podpořili nabídkou dobrého občerstvení.
Poděkování patří především městu Staré Město, bez jehož maximální podpory by nebylo možné tuto historickou akci uspořádat.

Bohumil Višenka

z. s. MORRIGAN

společnost přátel historie

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb