Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 15. listopadu 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Počínaní směřující k podpoře existence živočišných a rostlinných druhů bylo v naší společnosti až donedávna vnímáno jako nadstavba lidského bytí nebo spíše jako zbytečnost. Poměry se ale začínají měnit a lidé pomalu zjišťují, že peníze nejsou všechno. Dá se říci, že Ti vnímavější si pomalu začínají uvědomovat, že “penězi přírodu nenahradíš“ a že růst kvality lidského existence není nekonečný. Na tom, že snahy směřující k udržení biodiverzity jsou měřítkem kvality morálky lidské společnosti se asi shodneme.
Nositelem myšlenky pomoci přírodě by měl být každý z nás. Měli bychom v praxi zrealizovat alespoň jeden takový projekt, který zaujme nejenom odborné pracovníky ochrany přírody, milovníky přírody nebo širokou veřejnost. Projekt jehož výsledkem bude vlastní vnitřní spokojnost z dobře vykonané práce a zároveň existence příkladu hodného následování. Takovým projektem může být třeba výroba ptačího krmítka a péče o ptáky v zimě. Na Uherskohradišťsku se malá skupina ornitologů a milovníků ptáků od počátku roku 2007 stará o několik krmítek, určených ke krmení převážně zpěvného ptactva. Tato jsou umístěna do míst, kde se ptáci přirozeně zdržují a která nejsou bohužel schopna nabídnout takové množství potravy, aby se zde opeřenci mohli udržet celoročně. Zejména v zimním období, kdy teploty klesají pod bod mrazu a kdy je krajina zahalena sněhovou pokrývkou, se přirozená potrava stává nedostupnou. Zima 2015/2016 ovšem nebyla z těch, které by toto tvrzení podpořily. V opravdových zimních podmínkách ptáci skutečně strádají a denně doslova bojují o život. Záchranou jsou jim krmítka naplněná vhodnou potravou, která usnadní přečkat špatné časy spojené s významným nedostatkem potravy. V důsledku nedostatku potravy dochází k podchlazení organizmu. Uvedené často končí smrtí podvyživeného jedince. Nejvíce jsou samozřejmě ohroženy malé druhy pěvců. Zrovna ty, které vídáme u krmítek nejčastěji. Jsou to zejména sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora babka, vrabec domácí, vrabec polní, zvonek zelený, stehlík obecný, čížek lesní, brhlík lesní, strakapoud velký, šoupálek dlouhoprstý, pěnkava obecná a další. Důležitou zásadou je krmit kvalitní potravou. Tu představují zejména slunečnicová semínka, proso, mák, ořechy, lůj. Tato, na energii bohatá potrava, významně pomáhá přečkat nevlídné zimní počasí a navíc ještě dovede stabilizovat ptačí populaci v lokalitě po celý zbytek roku, což může mít pozitivní dopad na snižování početnosti celé řady hmyzích škůdců, žijících v místech, kde se ptáci zdržují a kde i hnízdí. Je zajímavé pozorovat skupiny ptáků a jejich chování u krmítek. Platí zde pravidlo silnějšího a bitvy o zdroj potravy jenom potvrzují fakt, že potrava je existenční záležitostí. Ptáci jsou součástí velkého společenství s jasnými pravidly a je doopravdy vzrušující sledovat, jak tato skupina funguje. Do krmítka vlétnou, s ohledem na jeho konstrukci, takové druhy ptáků, pro které bude určené. Vyrobit vhodné krmítko není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Musíme vědět, které druhy chceme při krmení preferovat. Pokud je nám to jedno, stačí udělat všem dobře známé krmítko se základovou deskou, čtyřmi nosnými sloupky a stříškou. U takového krmítka skončí spousta potravy pod ním. Ani tam však nepřijde nazmar. Seberou ji ty druhy ptáků, kteří se do něj z nějakého důvodu nedostanou. Občas se u krmítka odehraje drama v tom smyslu, že některého ptačího návštěvníka polapí hbitý dravec, krahujec obecný, který k němu létá se stejnou pravidelností, jako malí pěvci. Velmi důležité je zahájit krmení ptáků už počátkem zimy nebo spíše už na podzim v období, kdy se přirozená potrava stává hůře dostupnou a kdy se hejna ptáků vydávají hledat dostupné zdroje. Při těchto objevných cestách končí někdy i stovky kilometrů daleko od svých hnízdišť. Rozšiř i ty čtenáři řady dobrovolných nadšenců krmičů a udělej něco pro přírodu. Potěšení z vykonání dobrého skutku ti bude tou nejlepší odměnou.

Květoslav Fryšták
Krmítko určené ke krmení drobného ptactva. Foto: Květoslav Fryšták

Krmítko určené ke krmení drobného ptactva. Foto: Květoslav Fryšták

Sýkora parukářka, vzácný návštěvník krmítek. Foto: Květoslav Fryšták

Sýkora parukářka, vzácný návštěvník krmítek. Foto: Květoslav Fryšták

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb