Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

 • 4.12.2020Setkání spolků - ZRUŠENO
 • 5.12.2020Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš - ZRUŠENO
 • 6.12.2020Vánoční jarmark - ZRUŠENO
 • 13.12.2020Vánoční zpívání - ZRUŠENO
 • 23.1.2021Ples města Staré Město
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Krátké zprávy

Vážení spoluobčané, v rámci karanténních opatření budou pracovníci firmy Služby SM během nejbližších dní provádět dezinfekci autobusových zastávek, laviček na veřejných prostranstvích a dětských hřišť.

Josef Bazala, starosta města

Jak podnikat v době šíření koronaviru? Jak podnikat poté? Jaké finanční i nefinanční podpůrné nástroje stát nyní nabízí? Jaké další dotace jsou ještě k dispozici? A kde najdu „Rozcestník podpory firem“ s pravidelně aktualizovanými informacemi? I na tyto otázky vám odpoví tým profesionálů agentury CzechInvest, a to v každém kraji a zdarma.
Kontaktujte nás na zlin@czechinvest.org a na telefonu 296 342 952 nebo 296 342 953 a domluvte si konzultaci online nebo po telefonu!

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6648502707344691200
Facebook: https://www.facebook.com/CzechInvest/photos/a.422887122993/10158654058302994/?type=3&theater
Twitter: https://twitter.com/CzechInvest_CZ/status/1242743392121032704?s=20

Dovolujeme si Vás informovat o mimořádné jednodenní změně hodin pro veřejnost provozovny České pošty Staré město u Uherského Hradiště 686 03. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou v den 25.3.2020 z důvodu dezinfekce provozovny.

Upravená otevírací doba provozovny 25.03.2020:
8:00 – 13:30 a 15:00 – 16:00

Děkujeme za pochopení.

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě, bude ve Zlínském kraji s platností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny.
»

Zápis do prvních tříd 3. 4. 2020 se ruší. Podávání žádostní o přijetí / odkladu bude probíhat od 21.4.2020 do 23.4.2020 následujícím způsobem:

 • 1. do datové schránky školy: e3fmspe
 • 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): hatlakova@zsstmesto.cz
 • 3. poštou: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Komenského 1720, Staré Město 68603
 • 4. osobní podání: ve dnech – úterý 21.4.2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod., středa 22.4.2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod. a čtvrtek 23.4.2020 od 12:00 – 15:00 hod.

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

 • 1) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají nejpozději 31.5. 2020 – termín může být posunut dle aktuálního provozu PPP
 • 2) Doporučení odborného lékaře

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.
Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz – jako přílohu článku Zápis do 1. tříd.
Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku bude zveřejněno na webových stránkách školy a vstupních dveří školní budovy č. 1000 do 30.4.2020.

Mgr. Jan Zábranský
ředitel školy

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky a na základě rozhodnutí České biskupské konference se také v naší farnosti ruší veřejné bohoslužby a biskupové udělují dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.
Přenosy bohoslužeb můžete sledovat na TV Noe, TV Lux, Radiu Proglas a na našem přímém přenosu na youtube kanálu:(https://www.youtube.com/channel/UCkg3EMqdYgVvTDBxb0DEgfA)
V naší farnosti budeme slavit mše svaté v obvyklém čase v uzavřeném kostele se společenství do 30 lidí včetně těch, na jejichž úmysl je mše svatá slavena.
Díky a Bůh ať Vám žehná!

P. Mgr. Miroslav Suchomel

Od 1.1.2020 je každý majitel psa staršího 3 měsíců povinen psa opatřit čipem. Vzhledem k tomu, že není zaveden jeden centrální registr čipů, je téměř nemožné v současné době podle čipu dohledat majitele psa. Proto městská policie žádá všechny majitele psů ze Starého Města o poskytnutí údajů sloužících k doplnění stávající evidence psů městského úřadu. Občané ve vlastním zájmu a bezplatně mohou tyto údaje poskytnout na e-mail cipovanipsu@staremesto.uh.cz, v písemné podobě na podatelnu (informace) městského úřadu ve Starém Městě, nebo můžete volat na městskou policii 572 416 416 (v době od 8.00 – 14.00 hod.), 602 781 903.
Jedná se o:
– číslo přiděleného čipu
– jméno a příjmení majitele psa
– adresa pobytu psa
– telefonní kontakt na majitele psa

Děkuje velitel městské policie Staré Město Miroslav Nosek.

Podrobnější informace o výběrovém řízení

Ve čtvrtek 25.4.2019 proběhne v Žilině další Slovensko-český poradenský den.
Cílem tohoto slovensko-českého poradenského dne je informovat občany, kteří získali doby důchodového pojištění na území Slovenské i České republiky, o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání žádosti potřebují atd.
Více na plakátě


Dne 5. 4. 2019 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2012 až 31. 8. 2013 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2018/2019 povolen odklad školní docházky.
Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:
– žádost
– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
– rodný list dítěte
– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“
»

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb