Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.9.2018Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 6.10.2018Staroměstský Den vína
  • 26.10.2018Oslava založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 20. září 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice

Se starostou Josefem Bazalou jsem se sešel před uzávěrkou našich novin. Starosta mi poskytl nejnovější informace týkající se investičních akcí, které v současnosti probíhají na území Starého Města. »

Hlídka městských strážníků Miroslav Nosek a Petr Hubáček odjela do budovy Základní školy Staré Město v Komenského ulici. Důvodem návštěvy školy bylo setkání policistů s trojicí dívek, které našly peněženku s finanční hotovostí i doklady a ztracenou věc bezprostředně odevzdaly městským policistům. Nález byl pak předán majiteli. »

Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
Cílem projektu je realizovat modernizaci tohoto azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického. »

V minulých čtyřech letech se ve Starém Městě uskutečnilo několik slavnostních akcí, při kterých byly předány občanům zrekonstruované ulice či celé sídliště. Například v roce 2010 se uskutečnila revitalizace sídliště Kopánky, v roce 2011 byla zrekonstruována severní část náměstí Hrdinů a v roce 2012 došlo k proměně ulic v okolí fotbalového stadionu na Širůchu. Všechny tyto akce se vydařily, byly hojně navštíveny občany, vyhrávala hudba a přálo nám počasí. »

Vážení spoluobčané,
s radostí Vám sdělujeme, že v našem městě bude vybudováno nové dětské hřiště od společnosti Lidl Česká republika, v. o. s.
Hřiště bude obsahovat osm herních prvků, součástí je i pět laviček, odpadkový koš a informační tabule s provozním řádem.
V současné době vybíráme lokalitu pro umístění hřiště a vyřizujeme administrativní záležitosti. Naší snahou je, aby hřiště sloužilo veřejnosti co nejdříve.
Děkujeme všem, kteří svým hlasem přispěli k umístění našeho města v soutěži. »

V pondělí 20. ledna v 15 hodin se uskutečnilo v zasedací místnosti nové přístavby radnice jednání ve věci projednání dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce ulice Zelnitiusova.“
Na jednání byli pozváni občané, kteří bydlí v ulici Zelnitiusova a na jejich otázky odpovídali starosta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina a pracovník odboru investic Ing. Jan Němec. »

Vážení spoluobčané a čtenáři, dovolte mi vyjádřit Vám poděkování za Vaše finanční příspěvky na Tříkrálovou sbírku, která se konala již tradičně na začátku nového roku. Skutečnost, že nejsme lhostejní k lidem, kteří naši pomoc nejvíce potřebují, ukazuje na lidskou solidaritu, vyjádřenou Vaší ochotou poskytnout dar. Tolerance a solidarita jsou slova, která v našich rodinách o Vánocích mnohokrát zazní. Vzpomínky na blízké a přátele jsou podnětem k otevřeným lidským srdcím, srdcím, která chtějí udělat radost i druhým a není důležité, jak velký dar poskytnu. Podstatná je ochota pomoci druhému, slyšet na jeho starosti a těžkosti. »

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, poskytl našemu městu účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 25.000 Kč na výdaje spojené s činností jednotky Sboru
dobrovolných hasičů ve Starém Městě v roce 2013. Peněžní prostředky byly použity na
nákup přetlakového ventilátoru PH – VP 450 (k rychlému odvětrání zakouřených prostor).

Každý rok si přejeme, a v skrytu duše doufáme, že to zas bude o něco lepší, než před tím. Ano, děti nám povyrostou, zmoudří, staneme se dědečkem a babičkou, někdo se vdá a ožení. Tak, jak se mění život v rodině, tak se dá říct, že se mění i naše město. »

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás u příležitosti končícího roku 2013 nejdříve pozdravil a poděkoval Vám za spolupráci. Bývá dobrým zvykem se ohlédnout na chvíli zpět a zamyslet se nad tím, co jsme prožili a co se nám společně podařilo. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb