Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 25.8.2018Středověké odpoledne
  • 2.9.2018Velkomoravský koncert
  • 8.9.2018Slovácké slavnosti vína
  • 9.9.2018Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
  • 29.9.2018Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z IROP

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Středa 18. července 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Author Archives: admin

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 14. 3., 8:00 hod. do 15. 3. 2018, 16:00 hod. proběhne výluka traťového a staničního zabezpečovacího zařízení v úseku Staré Město u Uherského Hradiště – Otrokovice na trati 330 Přerov – Břeclav. Dopravce České dráhy, a.s., proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Po dobu výluky je jízdí řád následující.

Provozovatel dráhy SŽDC, s. r. o. informuje, že v termínech uvedené v příloze se budou konat výluky, vypnutí a úprava staničních zabezpečovacích zařízení ESA 11 s JOP v ŽST St. Město u Uh. Hradiště, Huštěnovice, Napajedla, Otrokovice, Tlumačov, Hulín, Říkovice, výměna počítačů v jednotlivých ŽST a CDP Přerov. K výraznému omezení provozování dráhy se předpokládá v úseku Přerov – Nedakonice zpoždění vlaků do cca 30 min.
Příloha


Téměř tři stovky návštěvníků si nenechaly ujít příležitost navštívit ples města, který organizovala Kulturní komise Městského úřadu ve Starém Městě. Ples stejně jako vloni a předešlých ročnících zahájil úderem dvacáté hodiny domácí amatérský Taneční klub Tweet ze Starého Města vystoupením „Od Rockyho po kozáčka“ . Po té se již ujali slova starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský. Ti společně přivítali všechny přítomné a po krátkém přípitku zatančili se svými manželkami valčíkové sólo. Potom už se ples rozjel i pro všechny návštěvníky a ti zaplnili taneční parket divadelního sálu, kde hrála skupina Flash Dance. »

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 3. 3., 8:00 hod. do 6. 3. 2018, 18:00 hod. proběhne výluka traťového a staničního zabezpečovacího zařízení na trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk – Újezdec u Luhačovic – Luhačovice a od 3. 3., 8:00 hod. do 6. 3. 2018, 16:00 hod. proběhne výluka traťového a staničního zabezpečovacího zařízení v úseku Přerov – Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice – Veselí nad Moravou. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Po dobu výluky je pro trať Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk – Újezdec u Luhačovic – Luhačovice jízdí řád následující.
Po dobu výluky je pro trať Přerov – Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice – Veselí nad Moravou jízdí řád následující.


Každoroční setkání spolků, které dříve bývalo na radnici, se konalo v pátek 8. prosince 2017 opět v prostorách Jezuitského sklepa. Přítomni byli zástupci jednotlivých organizací, které od města dostávají různé formy dotací a příspěvků na svoji činnost. »


Svůj první vánoční koncert za sebou má cimbálová skupina Bálešáci. Mezi vánočními svátky, konkrétně 29. prosince 2017 totiž poprvé uspořádali čistě svůj koncert. Vánočních vystoupení má toto uskupení mladých folkloristů na svém kontě již několik, vždy se ale jednalo o součást koncertů nějakého jiného hudebního uskupení. »


V polovině prosince uplynulého roku se zaslouženého uznání dočkal ve Vsetíně dlouholetý vedoucí kroužku Leteckých modelářů, Jaroslav Minařík, který vede při Středisku volného času Klubko Staré Město. Ve Vsetíně byl oceněn hejtmanem Jiřím Čunkem za svoji dobrovolnou činnost s mládeží. Jaroslav Minařík je jedním z dvaceti oceněných, kteří byly vybráni na základě nominací odeslaných na Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu. Dvacítka oceněných byla vybrána z dvaačtyřiceti nominovaných. »

Nařízením Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj jsou povinni všichni chovatelé domácích prasat ve Zlínském kraji nahlásit na obecním úřadu v místě bydliště soupis všech hospodářství s chovem prasat v termínu do 31.1.2018 (podrobnosti viz úplné znění nařízení na úřední desce před úřadem a elektronické úřední desce). Pracovníkem pověřeným pro přijímáni soupisu je na úřadu ve Starém Městě Ing. Květoslav Fryšták z odboru správy majetku a životního prostředí, tel. 603 582 193. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 50.000 Kč u fyzické osoby a až 2.000 000 Kč v případě právnické osoby.

Josef Bazala
starosta města


Náměstí Velké Moravy se dočkalo dalšího vylepšení. Do středu soustavy kruhových zídek byly umístěny venkovní hodiny. Nejen že dotvářejí estetický vzhled náměstí, ale jsou i praktickým doplněním stávající plochy.V rámci návrhu vycházel zadavatel, kterým je Město Staré Město, z původního nápadu, umístit doprostřed nově vybudovaného náměstí umělecký prvek a současně praktické hodiny, které veřejnosti budou sloužit jako ukazatel času. Ing. arch. Miroslav Baleja ze Zlína, navrhl symboliku Svatoplukových prutů, které podle pověsti nedokázali jeho tři synové zlomit, pokud byly pohromadě. »


Přibližně stovka návštěvníků si nenechala ve středu 15. listopadu ujít další ze série poutavých přednášek docenta Galušky, Mgr. Valáškové a Dr. Jilíka, které se tentokrát neslo v duchu tématu Staré Město Rostislavovo a Veligrad. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb