Novinky

Nadcházející akce

 • 23ŘíjPřijďte si zasadit stromNa Rybníčku 13.30
 • 28ŘíjOslava založení ČS, lampióny

Kalendář akcí

< Říjen 2021 >
Po Út St Čt So Ne
        1 2Michalské slavnosti – Hody s právem all day
3Michalské slavnosti – Hody s právem all day
4 5 6 7 8 9Staroměstský den vína from 9.00 to 23.59
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23Přijďte si zasadit strom at 13.30
24
25 26 27 28Oslava založení ČS, lampióny all day
29 30Šutry – česko-slovenské bonsajové dny all day
31Šutry – česko-slovenské bonsajové dny all day

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
Kotlíkové dotace

Městskou policii Staré Město zřídilo Zastupitelstvo města Staré Město od 1.dubna 1992.

Městskou policii řídí starosta města.

Činnost Městské policie Staré Město se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, obecně závaznou vyhláškou obce Staré Město o obecní policii z 28.02.1992 a dalšími právními předpisy.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní polici nebo podle zvláštního zákona:

 • – přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • – dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • – dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města
 • – podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • – podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • – podílí se na prevenci kriminality ve městě
 • – provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě
 • – odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města

Konkrétní náplň činnosti Městské policie Staré Město:

 • – zajišťování bezpečnosti školní mládeže na přechodu pro chodce na silnici I/55 u základní školy (v ranních hodinách)
 • – kontroly majetku a zařízení města: školy, školky, družina, SVČ Klubko, dětská hřiště, koupaliště, DPS, radnice, městská knihovna, hřbitov, areály města – Na Vyhlídce, Čerťák, Rybníček, vodní nádrž Louky, cyklostezky
 • – provozování městského kamerového systému
 • – kontroly černých skládek na katastru města
 • – kontroly záborů veřejného prostranství na území města
 • – kontroly čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích
 • – spolupráce při zajišťování zimní údržby komunikací
 • – v případě sjednání smlouvy mezi městem a odtahovou službou nařizovat odtahy vozidel neoprávněně parkujících na vyhrazeném místě a vraků
 • – dopravní akce, kontroly: zákazy vjezdu, cyklisté, světelná signalizace u základní školy – průjezd na červenou, nákladní vozidla, vyhrazená parkoviště, zákazy stání a zastavení, zelené plochy, chodníky, cyklostezky, měření rychlosti vozidel na úsecích dle dohody s Policií ČR
 • – kontroly veřejného osvětlení, technické závady komunikací, chodníků, dopravního značení
 • – kontroly zahrádkářských kolonií a zemědělsky využívaných pozemků
 • – kontroly restauračních zařízení – mladiství (alkohol), hrací automaty, drogy
 • – kontroly dodržování nočního klidu – taneční zábavy, plesy apod.
 • – kontroly pořádku v prostorách vestibulu nádraží ČD
 • – zajišťování fotbalových utkání, kulturních a jiných akcí (Michalské slavnosti, kladení věnců, výstava, volby, shromáždění občanů, motocyklové závody Slovácký okruh, parkování vozidel při pouti na Velehradě, vánoční jarmark apod.)

 • – řešení problémů v rámci občanského soužití
 • – řešení drobných krádeží mezi občany, v prodejnách apod.
 • – potírání nepovoleného podomního prodeje a kontroly stánkového prodeje
 • – zajišťování bezpečnosti při dopravních nehodách do příjezdu PČR – první pomoc, řízení dopravy
 • – zajišťování odchytu toulavých a agresivních psů ve městě, mimo katastr Starého Města na žádost Policie ČR
 • – příprava materiálů pro přestupkovou komisi, pro odbor dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště a zasílání oznámení o přestupku příslušné obci, v jejímž obvodu má přestupce trvalý pobyt
 • – doručování obtížně doručitelných zásilek od orgánů státní správy a městského úřadu
 • – udělování pokut za přestupky v blokovém řízení
 • – vypracování měsíčních zpráv o činnosti MP
 • – pořádání besed pro děti mateřských škol a školní družiny s dopravní nebo jinou bezpečnostní a preventivní tématikou
 • – zajištění bezpečnosti pracovníků městského úřadu při plnění jejich úkolů v problematických rodinách
 • – případně uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a Starým Městem, zajištění výkonu služby v těchto obcích

Městská policie při plnění úkolů úzce spolupracuje:

 • – s odbory Městského úřadu Staré Město
 • – s firmou Služby SM s.r.o., spravující majetek města
 • – s Policií ČR
 • – s Integrovaným záchranným systémem při ohrožení zdraví, života nebo majetku
 • – s exekutory finančního úřadu při výkonu jejich pravomoci
 • – s justiční stráží při provádění rozhodnutí soudu

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb