Novinky

Nadcházející akce

  • 23ŘíjPřijďte si zasadit stromNa Rybníčku 13.30
  • 28ŘíjOslava založení ČS, lampióny

Kalendář akcí

< Říjen 2021 >
Po Út St Čt So Ne
        1 2Michalské slavnosti – Hody s právem all day
3Michalské slavnosti – Hody s právem all day
4 5 6 7 8 9Staroměstský den vína from 9.00 to 23.59
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23Přijďte si zasadit strom at 13.30
24
25 26 27 28Oslava založení ČS, lampióny all day
29 30Šutry – česko-slovenské bonsajové dny all day
31Šutry – česko-slovenské bonsajové dny all day

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
Kotlíkové dotace

Základní údaje

Přírodní podmínky

Staré Město leží v Dolnomoravském úvalu, v rovině na pravém břehu řeky Moravy v nadmořské výšce 180–190 m. Katastr obce měří 2 084 ha a sousedí s 8 obcemi – Uherským Hradištěm, Huštěnovicemi, Jalubím, Kněžpolem, Kunovicemi, Kostelanami nad Moravou, Velehradem a Zlechovem.
Z geologického hlediska leží v tzv. vídeňské pánvi obklopené pahorkatinami a vrchovinami pásma Západních Karpat. Hlavním vodním útvarem, historickou i současnou krajinnou dominantou regionu, je řeka Morava, která se při ojedinělých meteorologických podmínkách stává nebezpečným živlem, jako tomu bylo při povodni v červenci 1997.

Staré Město a celý Dolnomoravský úval náleží do teplé klimatické oblasti s dlouhým, teplým a suchým létem a krátkou zimou. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 8,7 – 9,4 °C, nejchladnějším měsícem roku je leden s průměrnými teplotami -1,9 – 2,2 °C. Nejteplejším měsícem je červenec, kdy průměrná teplota dosahuje přes 19°C. Absolutní maximum však vystupuje na 35°C.
Převažujícím biotopem na katastru Starého Města byla původně niva řeky Moravy, která zde meandrovala a vytvářela slepá ramena, mělčiny, zátočiny, ostrůvky a nivní louky. Na vhodných místech postupně vznikaly na život bohaté lužní lesy, které byly neustále atakovány a ovlivňovány přítomností vody. V novodobé historii byly lesy postupně vymýceny, vodní toky zregulovány, některá slepá ramena zanikla buď přirozeně, nebo lidskou činností a na zbývajících plochách se v dosahu vody udržel biotop sezónně zaplavovaných luk, které byly dalšími úpravami vysušovány, postupně stále intenzivněji zemědělsky obhospodařovány nebo, jak bývá dnes zvykem, využívány k zástavbě. Nejcennější fragmenty přírody se uchovaly ve slepých ramenech Čerťák, Pod Cukrovarem, na Přední i Zadní Morávce a jejich nejbližším okolí, na staroměstských loukách, kolem Baťova kanálu a kolem potoka Salaška, lemovaného stále se ztenčujícím břehovým porostem.

Dopravní spojení

Staré Město leží na železniční trati Břeclav–Přerov, na mezinárodní silnici E 50 a silnici I. třídy I/55.

Samospráva, obyvatelstvo, společenský život


Po řadu století bylo Staré Město spjato s Uherským Hradištěm a zastávalo funkci jeho předměstí. Součástí Uherského Hradiště bylo v letech 1943–1945, 1949–1954 a naposled od roku 1971 do 26. listopadu 1990, kdy bylo rozhodnuto o jeho osamostatnění. Od 1. ledna 1991 se stalo Staré Město samostatnou obcí a od 1. ledna 1996 byl změněn název obce na Staré Město bez přívlastku „u Uherského Hradiště“. Městem bylo vyhlášeno 1. listopadu 1997.
V současné době (k 31. 8. 2011) žije ve Starém Městě 6 797 obyvatel, z nich 3 274 jsou muži a 3 523 ženy. Z hlediska věkové struktury je nejpočetnější skupina obyvatel ve věku 15–59 let, celkem 4 303 osoby, dětí do 15 let je 933 a starších obyvatel ve věku nad 60 let je 1 561.


Staré Město je proslulé svým rozmanitým společenským, kulturním i sportovním děním. K oblíbeným společenským akcím patří plesy, Staroměstský den, Vánoční jarmark, košty vína a slivovice. Samostatnou kapitolu tvoří akce spojené s tradiční lidovou kulturou, jako jsou fašank, velikonoční obchůzky, soutěže verbířů, vystoupení folklorních souborů Dolina a Dolinečka či Vánoční zpívání. Dominantou těchto akcí jsou bezesporu tradiční Michalské slavnosti.
Také kulturní život města je bohatý, oblíbené jsou absolventské koncerty žáků základní umělecké školy, stejně jako vystoupení Staroměstské kapely, hojně navštěvovaná představení ochotníků domácích či hostujících a v červnu pořádaná, dnes již velmi známá, výstava Zahrada Moravy. Hlavními organizátory těchto akcí jsou Střední odborná škola a gymnázium, Společensko-kulturní centrum, ale také Městská knihovna a informační centrum či Středisko volného času Klubko. Ekologické a environmentální výchově se věnuje Centrum ekologické výchovy Žabka.
Pestrý je také spolkový život, ve městě působí řada korporací, které mají své pevné místo v jeho životě. Na ochraně přírody a životního prostředí se podílejí členové rybářského svazu, mysliveckého sdružení, ale také včelaři, zahrádkáři a další. Neodmyslitelnou součástí života města, a to nejen v dobách těžkých, ale i při pořádání společenských a kulturních aktivit, je sbor dobrovolných hasičů. Ke sportovním a tělovýchovným organizacím náleží Volejbalový sportovní klub Staré Město a Šachový klub Staré Město, Sokol a Orel, fotbalová sdružení TJ Jiskra i Fotbalový klub, ale také šermíři či biketrialisté.

Věhlas přináší Starému Městu pořádání každoročních motocyklových závodů pod názvem Slovácký okruh o cenu Bohumila Kováře, jakož i mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN Staré Město, který patří k největším šachovým turnajům v naší republice.
Milovníky turistiky a nevšedních zážitků uspokojí plavba po Baťově kanálu či výlety po cyklostezce lemující kanál.

Partnerská města

Sées, Francie
K prvním kontaktům s normandským městečkem Sées v západní Francii, proslulém bohatou historií, došlo v roce 1992. Výsledkem bylo podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci a přátelství v rámci Evropské charty v září 1994 v Sées.

Tönisvorst, Německo
Partnerské vztahy navázalo Staré Město v roce 1998 také s německým městem Tönisvorst poblíž Düsseldorfu, které je též partnerem francouzského města Sées.

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb