Novinky

Nadcházející akce

 • 3ProSetkání spolkůNa základě velmi nepříznivé epidemiologické situace a vysokého přetížení nemocnic Zlínského kraje hospitalizovanými covid-pacienty je akce ZRUŠENA Jezuitský sklep 18.00
 • 5ProRozsvícení Vánočního stromu + MikulášNa základě velmi nepříznivé epidemiologické situace a vysokého přetížení nemocnic Zlínského kraje hospitalizovanými covid-pacienty je akce ZRUŠENA Náměstí Velké Moravy

Kalendář akcí

< Listopad 2021 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11Svatomartinská slavnost - ZRUŠENO all day
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
Kotlíkové dotace
Dotazníkové šetření - Spokojenost veřejnosti s nástroji a kvalitou obsahu komunikace města Staré Město

Staré Město realizuje projekt „Koncepce komunikace Městského úřadu Staré Město s veřejností” jehož cílem je nastavit jednotný rámec komunikace, který budou dodržovat všichni zaměstnanci a zastupitelé tak, aby byla posílena důvěra v radnici a jejího vnímání jako otevřeného a vstřícného orgánu, který má zájem na participaci obyvatel na jeho fungování. Koncepce nastaví mechanismy pro zajištění kvalitního přístupu k informacím. Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který má identifikovat klady a zápory komunikace úřadu a města. Dotazníkové šetření je anonymní a zabere Vám zhruba 15 minut. V tištěné podobě bude dotazník publikován 26. 11. 2021 ve Staroměstských novinách. Odevzdat jej můžete na podatelně městského úřadu do 10. 12. 2021

Vyplnit dotazník

předsedkyně: Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D.
místopředseda p. František Ingr

 • členka výboru p. Ludmila Jelínková
 • člen výboru Ing. Michal Jakšík
 • člen výboru p. Zdeněk Pavlíček
 • člen výboru Ing. Josef Vaculík
 • členka výboru Mgr. Jana Ferdová
 • členka výboru p. Lucie Nováková
 • členka výboru Ing. Antonie Řádková
 •  
 • tajemník výboru – Ing. Květoslav Fryšták

O výboru
Partnerský výbor měst pracuje při Městském úřadu ve Starém Městě od r. 1992. Hlavní náplní jeho činnosti je nejen udržování spolupráce mezi zastupitelstvy a partnerskými výbory jednotlivých měst, ale především přiblížení, poznávání a prohlubování vzájemných vztahů mezi občany měst Staré Město, Tönisvorst (BRD) a Sées (Francie).

Spolupráce škol
Vzájemná spolupráce se rozvíjí rovněž na úrovni jednotlivých kulturních či sportovních složek a škol. Velmi dobrá spolupráce funguje především mezi SOŠ a Gymnáziem ve Starém Městě a Michael Ende Gymnáziem v Tönisvortu. Studenti obou uvedených škol se navštěvují v pravidelných intervalech tak, že vždy na podzim odjíždějí studenti naší školy do BRD a na jaře pak přijíždění naši němečtí přátelé k nám. Součástí těchto studentských pobytů je vždy návštěva ve výuce, poznávací exkurze, prezentace a kulturně – poznávací výjezdy. Žáci jsou ubytováni v rodinách a mají tak možnost lepšího vzájemného poznání. A protože staroměstské gymnázium také velmi dbá na jazykovou výuku, nelze opomenout možnost prohloubení a zdokonalení jazykových schopností žáků. V roce 2010 se uskutečnily zahraniční stáže našich studentů v Tönisvorstu, v rámci kterých měli žáci možnost pracovat po dobu 2 týdnů ve vybraných firmách. Organizátorkami výměnných pobytů žáků jsou za naší stranu paní Mgr.Kateřina Lesová a paní Anette Fadawi za Michael-Ende Gymnasium.
Prozatím se nedaří o opětovné navázání spolupráce se střední školou v Sées a v obou partnerských městech skončily prozatím neúspěchem i snahy navázat spolupráci na úrovni školy základní.

Kulturní a sportovní vazby
Mezi dlouhodobě vynikající a stále se rozvíjející lze zařadit i vztahy mezi jednotlivými kulturními či sportovními složkami uvedených měst. Přátelská utkání ve volejbalu či fotbale patří už tradičně k příjemnému zpestření vzájemných návštěv. K těm přispívá vždy i kulturní představení ať už folklorního souboru Dolina, školního folklorního souboru při SOŠ a Gymnáziu, Staroměstské kapely nebo v neposlední řadě hudební vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Uherské Hradiště, které se rovněž setkalo s ohromným ohlasem.

Akce loňského roku
V roce 2010 se uskutečnila návštěva německých přátel ve Starém Městě. Součástí delegace byli kromě oficiálních hostů i zástupci škol, sportovního volejbalového klubu a občané města. V programu návštěvy, která proběhla v měsíci červnu, byla například exkurze do Hřebčína Napajedla, návštěva Baťova muzea ve Zlíně či prohlídka Velkomoravského památníku ve Starém Městě. Zástupci Tonisvorstu se rovněž zúčastnili mše svaté v kostele sv. Michaela. V průběhu pobytu proběhla samozřejmě i oficiální jednání delegací na městském úřadě. Celý pobyt vyvrcholil slavnostním večerem v hlavním sále SKC, při němž byly předány pamětní medaile všem významným osobnostem, které se za celou dobu trvání partnerství zasloužily o rozvoj vzájemné spolupráce a vztahů.

Partnerský výbor pomáhá potřebným
Na základě iniciativy ze strany německých přátel, kteří veřejnou sbírkou chtěli přispět potřebných v a našem městě či okolí, byl vybrán Dům s pečovatelskou službou na Velehradě. Finanční částku převzala z rukou předsedy partnerského výboru města Tönisvorst pana Dipl. Ing. Horsta von Brechana paní ředitelka PaeDr. Hučíková. Tato spolupráce byla ještě prohloubena v podzimních měsících, kdy prostřednictvím partnerského výboru došlo k předání věcných darů a pomůcek pro klienty tohoto domova.
V září 2011 navštívili Tönisvorst studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město a přivezli od našich německých přátel dar v podobě hraček, oblečení a obuvi. Hračky našly své uplatnění z větší části na dětském oddělení nemocnice v Uherském Hradišti, část jich byla i s dětským oblečením a obuví předána speciální mateřské škole v Uherském Hradišti. Oblečení pro dospělé převzala Diakonie Broumov, která zajistí, aby se dostalo k těm nejpotřebnějším.

Plánované akce na rok 2012
Návštěva naší delegace v Německu

poloha měst:
Sées – Francie, Normandie
Tönisvorst – Německo, Porýní
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-sees.html
http://www.toenisvorst.de/

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb