Novinky

Nadcházející akce

nenalezeno

Kalendář akcí

< Leden 2022 >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22Reprezentační ples města all day
23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
PF 2022

Revitalizace ulice Škroupovy se dotkne celého dopravního prostoru v úseku dlouhém 220 m,
od silnice I/55 v ulici Brněnské po stykovou křižovatku v ulici Na Vyhlídce. Součástí revitalizačních prací bude obousměrná komunikace, chodníky po obou stranách komunikace, parkovací stání, sjezdy k jednotlivým nemovitostem, veřejné osvětlení, chráničkové trasy pro metropolitní síť a sadové úpravy na nezastavěných plochách.

Foto: ilustrační

Rekonstruovaná obousměrná komunikace z asfaltobetonu bude mít standardní šířku 5,5 m. Pro usměrnění dopravy se na styku s ulicí Seifertovou a Nerudovou navrhují zvýšené zpomalovací prahy z žulových kostek s nájezdy v mírném sklonu.
Pro dopravu v klidu se na západní straně komunikace mimo sjezdy k rodinným domům zřídí podélná parkovací stání v pruzích šířky 2 m po celé délce rekonstruované trasy (celkový počet podélných stání – 15). Parkovací stání budou provedena z drenážní betonové dlažby 200 x 200 x 80 mm se spárami, umožňující vsakování přes nestmelené vrstvy do podloží.
Chodníky po obou stranách komunikace budou mít šířku 1,5m a budou dlážděné, z betonové dlažby tloušťky 60 mm.
Velká pozornost je věnována jednotlivým sjezdům, aby příjezd k nemovitostem eventuelně do dvorů rodinných domů byl bezpečný a pohodlný.
Osvětlení ulice bude zajištěno novými svítidly na nových stožárech.
Pro budoucí metropolitní síť se položí chráničky 2 x ø 40 mm z HDPE ve společné rýze s kabelem VO se soustavou kabelových šachet v lomech trasy a po logických vzdálenostech daných možností zafukování optických kabelů.
U nezastavených ploch je navržena jemná terénní modelace s rozprostřením ornice a zatravněním. Rostlinná výsadba není předmětem tohoto projektu, ale bude svěřena do rukou odborné zahradnické firmy.
Revitalizaci dopravních ploch bude předcházet celková rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu případně i domovních přípojek. Celá akce bude vyžadovat vzájemnou součinnost města se Slováckými vodárnami a kanalizacemi. Přesto město věří, že se vše podaří zrealizovat do konce letošního roku 2022.
Situační výkres

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb