Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.8.2021Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 4.9.2021Ulov si kroužek – Den otevřených dveří SVČ Klubko
  • 5.9.2021Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 5.9.2021Velkomoravský koncert
  • 11.9.2021Slovácké slavnosti vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

V sobotu 29. května v 19.00 v kostele Sv.Ducha ve Starém Městě (Zlínský kraj) proběhne první doprovodná akce a tedy slavnostní zahájení projektu Kulturní dědictví UNESCO 2021.
Součástí akce bude světová premiérová prezentace a slavnostní požehnání nové knihy Portrét Františka Skoriny , přednáška autorů knihy Ilji Lemeškina (Filosofická fakulta University Karlovy, Praha – Ústav pro jazyk litevský Litevské akademie věd, Vilnius) a Tomáše Hoskovce (předseda Pražského lingvistického kroužku), česká premiéra nového krátkého běloruského animovaného filmu o Františku Skorinovy a derniéra putovních panelových výstav Kulturní dědictví UNESCO Běloruska a František Skorina. Nad zahájením přijímají záštitu velvyslanec Litvy v ČR Laimonas Talat-Kelpša, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, starosta Starého Města Kamil Psotka, senátor Josef Bazala, farář kostela Sv. Ducha Miloslav Suchomel.
Podstata projektu
Inovovaný projekt Kulturní dědictví UNESCO navazuje a zásadním způsobem rozšiřuje dosavadních 7. úspěšných ročníků festivalu Dny slovanské kultury (2013-2020) a od letošního roku se stává projektem celoročním a celostátním. Podstatou projektu je prezentace kulturního dědictví UNESCO čtyř vybraných zemí (letos Arménie, Bělorusko, Černá Hora a Rakousko) formou putovní panelové výstavy, prezentace „české stopy“ (výstavy o slavných osobnostech či událostech vzájemné kulturně-společenské spolupráce) a organizace četných doprovodných akcí – přednášek, koncertů, komentovaných prohlídek a prezentace kultury příslušných národnostních menšin. Projekt také významně posiluje a rozšiřuje přirozenou a efektivní spolupráci nejvýznamnějších českých kulturních institucí s příslušnými zahraničními, navíc také přispívá k posílení stávajících partnerství měst i krajů.
Největší kulturní projekt roku 2021
Projekt se v roce 2021 se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci koná ve 32 městech 9 krajů a nabídne 88 samostatných výstav a 40 doprovodných akcí. Výstavy a doprovodné akce jsou zdarma a konají na veřejně přístupných místech s reálným předpokladem velké návštěvnosti a dosahu (v současné době jsou již všechny výstavy instalovány – arménská v Brně, běloruská ve Starém městě, černohorský ve Valašském Meziříčí a rakouská v Brtnici a Moravských Budějovicích). Projekt by se tak měl stát největším kulturním projektem roku 2021.
Nepodpora ministerstev, ale podpora měst a krajů
Bohužel letošní projekt odmítlo podpořit nejenom Ministerstvo zahraničních věcí (priority zahraniční politiky a podpora menšin), ale i překvapivě Ministerstvo kultury (grantová oblast UNESCO i podpora národnostních menšin). Jedinou menší symbolickou podporu projekt již tradičně získal ze Státního fondu kultury MKČR. Díky ale vstřícnosti a finanční či nefinanční podpoře většiny krajů a měst se nakonec může projekt uskutečnit v plánovaném rozsahu a kvalitě a založit tak základ pro jeho úspěšné pokračování v dalších letech. S paradoxně negativním přístupem výše uvedených ministerstev kontrastuje podpora a osobní záštita velvyslance Arménie, Černé Hory a Litvy i rakouského honorárního konzula v Brně, ale i hejtmanů většiny krajů, starostů měst a vybraných senátorů či poslanců. Důležitá je i podpora VŠECH kulturních institucí, které se spolupodílí na organizaci výstav i doprovodných akcí. Klíčový je vlastní finanční i nefinanční vklad hlavního pořadatele (Slovanská unie).
Budoucnost projektu a země roku 2022
Předpokládaný úspěch projektu a enormní zájem měst, krajů, velvyslanectví, menšin i spolupořádajících kulturních institucí vytváří předpoklad úspěšného konání i v dalších letech. V roce 2022 plánujeme projekt propojit s Národními oslavami výročí J. A. Komenského a cíleně prezentovat jemu nejbližší země – Holandsko, Maďarsko, Polsko a Švédsko. Zahájení VŠECH výstav projektu roku 2022 proběhne symbolicky v Uherském Brodě dne 28. března 2022.

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb