Novinky

Nadcházející akce

nenalezeno

Kalendář akcí

< Leden 2022 >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22Reprezentační ples města all day
23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
PF 2022


Dne 7. a 8. 4. 2021 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Pokud to situace dovolí, proběhne zápis s dětmi. V opačném případě se uskuteční pouze formální část zápisu (bez dětí) v určeném čase. O formě zápisu rozhodne ředitel do 31.3.2021 a oznámí to na webových stránkách školy.

V případě zápisu bez dětí je možno odevzdat žádosti tímto způsobem:

  • Osobním podáním ve škole
  • Zaslání do datové schránky školy
  • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • Poštou (rozhodující je datum podání)

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 17.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky.
Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci březen v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:
– žádost;
– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti;
– rodný list dítěte;
– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“.

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:
1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají do týdne po jejím obdržení, nejpozději 20. 5. 2021;
2. doporučení odborného lékaře.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.
Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podává žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce a dítěte. Pokud bude možná osobní přítomnost dítěte a zákonný zástupce bude souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu.

Dotazník a všechny formuláře najdou rodiče v přílohách na webových stránkách školy v článku Zápis do 1. tříd.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné poradkyně Mgr. Martiny Habartové ve třídě II.A v 1. NP budovy 715.

Srdečně Vás zveme

Mgr. Jan Zábranský – ředitel školy

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb