Novinky

Nadcházející akce

nenalezeno

Kalendář akcí

< Leden 2022 >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22Reprezentační ples města all day
23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
PF 2022


Vážení spoluobčané,

i na sklonku letošního roku bych se chtěl ohlédnout za uplynulým rokem, který pravděpodobně vejde do historie. Začal bohatou plesovou sezonou a zdálo se, že vše bude pokračovat tak, jak jsme byli zvyklí. Jenže na konci února i Českou republiku zasáhla pandemie SARS-CoV-2. Na základě vládních nařízení, přicházela postupná omezení a výsledkem bylo to, že jsme se nesměli stýkat a všichni jsme museli zůstat doma. Denně jsme slyšeli zprávy o pandemii a strachovali jsme se o své blízké. Všudy přítomný strach a nejistota nám ukázaly, jak je lidstvo zranitelné a že nemáme vše ve svých rukou. Přesto jsme se i v této nelehké době dokázali semknout a táhnout za jeden provaz. Projevila se lidská solidarita, kdy lidé začali šít roušky, kterých bylo v celé republice nedostatek, nebo nabízeli, pomoc seniorům s nákupem a podobně. Ukázali jste tak všem vzájemnou sounáležitost. Díky společné víře a odhodlání jsme první vlnou koronaviru prošli celkem rychle a bez zásadních ztrát.

V létě přišlo rozvolnění. Všichni jsme si mysleli, že krize je překonána. Někteří z nás dokonce měli pocit, že možné další vlny jsou jen fáma. Všichni jsme se chtěli vrátit zpět do normálního života. I město a spolky začaly připravovat podzimní akce. Podnikatelé a živnostníci doufali, že na podzim doženou alespoň částečně ztráty z jara. Jenže koncem léta zasáhla především náš okres druhá vlna COVIDu. Město právě finišovalo na rekonstrukci základní školy č.p. 1000 a všichni včetně dětí se těšili na zahájení školního roku. Jenže v měsíci září se koronavirus začal samovolně šířit. Přestože docházelo k přetížení nemocnic, lidé už přestali mít strach. Pro mnohé podnikatele a živnostníky se možné zavírání a omezení začalo stávat likvidační. Rezervy, které měli, již utratili za první vlnu. V první vlně město snížilo podnikatelům nájemné o 30 %. O druhé vlně budeme ještě jednat.
Do všech těchto událostí se blížily krajské a senátní volby. Letošní rok naprosto změnil jejich podobu, ať už v kampani, tak i způsobu voleb. Někteří totiž hlasovali z karantény. Chtěl bych Vám všem ještě jednou poděkovat za projevenou důvěru, pro zvolení senátorem za náš obvod. Vážím si toho, že jsem se stal i krajským zastupitelem. V Senátu řešíme mnoho témat, která se týkají koronaviru. Věřím, že se nám podaří nalézt co nejlepší podmínky pro všechny podnikatele, studenty, seniory, lékaře či zaměstnance, abychom všem v této situaci pomohli. Pevně doufám, že se nám všem podaří druhou a i připadnou třetí vlnu překonat. Jsem si vědom, že někteří naši spoluobčané již nejsou mezi námi a někteří v tuto chvíli s nemocí zápasí doma nebo v některém z nemocničních zařízení. Mrzí mě to a držím jim palce, aby vše dobře zvládli. Velmi si vážím také všech, kteří dodržují vládní nařízení. Nemusí být vždy populární, ale zdraví máme všichni jen jedno.

Ještě několik řádků k tomu, co se u nás v průběhu uplynulého roku událo. Ve Staroměstských novinách, na stránkách města a v službě „Hlášení rozhlasu“ Vám přinášíme pravidelné informace, co se u nás děje nebo co město připravuje.
Místní spolky získaly od města podporu ve výši 1,7 milionu korun a Římskokatolická farnost 750.000,- Kč na dostavbu kostela Svatého Ducha. Z Fondu rozvoje bydlení jsme zapůjčili finanční prostředky obyvatelům města na obnovu rodinných domů a bytů ve výši 915.000,- Kč.
Cenu města za rok 2020 získal archeolog PhDr. Luděk Galuška CSc. V měsíci září jsme ocenili dobrovolné pracovníky, bohužel ale bez slavnostního předání. Všem oceněným ze srdce blahopřeji a děkuji za spolupráci. Bohužel z důvodu omezení jsme neudělili ocenění učitelům, což mě pochopitelně mrzí, ale věřím, že v příštím roce budeme v této tradici pokračovat. V náhradním termínu a ve zkrácené podobě proběhla regionální soutěž O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, kde se nám představila svým koncertem CM Harafica. Ještě jsme stihli uspořádat 10. ročník Velkomoravského koncertu. Pak nás zasáhla druhá vlna koronaviru a všechny plánované akce do konce roku byly zrušeny. Věřím a pevně doufám, že nadcházející rok bude už příznivější a budeme si moci všechny tyto události společně užít a dvojnásobně vychutnat.
I v letošním roce získali rodiče finanční dar ve výši 5.000,- Kč na každé nově narozené dítě. Bohužel, mnohé občánky jsme nestihli kvůli zhoršené epidemiologické situaci přivítat a předat jim finanční dar.
Město v letošním roce i přes covidové omezení provedlo investiční akce v objemu asi 77,5 milionů korun. Největší investicí byla akce Snížení energetické náročnosti ZŠ 1000 spojená i s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace v celkové hodnotě 37,3 milionů korun. V minulém roce jsme na podzim zahájili zateplení DPS pod názvem Snížení energetické náročnosti DPS 2015, které jsme v letošním roce dokončili. Dále jsme provedli Revitalizaci zpevněných ploch v ulici Úprkova, Úpravu chodníků na I 55 na Zerzavici a další etapu obnovy chodníků na hřbitově. Nové rodinné domy v areálu bývalého školního hospodářství získaly novou komunikaci a v příštím roce nás zde čeká výsadba zeleně. Díky dotaci z Ministerstva zemědělství jsme vybudovali novou vodní nádrž v Olší, která bude sloužit k zachycení vody v krajině a částečně i jako mokřad. Myslivci tu plánují vypuštění divokých kachen. V budoucnu k vodní nádrži plánujeme vybudovat přístupový chodník z cyklostezky, která vede na Velehrad. Myslím, že zde vzniká velmi krásné místo na procházky v přírodě a v blízkosti vody. Důležitou investici jsme na konci roku provedli u nádraží ČD, kde jsme si od Českých drah pronajali pozemek, který dříve sloužil jako sklad. V prosinci, po odstranění kolejí, tam vznikne odstavná plocha asi pro 80 osobních vozidel. Doufáme, že tímto krokem tak vyřešíme nedostatek parkovacích ploch pro cestující, kteří využívají železniční dopravu. K tomu, abychom připravili další investice, jsme na projektech vyčerpali částku asi 3,1 milionu korun, a to na přípravu zimního kluziště, rekonstrukci ulic Tyršova, Nová Čtvrť, Finská čtvrť, parkoviště na Zerzavici, na novou studii domu č. 14 a na Volnočasové centrum na náměstí Hrdinů. Bohužel jsme letos nakonec nezahájili z důvodu vysokých pořizovacích nákladů výstavbu ledové plochy na Širůchu, neboť 35 milionů korun bez možnosti získání dotací, je v současné době nad finanční možnosti města.
Opět jsme investovali i do nemovitého majetku. Od jednotlivých majitelů jsme během letošního roku vykoupili asi 4.100 metrů čtverečních orné půdy. I nadále město nabízí za výkup orné půdy částku 22,- Kč za metr čtvereční. Chceme tak předejít tomu, aby půda byla prodávána spekulantům. V letošním roce jsme měli navštívit partnerské město Tönisvorst, ale bohužel díky situaci, která v letošním roce nastala, to nebylo možné.

V současném období připravujeme rozpočet města na rok 2021. Bohužel nám s ním Poslanecká sněmovna moc nepomáhá, neboť daňový balíček negativně ovlivňuje příjmy obcí. V roce 2021 plánuje město investice ve výši 77 milionů korun. Výše poplatku za komunální svoz se nijak nemění a rada města jen schválila nové množstevní limity za odpad odevzdávaný na sběrném dvoře. I v letošním roce spoluobčané obdrželi zdarma kalendář na rok 2021, který město vydalo společně s podnikateli, kteří působí na území města.
Zpozdila se nám diskuse nad zavedením jednosměrných ulic, a tak očekávám komunikaci s občany v příštím roce.
Závěrem mého příspěvku chci vyjádřit poděkování místostarostům Mgr. Martinu Zábranskému a Ing. Kamilu Psotkovi, členům rady města Marii Hráčkové a Ing. Josefu Trňákovi, dále všem zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, farnosti, spolkům a spoluobčanům za poctivě odvedenou práci v roce 2020 s přáním, abychom tyto náročné chvíle všichni ve zdraví zvládli. Chtěl bych také poděkovat všem občanům za jejich solidaritu a podání si pomocné ruky v této těžké době, stejně tak bych vám chtěl poděkovat za dodržování vládních nařízení, chránění vlastního zdraví, zdraví svých blízkých, ale i nemocničního personálu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné a požehnané Vánoce a do nového roku pak přeji pevné zdraví, spokojenost, Boží požehnání a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě. Pevně věřím, že v novém roce nás bude méně svírat strach, budeme se více radovat a především bude více příležitostí pro společné setkávání.

Josef Bazala, starosta
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb