Novinky

Nadcházející akce

nenalezeno

Kalendář akcí

< Leden 2022 >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22Reprezentační ples města all day
23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
PF 2022

Informace z radnice

Uherskohemocnice by přivítala DOBROVOLNÍKY z řad občanů:

  1. kteří z důvodu vládních krizových opatření nechodí do práce u svého zaměstnavatele nebo mají z jiných důvodů možnost a jsou OCHOTNÍ DLOHODOBĚ pomoci;
  2. jedná se o sanitářské práce a všeobecnou péči o pacienty (podle aktuální potřeby a po zaškolení);
  3. časově zní žádost minimálně na dobu 14 dnů, nejlépe 1 měsíc;
  4. mohou to být muži i ženy; s ohledem na předpokládaný druh práce spíše muži;
  5. z pracovně právního hlediska by se jednalo uzavření dohody o pracovní činnosti.

Pokud by se mezi občany vašeho města či obce takoví dobrovolníci našli, žádám vás, abyste s jejich souhlasem zaslal/a jméno, příjmení a telefonický kontakt (nejlépe číslo mobilního telefonu) Krizovému štábu ORP Uherské Hradiště. Konkrétně je pověřena vedením této evidence Ing. Iva Mošťková, e-mail: iva.mostkova@mesto-uh.cz
Databáze těchto dobrovolníků bude předána pověřenému zástupci Uherskohradišťské nemocnice a to teprve na jejich žádost.

Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se ukončuje mimořádné opatření při epidemii na MŠ Komenského ve Starém Městě. Od 22. 10. 2020 je obnoven provoz této mateřské školy v souladu s dodržováním hygienických opatření vydaných Vládou ČR a KHS.

Rozhodnuti_o_uk._MO_MS_Kom._St._Mesto.pdf

Vážení občané,
na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. října 2020 o přijetí krizového opatření z důvodu omezení osobního kontaktu zaměstnanců městského úřadu s adresáty veřejné správy dojde k omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Staré Město.
S účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hodin do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin budou úřední hodiny následovně:

Pondělí 26.10.2020: 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hodin
Čtvrtek 29.10.2020: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin
Pondělí 02.11.2020: 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hodin

V pátek 23. října bude úřad uzavřen.

V další neúřední dny bude přístup na úřad pro veřejnost umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání a v neodkladných záležitostech. Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Staré Město jsou zveřejněny na webu https://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty.
Vstup do úřadu bude v neúřední dny uzavřen. Předem objednaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.
Příjem veškerých dokumentů od občanů bude pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, s tím, že bude upřednostňována elektronická komunikace.
Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.
Přístup na úřad bude umožněn pouze s použitím roušky nebo jiného vhodného prostředku k zakrytí obličeje. Žádáme občany o používání dezinfekčního prostředku, který je umístěn u vstupu do úřadu.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Z nařízení vlády jsou od čtvrtka 22.10.2020 od 6:00 hodin uzavřeny maloobchody a služby, s výjimkou prodejen potravin, drogerií a lékáren, optik, trafik, zahrádkářství nebo třeba prádelen.
Omezen je i volný pohyb osob, s výjimkou cest do práce, na nákup, k lékaři či za rodinou.
Pobyt v přírodě, parcích či chalupách je povolen, ovšem nanejvýš ve dvou lidech. Výjimku mají členové jedné domácnosti.
Kontakt veřejnosti se státní správou je nadále omezen na 5 hodin dvakrát týdně. Informace o provozu Městského úřadu Staré Město jsou pravidelně aktualizovány na webu města.
Opatření potrvají minimálně do 3. 11.2020.

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1080-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-omezeni-cinnosti-organu-verejne-moci-a-statnich-organu.pdf
Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1078-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-zakazu-volneho-pohybu-osob.pdf
Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1079-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-zakazu-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb.pdf

Vážení občané,
v pondělí 19.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, které se týká dalšího rozšíření povinnosti nosit roušky. Od středy 21.10.2020 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Mimořádné opatření MZČR ze dne 19.10.2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně rozhodla o nařízení mimořádného opatření při epidemii v zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola, příspěvková organizace, IČ: 75022532, se sídlem Komenského 1721, 686 03 Staré Město, a to tak, že s okamžitou účinností od oznámení tohoto rozhodnutí ( t.j. 13.10.2020)
uzavírá v celém provozu mateřskou školu, a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

Informaci o znovuotevření MŠ Komenského po uplynutí nařízené karantény sledujte na webových stránkách školky.

Rozhodnuti_o_uzavreni_MS_Komenskeho_St._Mesto.pdf

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-do-odvolani.pdf
usnesení – hromadne-akce_c1021.pdf
usneseni – pece-o-deti_c1033.pdf
usnesení – poskytovani_zdavotnich_sluzeb_c1023.pdf
usnesení – provoz-skol-c1022.pdf

Krizove_opatreni_hromadne_akce_sluzby_atd.pdf
Krizove_opatreni_skoly.pdf
Navrh_zakona_o_poskytovani_osetrovneho.pdf
Krizove_opatreni_organy_ver_moci_a_urady.pdf

Vážení občané,
na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření z důvodu omezení osobního kontaktu zaměstnanců městského úřadu s adresáty veřejné správy dojde k omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Staré Město.
S účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin budou úřední hodiny pouze v pondělí a ve středu v časech: 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hodin.
V neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) bude přístup na úřad umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání. Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Staré Město jsou zveřejněny na webu https://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty.
Vstup do úřadu bude v neúřední dny uzavřen. Předem objednaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.
Příjem veškerých dokumentů od občanů bude pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, s tím, že bude upřednostňována elektronická komunikace.
Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.
Přístup na úřad bude umožněn pouze s použitím roušky nebo jiného vhodného prostředku k zakrytí obličeje.

Usnesení vlády ČR.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření – nošení ochranných protředků ve všech vnitřních prostorech staveb a ve veřejné dopravě

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb