Novinky

Nadcházející akce

nenalezeno

Kalendář akcí

< Prosinec 2021 >
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3Setkání spolků at 18.00
4 5Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš all day
6 7 8 9 10 11 12Vánoční jarmark + Vánoční zpívání all day
13 14 15 16Vánoční besídka SVČ Klubko all day
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
PF 2022

Revitalizace ulice Škroupovy se dotkne celého dopravního prostoru v úseku dlouhém 220 m,
od silnice I/55 v ulici Brněnské po stykovou křižovatku v ulici Na Vyhlídce. Součástí revitalizačních prací bude obousměrná komunikace, chodníky po obou stranách komunikace, parkovací stání, sjezdy k jednotlivým nemovitostem, veřejné osvětlení, chráničkové trasy pro metropolitní síť a sadové úpravy na nezastavěných plochách. »

Řada našich občanů se v důsledku epidemiologické situace či energetické krize dostává do tíživé finanční situace, řada našich občanů je pod tlakem v důsledku hrozících sankcí při pokračujícím vytápění domácností nevyhovujícími kotli. Bohužel, jsme zaznamenali několik zpráv, že situace využívají tzv. „šmejdi“, kteří se po kraji pohybují a nabízejí za úplatu vyřízení kotlíkových dotací jménem Zlínského kraje. »

Rada města Staré Město na své 66. schůzi dne 30.11.2021 schválila v souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve Starém Městě – ulice Nádražní.

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom Vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) Vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet včetně bezpečné vzdálenosti pro práci.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím průběžně.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D tel. 800 225 577, nebo navštivte www.egd.cz

Na základě velmi nepříznivé epidemiologické situace a vysokého přetížení nemocnic Zlínského kraje hospitalizovanými covid-pacienty ruší město Staré Město veškeré veřejné kulturní akce (Setkání spolků, Rozsvícení Vánočního stromu, Mikuláš ,Vánoční jarmark a další), a to do konce kalendářního roku 2021. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané,
v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 5. listopadu 2021 č. 990/2021 si Vás dovolujeme informovat o existenci právní úpravy občanského soudního řádu, zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších předpisů, a některých dalších zákonech a zejména o možnostech jejich využití v období tzv. milostivého léta. Tzn. zbavení se exekucí a splacení dluhů, jejichž penále se mnohdy vyšplhalo do výše, kterou již nejste schopni splácet. Stejný postup platí pro námi založené ústavy, obecně prospěšné společnosti, dobrovolným svazkům obcí, našim příspěvkovým organizacím a právnickým osobám. »

Tato informace je určena zejména malochovatelům drůbeže vzhledem k aktuálně nepříznivé nákazové situaci, kdy ptačí chřipka (subtyp H5N1) byla potvrzena u labutí na rybnících u Hulína ve Zlínském kraji. V současnosti byl její výskyt zjištěn jak u volně žijících ptáků, tak v chovech drůbeže nejen napříč Českou republikou, ale i v mnoha zemích Evropy, nejblíže v Německu, Polsku a Maďarsku. »

Zlínský kraj dnes 11. 10. 2021 spustil příjem dotazníkových formulářů, tzv. „předžádostí“, na nové kotlíkové dotace 2021+. Tento formulář je možné vyplnit na stránkách www.kr-zlinsky.cz/kotliky, podrobné informace Vám poskytnou pracovníci Zlínského kraje na telefonu 577 043 411. Pro pomoc s vyplněním elektronického formuláře se můžete po předchozí telefonické domluvě obrátit také na zaměstnance MAS Staroměstsko v budově Sportovního a kulturního centra ve Starém Městě, Brněnská 1249. Tel. kontakt: Mgr. Hana Malovaná 724 504 860, Ing. Ludmila Vránová 720 024 761.

Dokument s informacemi o kotlíkových dotacích.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od 1. listopadu 2021 do 22. listopadu 2021 bude prováděn odečet vodoměrů.
Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení.

Odečty bude provádět:
p. Šustková – tel. 734 794 584
p. Patočková – tel. 734 794 582
p. Červenková – tel. 734 794 581

Společnost děkuje odběratelům za vstřícnost.

Jana Vaňková
útvar prodeje vody

Revitalizace ulice Slavomírova se dotkne celého dopravního prostoru v úseku dlouhém 300m a přilehlého parku nad ulicí nad Hřištěm. Její součástí bude nová komunikace, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení a chráničková trasa pro metropolitní síť.

Rekonstruovaná obousměrná komunikace bude mít standardní šířku 5m a obrusnou vrstvou z asfaltobetonu. Pro zklidnění dopravy se provede na styku ulice Slavomírova a Gorazdova zvýšená křižovatková plocha z žulových kostek drobných s nájezdy v mírném sklonu. »

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb