Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Vážení spoluobčané,
Rok 2019 se pomalu chýlí ke konci a kvapem se blíží rok 2020. Máme před sebou nejkrásnější dny roku, kdy máme spolu k sobě všichni blíž a snažíme se více času věnovat svým blízkým. Konec roku bývá také časem bilancování. Pan starosta jistě popíše zejména co nového jsme zbudovali a jak jsme posunuli Staré Město zase kousek dál. Samozřejmě se nestaráme jen o budování, ale povedla se jistě celá řada kulturních a společenských akcí. Osobně mám v kompetenci věci, které ovlivní Staré Město často až za delší dobu, ale je nutné se jimi zabývat, připravovat je, připravovat podklady, aby pak členové rady či zastupitelstva měli dostatek informací ke správnému rozhodování. »


V rámci plánované akce „Revitalizace ulice Hradišťská – sever“ byl zpracován návrh úpravy stávajícího veřejného prostoru ulice Hradišťská ve směru na Uherské Hradiště, mezi ulicí Velkomoravskou a Michalskou.
Návrh řeší úpravu stávající komunikace před rodinnými domy, chodníku, vstupů a vjezdů k rodinným domům, úpravu parkovacích stání, rekonstrukci stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení včetně nové instalace veřejného osvětlení, úpravu autobusové zastávky včetně vybudování nového přístřešku pro cestující a úpravu přechodu pro chodce. Ve východní části revitalizovaného území bude nově doplněna odpočinková plocha s lavičkami, zídkou (oddělující klidovou zónu od stávající frekventované silnice I/55) a vodním prvkem. »


Tradičního setkání spolků se v prostorách Jezuitského sklepa zúčastnilo i letos několik desítek zástupců jednotlivých spolků. V reprezentačních prostorách Jezuitského sklepa představili jednotliví zástupci spolek, který reprezentují, popsali činnost jejich spolku a plány pro následující rok. »


Mikuláš, čerti a stovky dětí v doprovodu dospělých. Takové bylo ve čtvrtek 5. prosince 2019 náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Kulturní komise připravila již tradiční rozsvícení vánočního stromu, který roste hned vedle autobusové zastávky, společně s příchodem Mikuláše.
Krátce po 17. hodině zahájil slavnostní večer, který byl letos bez sněhové nadílky, starosta Josef Bazala společně s oběma místostarosty Martinem Zábranským a Kamilem Psotkou. Po úvodním slovu již přišlo na řadu společné odpočítávání, které rozsvítilo nazdobený, přibližně 7 metrů vysoký strom. »


Krásné počasí přivítalo v sobotu ráno 7. prosince 2019 členy Mysliveckého sdružení Lípa ve Starém Městě manželky a přítelkyně členů, ale i pozvané hosty na hlavním letošním společném lovu. Ten se ve Starém Městě koná vždy na začátku prosince a bývají na něj pozvány i drahé polovičky místních členů mysliveckého sdružení, aby viděly, kde tráví jejich manželé a partneři tolik času během roku. »


Byla to tehdy v roce 1949 ve Starém Městě velká sláva, neboť byla objevena ve slovanském prostředí severně od středního Dunaje první kamenná církevní architektura“. Tato slova pronesl v roce 1989 akademik Josef Poulík, tehdejší ředitel Archeologického ústavu AV ČR, v průběhu odborného semináře konaného k 40. výročí objevu pozůstatků prvních sakrálních architektur ve Starém Městě „Na Valách“ a „Na Špitálkách“. Nepřeháněl, neboť 17. června 1949 byla do Starého Města svolána komise z řad odborníků, jíž předsedal budoucí akademik, v té době ředitel Státního archeologického ústavu v Praze, doc. Dr. Jaroslav Böhm. Mezi účastníky byli snad všichni archeologové, historici umění i architekti Československa, kteří se zabývali problematikou středověku. »

Vážení cestující, přinášíme vám přehled nejčastěji se opakujících dotazů, které se týkají změn ve veřejné dopravě Zlínského kraje od 15. prosince 2019.
více informací


Základní umělecká škola v Uherském Hradišti (ZUŠ) slaví letos 80 let od svého založení. Toto významné jubileum oslavili současní i bývalí studenti tanečního oboru některé z poboček ZUŠ tanečním koncertem v prostorách vyprodaného Klubu kultury v Uherském Hradišti v pátek 1. listopadu 2019. »


V sobotu 2. listopadu 2019 proběhl v Jarošově první turnaj školního roku 2019/2020 v barevném minivolejbalu, kterého se zúčastnili také žáci I. stupně ZŠ Staré Město. Děti se sešly v hojném počtu a tělocvična v Jarošově hýřila barevnými tričky a volejbalovými míči od rána až do večera. Ve třech výkonnostních kategoriích (žlutý, oranžový a červený minivolejbal) zde soutěžilo celkem 80 dvojic mladých volejbalistů a volejbalistek. »


V pondělí 4. listopadu se v MŠ Komenského konalo dýňové odpoledne, kde si děti mohly vyřezat za pomocí rodičů krásné dýně. Každý kousek byl opravdovým uměleckým dílem. Dýňáci se velmi vydařili, krásně rozsvítili a ozdobili hlavní vchod do naší školky. Nechybělo malování na obličej, strašidelné čarodějnice, kostlivci a mumie. Dokonce jedna ježibaba s dědkem obsadili dřevěný zahradní domeček, zabydleli se v něm a trošku postrašili naše děti při plnění tajuplného úkolu. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb