Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 8.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do konce měsíce října budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na dostavbu kostela Svatého Ducha se bude konat 14. – 20. října 2019 na území Starého Města.
Upřímně děkujeme „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary!


První školní den za sebou mají děti ze čtyř prvních tříd staroměstské základní školy. V pondělí 2. září 2019 přišlo v 9 hodin na dvůr prvního stupně Základní školy ve Starém Městě v doprovodu rodičů a prarodičů sedmdesát dětí, které poprvé zasedly do školních lavic. »

Zahájení školního roku se netýkalo v pondělí 2. září pouze základních škol, ale také staroměstské pobočky Základní umělecké školy v Uherském Hradišti. V pondělí odpoledne se sešli všichni budoucí žáci některého ze tří oborů, které se ve Starém Městě vyučují. Po seznámení studentů i rodičů s organizačními záležitostmi se mohli noví studenti zeptat kantorů, kteří je během školního roku povedou na cokoliv potřebného a důležitého. »


Během letních prázdnin se nám podařilo odstranit původní dřevěné příčky dělící prostor třídy a prostor pro odpočinek a vybudovat nové sádrokartonové, s prostornými posuvnými dveřmi. Malovalo se ve všech třídách, dvě z nich získaly i novotou vonící koberec. Vymalovat potřebovala i školní kuchyně a velkými úpravami prošla také část školní zahrady. »


Několik set návštěvníků především z řad obyvatel Starého Města přilákal Den města v neděli před prvním školním dnem. V rámci tohoto dne otevřených dveří si mohli zájemci prohlédnout nově zrekonstruované prostory obou stupňů škol i přestavbu nevyužívané kotelny na prostory pro Středisko volného času Klubko. »


Staré Město již tři roky uděluje ocenění Cena města Starého Města. Kandidáty na ocenění navrhují buď přímo občané, nebo organizace a z navržených kandidátů je nakonec vybrán vítěz. V minulých letech se udělovaly ceny tři. V letošním roce zastupitelstvo města udělilo cenu jen jednu. »


Vyhlídková věž kostela Sv. Ducha uspěla při hlasování odborné veřejnosti z řad sběratelů turistických známek a má svou vlastní Turistickou známku No. 2580. Kulatá, dřevěná, vypalovaná plaketa, která je krásným suvenýrem a zároveň „potvrzením“ o dosažení tohoto turisticky atraktivního místa, zajisté potěší každého turistu, který navštíví náměstí Velké Moravy s Event centrem a který se pokochá výhledem z proskleného vrcholu vyhlídkové věže kostela. »


Nového povrchu se dočká přístupná účelová komunikace ulice Tyršova od křižovatky s ulicí Erbenovou. Současný stav ulice, která je hojně využívána zejména cyklisty a chodci, je v neutěšeném stavu již několik let. »


Areál tenisových kurtů ve Starém Městě na Širůchu čeká v příštím roce radikální změna. Současný prostor hřiště na beachový volejbal již dlouhá léta neplní svůj účel, a proto na něm vedení radnice rozhodlo postavit pevné kluziště. To v zimních měsících bude sloužit bruslařům a hokejistům, přes léto, když je areál hojně využíván návštěvníky občerstvení a tenisových kurtů, bude sloužit jako rozšířená zahrádka nebo prostor pro tanec. »


V neděli 18. srpna 2019 patřilo hřiště sportovního areálu Rybníček ve Starém Městě jednotkám dobrovolných hasičů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Do soutěže v požárním sportu se letos přihlásilo jedenáct družstev v mužských kategoriích a sedm družstev žen. Letošní již 12. ročník se opět konal pod záštitou starosty Josefa Bazaly, který předával hlavní cenu vítěznému teamu za disciplínu požární útok. »


Projekt Modernizace učeben II. stupně ZŠ byl dokončen během června 2019. Od začátku nového školního roku se mohou žáci i kantoři II. stupně základní školy Komenského č. p. 1720 těšit na devět modernizovaných učeben (2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, učebna přírodopisu, fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně), včetně kabinetů a přípraven. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb