Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • Žádné připravované události
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Informace o výlukových jízdních řádech Českých drah, a.s., na tratích270/330 ve dnech 04.02. -07.02. a 12.02.-14.02.2021.

Letáček s informacemi k očkování pro osoby starší 80 let


K výměně na nejvyšším postu vedení radnice ve Starém Městě došlo v pondělí 18. ledna 2021. Na mimořádném zasedání zastupitelstva, které svolal končící starosta Josef Bazala, vybralo sedmnáct zastupitelů jeho nástupce. Tím se stal stranický kolega a dosavadní místostarosta Kamil Psotka rovněž zastupující KDU-ČSL, která zvítězila ve volbách do obecních zastupitelstev před dvěma lety. Josef Bazala rezignoval na svou funkci starosty po loňském zvolení do Senátu Parlamentu ČR s tím, že by obě funkce nemohl vykonávat na sto procent. „Staré Město si zaslouží starostu, který občanům bude věnovat veškerý možný čas a energii,“ řekl končící starosta Josef Bazala. »


Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy, tentokrát zaměřenou na autobusovou, která by měla cestujícím přinést vyšší komfort cestování. Po spuštění jednotného tarifu na železnici z prosince loňského roku se jedná o další balíček služeb občanům.
Platit bude i nadále kilometrický tarif, který cestující znají již z letošního roku. Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200 novými vozy (z celkových 350). Jednou z hlavních změn je konec Městské hromadné dopravy (MHD) v Uherském Hradišti a okolí, včetně Starého Města. Místo linek MHD budou častěji vyjíždět linky příměstské dopravy a vzniknou některé další, zcela nové autobusové linky. »


Již několik let po sobě se Staré Město umisťuje na špici soutěže v rámci Zlínského kraje, ve sběru vysloužilého elektroodpadu, kterou vyhlašuje se Zlínským krajem společnost Elektrowin. S tímto prvenstvím souvisí i finanční odměna ve výši 20 000 korun, kterou převzal z rukou zástupce Elektrowinu místostarosta Martin Zábranský.
„Ocenění se udělují na základě Dohody o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu ve Zlínském kraji,“ řekl Jan Marxt ze zákaznického oddělení Elektrowin. »


Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme ke konci roku 2020. Na závěr každého roku většina z nás více nebo méně bilancuje, co předchozí období přineslo nebo vzalo. V tuto dobu před rokem jistě nikdo z nás neočekával, jak prožijeme rok následující. Pro řadu lidí to byl dramatický zásah do soukromého i pracovního života. V dění a práci na úrovni města došlo také k řadě neplánovaných zásahů a změn. Kvůli omezujícím opatřením neproběhla řada kulturních i společenských akcí, komise se nemohly pravidelně scházet ke své práci. »


Milí spoluobčané,

kalendářní rok 2020 se chýlí ke svému konci. Věřím, že se už všichni těšíme na blížící se vánoční svátky, abychom alespoň trochu zapomněli na překážky a útrapy, které nám připravil uplynulý rok.

Rok 2020 byl poznamenán mnohými omezeními a hygienickými opatřeními v souvislosti s šířením viru Covid-19. Tato opatření mnohé donutila pracovat z domova, omezila nás na svobodném pohybu, zakázala organizovaný sport a živou kulturu, zavřela provozovny živnostníků, firem a obchodů. Roušky se staly pravidelnou součástí našeho vybavení při odchodu z domovů. »


Vážení spoluobčané,

i na sklonku letošního roku bych se chtěl ohlédnout za uplynulým rokem, který pravděpodobně vejde do historie. Začal bohatou plesovou sezonou a zdálo se, že vše bude pokračovat tak, jak jsme byli zvyklí. Jenže na konci února i Českou republiku zasáhla pandemie SARS-CoV-2. Na základě vládních nařízení, přicházela postupná omezení a výsledkem bylo to, že jsme se nesměli stýkat a všichni jsme museli zůstat doma. Denně jsme slyšeli zprávy o pandemii a strachovali jsme se o své blízké. »

Vážení občané,
na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření z důvodu omezení osobního kontaktu zaměstnanců městského úřadu s adresáty veřejné správy nadále dojde k omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Staré Město.
Úřední hodiny budou pouze v pondělí a ve středu v časech: 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hodin. »

Vážení spoluobčané,
bohužel letos s ohledem na epidemiologickou situaci u Vás tři králové nemohou zazvonit jako obvykle. Pokud je to možné, tak vám napíší alespoň na dveře požehnání, aniž by k vám zvonili. Samozřejmě nechceme zapomínat na ty, kteří potřebují naši pomoc. Proto vás prosím, můžete přispět finančně do pokladniček, které jsou umístěny na místech veřejně přístupných. A to na radnici, v drogerii pana Hrabince, v potravinách paní Marie Hráčkové, v potravinách paní Marie Kouřimové, v Akvaristice paní Marcely Šmídové. Také v předsíni kostela Svatého Ducha bude jedna pokladnička vyhrazena a zřetelně označena pro Tříkrálovou sbírku. Pokladničky budou k dispozici do 24.1.2021. Pokud je pro Vás vhodnější poslat finanční podporu přímo na sbírkový účet, pak jeho číslo je 66008822/0800-VS77707031. Děkujeme, že chcete pomoci potřebným jako obvykle.

Kamil Psotka, místostarosta

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb