Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

 • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
 • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
 • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
 • 6.5.2020Pasování prvňáčků
 • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě, bude ve Zlínském kraji s platností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny.
»

Zápis do prvních tříd 3. 4. 2020 se ruší. Podávání žádostní o přijetí / odkladu bude probíhat od 21.4.2020 do 23.4.2020 následujícím způsobem:

 • 1. do datové schránky školy: e3fmspe
 • 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): hatlakova@zsstmesto.cz
 • 3. poštou: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Komenského 1720, Staré Město 68603
 • 4. osobní podání: ve dnech – úterý 21.4.2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod., středa 22.4.2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod. a čtvrtek 23.4.2020 od 12:00 – 15:00 hod.

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

 • 1) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají nejpozději 31.5. 2020 – termín může být posunut dle aktuálního provozu PPP
 • 2) Doporučení odborného lékaře

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.
Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz – jako přílohu článku Zápis do 1. tříd.
Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku bude zveřejněno na webových stránkách školy a vstupních dveří školní budovy č. 1000 do 30.4.2020.

Mgr. Jan Zábranský
ředitel školy

Osoby starší 65 let věku a handicapovaní budou nově ode dne 20.03.2020 chodit do obchodů s potravinami a drogerií od 7:00 do 9:00 hodin, navíc mohou mít doprovod.
Nakupovat mohou ve vymezenou dobu nově také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Všem ostatním osobám se přítomnost v těchto prodejnách zakazuje.
Toto opatření neznamená, že v jiných časech lidé nad 65 let věku do obchodů nemohou, ale že doba od 7:00 do 9:00 je určena výhradně pro ně.
Více čtěte zde.

Vážení občané, zveřejňujeme pro Vás krizová opatření, která vydala Vláda České republiky dne 18.03.2020. Nejpodstatnější je krizové opatření, kterým se ode dne 19.03.2020 zakazuje všem občanům pobyt a pohyb na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Dalším opatřením od 19.03.2020 je, že se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Je to opatření, které má seniory chránit před nákazou. Osoby mladší pětašedesáti roků mohou nakupovat jindy, tedy kdykoliv mimo uvedenou dobu.
Více informací naleznete v sekci Aktuální informace ke COVID-19.

Vážení občané,
z důvodu snižování rizika šíření nákazy novým koronavirem COVID-19 bude s účinností od 16.03.2020 až do odvolání omezen provoz Městského úřadu Staré Město pro veřejnost.

Úřední hodiny budou pouze v pondělí a ve středu v časech:
13:00 – 16:00 hodin

Přístup na úřad bude umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání konkrétním zaměstnancem městského úřadu. Občané budou objednáváni pouze k vyřízení neodkladných záležitostí. Přístup na úřad bude umožněn pouze s použitím roušky nebo jiného vhodného prostředku k zakrytí obličeje.
Kontakty na zaměstnance Městského úřadu staré Město jsou zveřejněny na webu http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty.

Písemný, e-mailový a telefonický styk úřadu s veřejností zůstává zachován.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Vážení spoluobčané,
na základě doporučení ministerstva zdravotnictví a stanoviska odborníků v rámci zasedání krizového štábu ORP Uherské Hradiště apelujeme na Vás, abyste zodpovědně přistupovali k nošení ochranných prostředků na veřejnosti (roušky, šátky, nákrčníky) a to především ve veřejné dopravě, zdravotnických zařízeních, lékárnách, na poště, otevřených obchodech a tím přispěli k zamezení šíření nákazy. Chráníte tím zdraví své a hlavně svého okolí.
Důrazně doporučujeme majitelům a provozovatelům obchodů, prodejen a provozoven, které jsou aktuálně otevřené, aby trvali na vstupu do obchodů a prodejen pouze v rouškách nebo jiných ochranných pomůckách. K nošení roušek už vyzvala občany také Uherskohradišťská nemocnice.
Nejde o nic jiného, než o zdraví nás všech.

Děkuji za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Vážení spoluobčané,
Město Staré Město v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky si dovoluje nabídnout občanům Starého Města ve výjimečných a odůvodněných případech, a to z důvodu imobility či zdravotního omezení, možnost nákupu potravin a léků s donáškou do domácnosti.
V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 728 255 349, 721 215 263 nebo emailech: cechalova@staremesto.uh.cz, kuncova@staremesto.uh.cz

Josef Bazala, starosta

Vážení spoluobčané,
z důvodu vládního nařízení, kdy se snažíme na minimum omezit mezilidský kontakt Vás žádáme, abyste navštívili pokladnu jen při neodkladných záležitostech.

POKLADNA JE PŘÍSTUPNA JEN PONDĚLÍ A STŘEDA
OD 13.00 – 16.00 HOD.

Platbu za psa (a i jiné platby) pokud možno uhraďte na účet: 35-5806070297/0100
Toto opatření bude platit do konce května.

U platby za psa uveďte variabilní symbol, který je uvedený na složence.
V případě, že složenku nemáte, jako variabilní symbol uveďte č. domu a do zprávy pro příjemce jméno majitele psa.

Děkujeme za pochopení.

Od pondělí 16.03.2020 budou mateřské školy zřizované městem Staré Město uzavřeny.
Rada města Staré Město dne 13.03.2020 odsouhlasila přerušení provozu mateřských škol, navržené v souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a v zájmu ochrany dětí a dalšího obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností od 16.03.2020, a to do odvolání tohoto opatření.

Opatření se týká těchto mateřských škol:

Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy): ZDE

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky a na základě rozhodnutí České biskupské konference se také v naší farnosti ruší veřejné bohoslužby a biskupové udělují dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.
Přenosy bohoslužeb můžete sledovat na TV Noe, TV Lux, Radiu Proglas a na našem přímém přenosu na youtube kanálu:(https://www.youtube.com/channel/UCkg3EMqdYgVvTDBxb0DEgfA)
V naší farnosti budeme slavit mše svaté v obvyklém čase v uzavřeném kostele se společenství do 30 lidí včetně těch, na jejichž úmysl je mše svatá slavena.
Díky a Bůh ať Vám žehná!

P. Mgr. Miroslav Suchomel

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb