Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.1.2020XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
  • 1.2.2020 20.00Zimní pohádka
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


V rámci plánované akce „Revitalizace ulice Hradišťská – sever“ byl zpracován návrh úpravy stávajícího veřejného prostoru ulice Hradišťská ve směru na Uherské Hradiště, mezi ulicí Velkomoravskou a Michalskou.
Návrh řeší úpravu stávající komunikace před rodinnými domy, chodníku, vstupů a vjezdů k rodinným domům, úpravu parkovacích stání, rekonstrukci stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení včetně nové instalace veřejného osvětlení, úpravu autobusové zastávky včetně vybudování nového přístřešku pro cestující a úpravu přechodu pro chodce. Ve východní části revitalizovaného území bude nově doplněna odpočinková plocha s lavičkami, zídkou (oddělující klidovou zónu od stávající frekventované silnice I/55) a vodním prvkem. »


Tradičního setkání spolků se v prostorách Jezuitského sklepa zúčastnilo i letos několik desítek zástupců jednotlivých spolků. V reprezentačních prostorách Jezuitského sklepa představili jednotliví zástupci spolek, který reprezentují, popsali činnost jejich spolku a plány pro následující rok. »


Mikuláš, čerti a stovky dětí v doprovodu dospělých. Takové bylo ve čtvrtek 5. prosince 2019 náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Kulturní komise připravila již tradiční rozsvícení vánočního stromu, který roste hned vedle autobusové zastávky, společně s příchodem Mikuláše.
Krátce po 17. hodině zahájil slavnostní večer, který byl letos bez sněhové nadílky, starosta Josef Bazala společně s oběma místostarosty Martinem Zábranským a Kamilem Psotkou. Po úvodním slovu již přišlo na řadu společné odpočítávání, které rozsvítilo nazdobený, přibližně 7 metrů vysoký strom. »


Krásné počasí přivítalo v sobotu ráno 7. prosince 2019 členy Mysliveckého sdružení Lípa ve Starém Městě manželky a přítelkyně členů, ale i pozvané hosty na hlavním letošním společném lovu. Ten se ve Starém Městě koná vždy na začátku prosince a bývají na něj pozvány i drahé polovičky místních členů mysliveckého sdružení, aby viděly, kde tráví jejich manželé a partneři tolik času během roku. »


Byla to tehdy v roce 1949 ve Starém Městě velká sláva, neboť byla objevena ve slovanském prostředí severně od středního Dunaje první kamenná církevní architektura“. Tato slova pronesl v roce 1989 akademik Josef Poulík, tehdejší ředitel Archeologického ústavu AV ČR, v průběhu odborného semináře konaného k 40. výročí objevu pozůstatků prvních sakrálních architektur ve Starém Městě „Na Valách“ a „Na Špitálkách“. Nepřeháněl, neboť 17. června 1949 byla do Starého Města svolána komise z řad odborníků, jíž předsedal budoucí akademik, v té době ředitel Státního archeologického ústavu v Praze, doc. Dr. Jaroslav Böhm. Mezi účastníky byli snad všichni archeologové, historici umění i architekti Československa, kteří se zabývali problematikou středověku. »

Vážení cestující, přinášíme vám přehled nejčastěji se opakujících dotazů, které se týkají změn ve veřejné dopravě Zlínského kraje od 15. prosince 2019.
více informací


Základní umělecká škola v Uherském Hradišti (ZUŠ) slaví letos 80 let od svého založení. Toto významné jubileum oslavili současní i bývalí studenti tanečního oboru některé z poboček ZUŠ tanečním koncertem v prostorách vyprodaného Klubu kultury v Uherském Hradišti v pátek 1. listopadu 2019. »


V sobotu 2. listopadu 2019 proběhl v Jarošově první turnaj školního roku 2019/2020 v barevném minivolejbalu, kterého se zúčastnili také žáci I. stupně ZŠ Staré Město. Děti se sešly v hojném počtu a tělocvična v Jarošově hýřila barevnými tričky a volejbalovými míči od rána až do večera. Ve třech výkonnostních kategoriích (žlutý, oranžový a červený minivolejbal) zde soutěžilo celkem 80 dvojic mladých volejbalistů a volejbalistek. »


V pondělí 4. listopadu se v MŠ Komenského konalo dýňové odpoledne, kde si děti mohly vyřezat za pomocí rodičů krásné dýně. Každý kousek byl opravdovým uměleckým dílem. Dýňáci se velmi vydařili, krásně rozsvítili a ozdobili hlavní vchod do naší školky. Nechybělo malování na obličej, strašidelné čarodějnice, kostlivci a mumie. Dokonce jedna ježibaba s dědkem obsadili dřevěný zahradní domeček, zabydleli se v něm a trošku postrašili naše děti při plnění tajuplného úkolu. »


Tradiční a již dobře ukotvené folklorní dění ve Starém Městě bylo v posledním půlroce obohaceno o další aktivitu, která zachvátila zejména mladé folkloristy. Skupina tanečníků, kteří po celý rok vypomáhali vedoucím Dolinečky I. při taneční činnosti s nejmenšími dětmi, byla nominována na výjezd do partnerského města Sées ve Francii, aby zde doprovodila oficiální delegaci. Výjezd se uskutečnil v termínu 8. – 14. října 2019 a předcházely mu dlouhé měsíce příprav. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb