Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 6.5.2017Slovácký okruh
  • 13.5.2017 16.00Košt vína
  • 14.5.2017 14.30Den matek
  • 17.5.2017 13.30Pasování prvňáčků
  • 27.5.2017Zahrada Moravy
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Neděle 30. dubna 2017

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12. 5. 2017 od 12:00 do 18:30. (vyvěšeno: 28.4.2017 – 13.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11. 5. 2017 od 5:00 do 6:45. (vyvěšeno: 26.4.2017 – 12.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11. 5. 2017 od 6:45 do 17:00. (vyvěšeno: 26.4.2017 – 12.5.2017)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2017 (vyvěšeno: 25.4.2017 – 29.5.2017)

Zlínský kraj – rozhodnutí o povolení úplné uzavírky provozu na silnici I/55 a nařízení objíždky. (vyvěšeno: 25.4.2017 – 10.5.2017)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2017 (vyvěšeno: 24.4.2017 – 31.12.2020)

Městský úřad Uherské Hradiště – rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na části silnice III/42826 aIII/42824. (vyvěšeno: 24.4.2017 – 9.5.2017)

Vysvětlení zadávací dokumnetace č. 01 veřejné zakázky malého rozsahu na služby ,,Parkovací dům ulice Nádražní ve Starém Městě – projektová dokumentace“ (vyvěšeno: 24.4.2017 – 2.5.2017)

Usnesení z 50. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.4.2017 (vyvěšeno: 21.4.2017 – 6.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich (vyvěšeno: 20.4.2017 – 9.5.2017)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – zastavení řízení (vyvěšeno: 20.4.2017 – 6.5.2017)

Záměr města na převod majetku – prodej movité věci (vyvěšeno: 19.4.2017 – 5.5.2017)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby (vyvěšeno: 18.4.2017 – 4.5.2017)

Exekutorský úřad Přerov – usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (vyvěšeno: 18.4.2017 – 20.5.2017)

Zlínský kraj – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 13.4.2017 – 2.5.2017)

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ,,Parkovací dům ulice Nádražní ve Starém Městě – projektová dokumentace“ (vyvěšeno: 13.4.2017 – 2.5.2017)
Přílohy ke stažení

Záměr města na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene (vyvěšeno: 13.4.2017 – 2.5.2017)

Záměr města na pronájem nebytových prostor a pronájem části pozemku (vyvěšeno: 13.4.2017 – 2.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12. 5. 2017 od 7:15 do 14:30. (vyvěšeno: 11.4.2017 – 13.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4. 5. 2017 od 7:15 do 15:30. (vyvěšeno: 10.4.2017 – 5.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich (vyvěšeno: 7.4.2017 – 25.4.2017)

Exekutorský úřad Praha 4 – usnesení – dražební vyhláška (vyvěšeno: 6.4.2017 – 25.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich (vyvěšeno: 6.4.2017 – 24.4.2017)

Veřejná výzva – Město Staré Město přijme do pracovního poměru pracovníka – pracovnici městského úřadu, stavebního úřadu (vyvěšeno: 5.4.2017 – 28.4.2017)

Krajský úřad Zlínského kraje – posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení (vyvěšeno: 4.4.2017 – 24.4.2017)

Exekutorský úřad Praha 10 – usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (vyvěšeno: 29.3.2017 – 12.5.2017)

Záměr města na převod majetku – výkup zemědělské půdy (vyvěšeno: 29.3.2017 – 31.8.2017)

Zlínský kraj – výzva k předkládání žádosti o dotaci – kotlíkové dotace (vyvěšeno: 17.3.2017 – 24.4.2017)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – výzvy vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 6.3.2017 – 6.9.2017)

Exekutorský úřad Brno-venkov – usnesení o nařízení dlašího elektronického dražebního jednání (vyvěšeno: 6.3.2017 – 21.4.2017)

Veřejnoprávní smlouva č. 19/2016 – Individuální dotace – Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě (vyvěšeno: 12.10.2016 – 12.10.2020)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – výzvy vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 13.9.2016 – 28.6.2017)

Dotační programy v roce 2016 a individuální dotace v roce 2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v roce 2016 (vyvěšeno: 18.7.2016 – 18.7.2019)

Dotační programy v roce 2016 a individuální dotace v roce 2016 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré Město v roce 2016 (vyvěšeno: 15.4.2016 – 15.4.2019)

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Vizualizace ZUŠ

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb