Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 8.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do konce měsíce října budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na dostavbu kostela Svatého Ducha se bude konat 14. – 20. října 2019 na území Starého Města.
Upřímně děkujeme „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary!

Návrh rozpočtu mikroregionu Staroměstsko na rok 2020 (vyvěšeno: 11.10.2019 – 31.10.2019)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Staroměstsko na období 2021 – 2022 (vyvěšeno: 11.10.2019 – 31.10.2019)

Výběrové řízení – referent/referentka odboru stavebního úřadu a ÚP (vyvěšeno: 9.10.2019 – 26.10.2019)

Usnesení z 21. schůze Rady města Staré Město, konané dne 02.10.2019 (vyvěšeno: 08.10.2019 – 24.10.2019)

Ministerstvo dopravy – veřejná vyhláška – sdělení seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností – D55 5508 St. Město – Moravský Písek (vyvěšeno: 08.10.2019 – 23.10.2019)

Ministerstvo dopravy – veřejná vyhláška – sdělení seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí – D55 5508 St. Město – Moravský Písek (vyvěšeno: 08.10.2019 – 23.10.2019)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2019 (vyvěšeno: 07.10.2019 – 31.12.2022)

Městský úřad Staré Město – výzva k odstranění vraku vozidla (vyvěšeno: 05.10.2019 – 4.12.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (vyvěšeno: 03.10.2019 – 21.10.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na pronájem domu č. p. 702 (vyvěšeno: 03.10.2019 – 21.10.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na převod majetku (vyvěšeno: 03.10.2019 – 21.10.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.10.2019 (vyvěšeno: 03.10.2019 – 24.10.2019)

Městský úřad Uh. Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka – D55 trasy 5507 Babice – St. Město (vyvěšeno: 01.10.2019 – 17.10.2019)

Výběrové řízení na zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město (vyvěšeno: 01.10.2019 – 31.01.2020)

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019 (vyvěšeno: 01.10.2019 – 31.01.2020)

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.06.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě (vyvěšeno: 27.09.2019 – 14.10.2019)

Usnesení z 20. schůze Rady města Staré Město, konané dne 25.09.2019 (vyvěšeno: 27.09.2019 – 14.10.2019)

Městský úřad Uh. Hradiště – usnesení o ustanovení opatrovníka – D55 trasy 5507 Babice – St. Město (vyvěšeno: 24.09.2019 – 10.10.2019)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – usnesení ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 23.09.2019 – 09.10.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – stavební povolení – Bezbariérový chodník a parkoviště, Zerzavice ve Starém Městě (vyvěšeno: 18.09.2019 – 03.10.2019)

Usnesení z 19. schůze Rady města Staré Město, konané dne 11.09.2019 (vyvěšeno: 18.09.2019 – 04.10.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ulici U Sklépka ve Starém Městě (vyvěšeno: 13.09.2019 – 30.09.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na silnici III/42824 ul. Huštěnovská ve Starém Městě (vyvěšeno: 13.09.2019 – 30.09.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 04.10.2019 (vyvěšeno: 13.09.2019 – 07.10.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na zřízení věcného břemene (vyvěšeno: 12.09.2019 – 30.09.2019)

Soudní exekutor Mgr. Marcela Kubis, Exekuční úřad Šumperk – dražební vyhláška – elektronická dražba nemovitých věcí (vyvěšeno: 12.09.2019 – 11.10.2019)

Výběrové řízení – referent/referentka odboru stavebního úřadu a ÚP (vyvěšeno: 11.09.2019 – 10.10.2019)

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod – veřejná dražební vyhláška – elektronická dražba (vyvěšeno: 04.09.2019 – 18.10.2019)

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (vyvěšeno: 04.09.2019 – 31.12.2022)

E.ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 04.10.2019 (vyvěšeno: 22.08.2019 – 07.10.2019)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Staré Město na období 2020 – 2024(vyvěšeno: 12.07.2019 – 31.12.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.09.2019 (vyvěšeno: 11.07.2019 – 30.09.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.09.2019 (vyvěšeno: 11.07.2019 – 01.10.2019)

Schválený závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko za rok 2018 (vyvěšeno: 10.07.2019 – do schválení nového ZÚ)

Rozpočtové opatření č. 1/2019 – mikroregion Staroměstsko (vyvěšeno: 10.07.2019 – do schválení nového RO)

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů z prostředků města Staré Město pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit v roce 2019. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 01.08.2019 do 31.08.2019. (vyvěšeno: 27.06.2019 – 31.10.2019)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2019 (vyvěšeno: 24.04.2019 – 31.12.2022)

Schválený závěrečný účet 2018 (vyvěšeno: 04.04.2019 – 31.3.2020)

DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – RO 4 (vyvěšení: 17.01.2019 – 31.12.2019)

DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – Schválený rozpočet pro rok 2019 (vyvěšení: 17.01.2019 – 31.12.2019)

Schválený rozpočet mikroregionu Staroměstsko na rok 2019 (vyvěšení: 10.01.2019 – 31.12.2019)

Střednědobý výhled rozpočtu mikroregionu Staroměstsko na období 2020 – 2021 (vyvěšení: 10.01.2019 – 31.12.2019)

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019 (vyvěšeno: 3.1.2019 – 31.12.2019)

Rozpočty PO na rok 2019 (vyvěšeno: 21.12.2018 – do schvaleni nového rozpočtu PO)

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu PO na období 2020 – 2021 (vyvěšeno: 21.12.2018 – do schvaleni nového výhledu rozpočtu PO)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2018 (vyvěšeno: 18.10.2018 – 21.10.2021)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha – výzvy vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 31.8.2018 – do doby výměny za další aktualizovaný seznam)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2018 (vyvěšeno: 20.4.2018 – 31.12.2021)

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2019 – 2021 (vyvěšeno: 7.12.2017 – do schvaleni nového SVR)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2017 – VS č. 13/2017 Soubor písní a tanců Dolina z.s., Staré Město. (vyvěšeno: 24.10.2017 – 24.10.2021)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2017 (vyvěšeno: 24.4.2017 – 31.12.2020)

Veřejnoprávní smlouva č. 19/2016 – Individuální dotace – Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě (vyvěšeno: 12.10.2016 – 12.10.2020)

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb