Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 23.6.2019Hurá prázdniny
  • 1.9.2019Velkomoravský koncert
  • 7.9.2019Slovácké slavnosti vína
  • 8.9.2019Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Krajský úřad Zlínského kraje – veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 14.06.2019 – 01.07.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na převod majetku – směna části pozemku (vyvěšeno: 13.06.2019 – 01.07.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (vyvěšeno: 13.06.2019 – 26.07.2019)

Mgr. Jaroslav Homola soudní exekutor – Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí (vyvěšeno: 13.06.2019 – 29.06.2019)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aukční vyhláška (vyvěšeno: 12.06.2019 – 15.07.2019)

Městský úřad Uh. Hradiště – veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 10.06.2019 – 26.06.2019)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Staré Město na období 2020 – 2024(vyvěšeno: 10.06.2019 – 28.06.2019)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 (vyvěšeno: 05.06.2019 – 28.06.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (vyvěšeno: 06.06.2019 – 17.07.2019)

Návrh závěrečného účtu mikroregionu Staroměstsko za rok 2018 (vyvěšeno: 06.06.2019 – 28.06.2019)

Usnesení z 14. schůze Rady města Staré Město, konané dne 29.05.2019 (vyvěšeno: 05.06.2019 – 21.06.2019)

Městský úřad Uh. Hradiště – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (vyvěšeno: 31.05.2019 – 16.06.2019)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aukční vyhláška (vyvěšeno: 29.05.2019 – 21.06.2019)

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – Závěrečný účet za rok 2018 (vyvěšeno: 28.05.2019 – 14.06.2019)

Výsledky hlasování do EP za územní celky (vyvěšeno: 27.05.2019 – 11.06.2019)

Ministerstvo dopravy – společné rozhodnutí – stavební povolení – „D55 5507 Babice – St. Město“ a „D55 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa“ (vyvěšeno: 22.05.2019 – 07.06.2019)

E. ON Distribuce, a.s. – zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 03.6.2019 (vyvěšeno: 22.05.2019 – 04.06.2019)

E. ON Distribuce, a.s. – zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.06.2019 (vyvěšeno: 22.05.2019 – 07.06.2019)

Usnesení z 13. schůze Rady města Staré Město, konané dne 14.05.2019 (vyvěšeno: 21.05.2019 – 06.06.2019)

Volby do EP – telefonní spojení do volebních místností (vyvěšeno: 20.05.2019 – 25.05.2019)

Exekutorský úřad Přerov – usnesení – dražební vyhláška (vyvěšeno: 17.05.2019 – 22.06.2019)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aukční vyhláška (vyvěšeno: 17.05.2019 – 11.06.2019)

Městský úřad Uh. Hradiště – usnesení – výstavba v lokalitě SM 6, Staré Město, SO 07 Komunikace a zpevněné plochy (vyvěšeno: 16.05.2019 – 03.06.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na zřízení vecného břemene (vyvěšeno: 15.05.2019 – 03.06.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na převod majetku – prodej pozemku (vyvěšeno: 15.05.2019 – 03.06.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (vyvěšeno: 15.05.2019 – 04.06.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (vyvěšeno: 15.05.2019 – 07.06.2019)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení (vyvěšeno: 14.05.2019 – 30.05.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (vyvěšeno: 07.05.2019 – 24.05.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (vyvěšeno: 07.05.2019 – 24.05.2019)

Usnesení z 12. mimořádné schůze Rady města Staré Město, konané dne 26.04.2019 (vyvěšeno 06.05.2019 – 25.05.2019)

Volby do EP – Oznámení o době a místě konání voleb (vyvěšeno 06.05.2019 – 25.05.2019)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – informační letáky (vyvěšeno: 26.04.2019 – 31.05.2019)

Městský úřad Staré Město – Výzva k podání návrhů osobností na udělení Ceny města Starého Města v roce 2019 (vyvěšeno: 26.04.2019 – 31.05.2019)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2019 (vyvěšeno: 24.04.2019 – 31.12.2022)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2019 (vyvěšeno: 24.04.2019 – 29.05.2019)

Schválený závěrečný účet 2018 (vyvěšeno: 04.04.2019 – 31.3.2020)

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 (vyvěšeno: 04.04.2019 – 26.06.2019)

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 (vyvěšeno: 04.04.2019 – 26.06.2019)

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu (vyvěšeno: 22.03.2019 – 25.05.2019)

Krajský úřad Zlínského kraje – Zpráva č.417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro rozvoj Baťova kanálu za rok 2017 (vyvěšení: 17.1.2019 – 01.07.2019)

DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – RO 4 (vyvěšení: 17.01.2019 – 31.12.2019)

DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – Schválený rozpočet pro rok 2019 (vyvěšení: 17.01.2019 – 31.12.2019)

Schválený rozpočet mikroregionu Staroměstsko na rok 2019 (vyvěšení: 10.01.2019 – 31.12.2019)

Střednědobý výhled rozpočtu mikroregionu Staroměstsko na období 2020 – 2021 (vyvěšení: 10.01.2019 – 31.12.2019)

Rozpočtové opatření č. 2/2018 mikroregionu Staroměstsko (vyvěšení: 10.01.2019 – 31.12.2019)

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019 (vyvěšeno: 3.1.2019 – 31.12.2019)

Rozpočty PO na rok 2019 (vyvěšeno: 21.12.2018 – do schvaleni nového rozpočtu PO)

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu PO na období 2020 – 2021 (vyvěšeno: 21.12.2018 – do schvaleni nového výhledu rozpočtu PO)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2018 (vyvěšeno: 18.10.2018 – 21.10.2021)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha – výzvy vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 31.8.2018 – do doby výměny za další aktualizovaný seznam)

Schválený závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko za rok 2017 (vyvěšeno: 18.7.2018 – do schválení nového ZÚ)

Rozpočtové opatření č. 1/2018 – Mikroregion Staroměstsko (vyvěšeno: 16.7.2018 – do schválení nového RO)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2018 (vyvěšeno: 20.4.2018 – 31.12.2021)

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2019 – 2021 (vyvěšeno: 7.12.2017 – do schvaleni nového SVR)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2017 – VS č. 13/2017 Soubor písní a tanců Dolina z.s., Staré Město. (vyvěšeno: 24.10.2017 – 24.10.2021)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2017 (vyvěšeno: 24.4.2017 – 31.12.2020)

Veřejnoprávní smlouva č. 19/2016 – Individuální dotace – Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě (vyvěšeno: 12.10.2016 – 12.10.2020)

Dotační programy v roce 2016 a individuální dotace v roce 2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v roce 2016 (vyvěšeno: 18.7.2016 – 18.7.2019)

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb