Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 1.9.2019 14.00Den města
  • 1.9.2019 17.00Velkomoravský koncert
  • 7.9.2019Slovácké slavnosti vína
  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 5.10.2019Staroměstský Den vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Městský úřad Uh. Hradiště – oznámení o zahájení stavebního řízení – veřejná vyhláška – Bezbariérový chodník a parkoviště, Zerzavice ve Starém Městě (vyvěšeno: 23.08.2019 – 09.09.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na převod majetku – prodej pozemku (vyvěšeno: 22.08.2019 – 09.09.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na pronájem nebytových prostor (vyvěšeno: 22.08.2019 – 09.09.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (vyvěšeno: 22.08.2019 – 09.09.2019)

Městský úřad Uh. Hradiště – veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 22.08.2019 – 09.09.2019)

E.ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.09.2019 (vyvěšeno: 22.08.2019 – 06.09.2019)

E.ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.09.2019 (vyvěšeno: 22.08.2019 – 13.09.2019)

E.ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.09.2019 (vyvěšeno: 22.08.2019 – 26.09.2019)

E.ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 04.10.2019 (vyvěšeno: 22.08.2019 – 07.10.2019)

Městský úřad Uh. Hradiště – veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 21.08.2019 – 06.09.2019)

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019(vyvěšeno: 21.08.2019 – 06.09.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – oznámení o zahájení stavebního řízení – veřejná vyhláška – D55 (R55) 5507 Babice – Staré Město (vyvěšeno: 19.08.2019 – 19.09.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 16.08.2019 – 02.09.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 16.08.2019 – 02.09.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 16.08.2019 – 02.09.2019)

Ministerstvo dopravy – veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost (vyvěšeno: 14.08.2019 – 30.08.2019)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – uložení zásilky (vyvěšeno: 12.08.2019 – 27.08.2019)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby HDPE Jalubí, ul. Nad Hřištěm (vyvěšeno: 09.08.2019 – 25.08.2019)

Exekutorský úřad Brno-město – usnesení – dražební rok nemovitých věcí (vyvěšeno: 06.08.2019 – 21.08.2019)

Krajský úřad Zlínského kraje – veřejná vyhláška – OOP – koncert na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě (vyvěšeno: 01.08.2019 – 19.08.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – vyrozumění (vyvěšeno: 31.07.2019 – 16.08.2019)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – koncert na Náměstí Velké Moravy ve St. Městě (vyvěšeno: 25.07.2019 – 12.08.2019)

Exekutorský úřad Šumperk – dražební vyhláška (vyvěšeno: 25.07.2019 – 03.09.2019)

Ministerstvo dopravy – veřejná vyhláška – informace – D55 5508 Staré Město – Moravský Písek (vyvěšeno: 24.07.2019 – 26.08.2019)

Ministerstvo dopravy – veřejná vyhláška – oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání – D55 5508 St. Město – Moravský Písek (vyvěšeno: 23.07.2019 – 08.08.2019)

Usnesení z 17. schůze Rady města Staré Město, konané dne 17.07.2019 (vyvěšeno: 22.07.2019 – 07.09.2019)

Vyhlášení nominací na oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě (vyvěšeno: 18.07.2019 – 01.09.2019)

Městský úřad Staré Město – záměr města na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (vyvěšeno: 18.07.2019 – 05.08.2019)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Staré Město na období 2020 – 2024(vyvěšeno: 12.07.2019 – 31.12.2019)

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019(vyvěšeno: 12.07.2019 – 10.09.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 09.09.2019 (vyvěšeno: 11.07.2019 – 10.09.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19.09.2019 (vyvěšeno: 11.07.2019 – 20.09.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.09.2019 (vyvěšeno: 11.07.2019 – 30.09.2019)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.09.2019 (vyvěšeno: 11.07.2019 – 01.10.2019)

Schválený závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko za rok 2018 (vyvěšeno: 10.07.2019 – do schválení nového ZÚ)

Rozpočtové opatření č. 1/2019 – mikroregion Staroměstsko (vyvěšeno: 10.07.2019 – do schválení nového RO)

Exekutorský úřad Brno-město – usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronické dražby (vyvěšeno: 28.06.2019 – 08.08.2019)

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů z prostředků města Staré Město pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit v roce 2019. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 01.08.2019 do 31.08.2019. (vyvěšeno: 27.06.2019 – 31.10.2019)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2019 (vyvěšeno: 24.04.2019 – 31.12.2022)

Schválený závěrečný účet 2018 (vyvěšeno: 04.04.2019 – 31.3.2020)

DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – RO 4 (vyvěšení: 17.01.2019 – 31.12.2019)

DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – Schválený rozpočet pro rok 2019 (vyvěšení: 17.01.2019 – 31.12.2019)

Schválený rozpočet mikroregionu Staroměstsko na rok 2019 (vyvěšení: 10.01.2019 – 31.12.2019)

Střednědobý výhled rozpočtu mikroregionu Staroměstsko na období 2020 – 2021 (vyvěšení: 10.01.2019 – 31.12.2019)

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019 (vyvěšeno: 3.1.2019 – 31.12.2019)

Rozpočty PO na rok 2019 (vyvěšeno: 21.12.2018 – do schvaleni nového rozpočtu PO)

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu PO na období 2020 – 2021 (vyvěšeno: 21.12.2018 – do schvaleni nového výhledu rozpočtu PO)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2018 (vyvěšeno: 18.10.2018 – 21.10.2021)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha – výzvy vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 31.8.2018 – do doby výměny za další aktualizovaný seznam)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2018 (vyvěšeno: 20.4.2018 – 31.12.2021)

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2019 – 2021 (vyvěšeno: 7.12.2017 – do schvaleni nového SVR)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2017 – VS č. 13/2017 Soubor písní a tanců Dolina z.s., Staré Město. (vyvěšeno: 24.10.2017 – 24.10.2021)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2017 (vyvěšeno: 24.4.2017 – 31.12.2020)

Veřejnoprávní smlouva č. 19/2016 – Individuální dotace – Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě (vyvěšeno: 12.10.2016 – 12.10.2020)

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb