Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
  • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
  • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 6.5.2020Pasování prvňáčků
  • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 – mikroregion Staroměstsko (vyvěšeno: 06.04.2020 – 22.04.2020)

Oznámení zahájení společného řízení – Kluziště vč. zázemí ve sportovním areálu Širůch
Staré Město (vyvěšeno: 06.04.2020 – 22.04.2020)

Schválené rozpočtové opatření č. 03/2020 (vyvěšeno: 02.04.2020 – 30.06.2020)

Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Staré Město (vyvěšeno: 01.04.2020 – 30.04.2020)

Poskytování informací o počtu nakažených nemocí COVID-19 v území správního obvodu obce(vyvěšeno: 31.03.2020 – 22.04.2020)

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent odboru správy majetku, investic a ŽP (vyvěšeno: 30.03.2020 – 18.04.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – výjímky z uzavření obchodů (vyvěšeno: 30.03.2020 – 18.04.2020)

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. – exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovité věci (vyvěšeno: 25.03.2020 – 10.04.2020)

Usnesení z 31. schůze Rady města Staré Město, konané dne 18.03.2020 (vyvěšeno: 25.03.2020 – 10.04.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – vyčlenění prodejní doby pro seniory (vyvěšeno: 24.03.2020 – 30.04.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení činnosti OVM (vyvěšeno: 24.03.2020 – 30.04.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje (vyvěšeno: 24.03.2020 – 30.04.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz volného pohybu osob na území ČR (vyvěšeno: 24.03.2020 – 30.04.2020)

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6 – regulační opatření v dopravě (vyvěšeno: 24.03.2020 – 30.04.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nová nákupní doba pro seniory (vyvěšeno: 23.03.2020 – 30.04.2020)

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 5 (vyvěšeno: 23.03.2020 – 30.04.2020)

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 (vyvěšeno: 24.03.2020 – 30.04.2020)

Usnesení vlády ČR ze dne 17. a 18. března 2020 (vyvěšeno: 23.03.2020 – 30.04.2020)

Usnesení vlády ČR ze dne 15. a 16. března 2020 (vyvěšeno: 24.03.2020 – 30.04.2020)

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyhlášení nouzového stavu (vyvěšeno: 24.03.2020 – 30.04.2020)

Usnesení z 30. mimořádné schůze Rady města Staré Město, konané dne 13.03.2020 (vyvěšeno: 18.03.2020 – 06.04.2020)

Zlínský kraj – Rozhodnutí – zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (vyvěšeno: 18.03.2020 – 06.04.2020)

Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze 16.03.2020 (vyvěšeno: 18.03.2020 – 30.04.2020)

Nové nařízení vlády o povolání vojáků k plnění úkolů Policie České republiky (vyvěšeno: 18.03.2020 – 30.04.2020)

Krizové opatření vlády – zákaz volného pohybu osob s účinností ode dne 16. března 2020 od 0:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. (vyvěšeno: 18.03.2020 – 30.04.2020)

Krizové opatření vlády – uzavření obchodů (vyvěšeno: 18.03.2020 – 30.04.2020)

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních. (vyvěšeno: 18.03.2020 – 30.04.2020)

Mimořádné opatření – znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR (vyvěšeno: 18.03.2020 – 30.04.2020)
Mimořádné opatření – znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR – přiloha (vyvěšeno: 18.03.2020 – 30.04.2020)

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. (vyvěšeno: 18.03.2020 – 30.04.2020)

E. ON ČR – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.03.2020 (vyvěšeno: 16.03.2020 – 31.03.2020)

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení (vyvěšeno: 11.03.2020 – 27.03.2020)

Návrh závěrečného účtu města za rok 2019 (vyvěšeno: 09.03.2020 – 31.03.2020)

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydalo dne 7.3.2020, Ministerstvo zdravotnictví ČR nové „Mimořádné opatření“ ohledně karantény všech osob, vracejících se z Itálie od 7.3.2020.(vyvěšeno: 07.03.2020 – 06.04.2020)

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – Všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji(vyvěšeno: 06.03.2020 – 06.04.2020)

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.02.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě (vyvěšeno: 05.03.2020 – 27.03.2020)

Soudní exekutorka JUDr. I. Švecová – dražební vyhláška – A. Krajanová (vyvěšeno: 04.03.2020 – 06.04.2020)

Exekutorský úřad Přerov – usnesení – elektronická dražba nemovité věci (vyvěšeno: 04.03.2020 – 07.05.2020)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha – výzvy vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 02.03.2020 – do doby výměny za další aktualizovaný seznam)

Exekutorský úřad Brno – usnesení – L. Janík (vyvěšeno: 27.02.2020 – 01.04.2020)

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019 (vyvěšeno: 07.02.2020 – 26.03.2020)

Exekutorský úřad Brno – usnesení – elektronická dražba – p. Lesa (vyvěšeno: 04.02.2020 – 26.03.2020)

Exekutorský úřad Klatovy – usnesení – dražební vyhláška – p. Vašíček (vyvěšeno: 04.02.2020 – 16.04.2020)

Městský úřad Staré Město – výzva uživatelům hrobových míst (vyvěšeno: 27.01.2020 – 27.01.2021)

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020 (vyvěšeno: 10.01.2020 – 10.01.2021)

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019 (vyvěšeno: 30.12.2019 – 31.3.2020)

Schválený rozpočet města na rok 2020 (vyvěšeno: 30.12.2019 – 31.12.2020)

Schválené rozpočty PO na rok 2020 (vyvěšeno: 30.12.2019 – 20.12.2020)

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu PO na období 2021 – 2022 (vyvěšeno: 30.12.2019 – 20.12.2020)

Město Staré Město vyhlašuje 1. kolo dotačních programů v roce 2020 a individuální dotace v roce 2020 (vyvěšeno: 19.12.2019 – 30.04.2020)

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – OOP (vyvěšeno: 10.12.2019 – 31.12.2022)

Městský úřad Staré Město – výzva uživatelům hrobových míst (vyvěšeno: 12.11.2019 – 13.11.2020)

Schválený rozpočet mikroregionu Staroměstsko na rok 2020 (vyvěšeno: 4.11.2019 – 31.12.2020)

Střednědobý výhled rozpočtu mikroregionu Staroměstsko na období 2021 – 2022 (vyvěšeno: 4.11.2019 – 31.12.2020)

Rozpočtové opatření č. 2/2019 – mikroregion Staroměstsko (vyvěšeno: 4.11.2019 – 30.06.2020)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2019 (vyvěšeno: 07.10.2019 – 31.12.2022)

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (vyvěšeno: 04.09.2019 – 31.12.2022)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Staré Město na období 2020 – 2024(vyvěšeno: 12.07.2019 – 31.12.2022)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2019 (vyvěšeno: 24.04.2019 – 31.12.2022)

Schválený závěrečný účet 2018 (vyvěšeno: 04.04.2019 – 31.3.2020)

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu PO na období 2020 – 2021 (vyvěšeno: 21.12.2018 – do schvaleni nového výhledu rozpočtu PO)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2018 (vyvěšeno: 18.10.2018 – 21.10.2021)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2018 (vyvěšeno: 20.4.2018 – 31.12.2021)

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2019 – 2021 (vyvěšeno: 7.12.2017 – do schvaleni nového SVR)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2017 – VS č. 13/2017 Soubor písní a tanců Dolina z.s., Staré Město. (vyvěšeno: 24.10.2017 – 24.10.2021)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2017 (vyvěšeno: 24.4.2017 – 31.12.2020)

Veřejnoprávní smlouva č. 19/2016 – Individuální dotace – Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě (vyvěšeno: 12.10.2016 – 12.10.2020)

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb