Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 19.8.2018 15.00O putovní pohár starosty města Starého Města
  • 25.8.2018 14.00Středověké odpoledne
  • 31.8.2018 15.0022. Mistrovství České Republiky a Fiesta 2018
  • 1.9.2018 19.30CM Bálešáci - křest nového CD
  • 2.9.2018 15.00Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 17. srpna 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník pro občany

Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku je do 10/9/2018.

Dotazník k vyplnění

Děkujeme moc za Vaši vstřícnost a vyplnění dotazníku.

Městský úřad Otrokovice – oznámení – zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání (vyvěšeno: 17.8.2018 – 3.9.2018)

Městský úřad Uherské Hradiště – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací (vyvěšeno: 17.8.2018 – 3.9.2018)

Volby – Informace o počtu a sídlech voleb. okrsků ve Starém Městě (vyvěšeno: 17.8.2018 – 6.10.2018)

Volby – oznámení o pořadí volebních strany na kandid. Lístcích (vyvěšeno: 17.8.2018 – 6.10.2018)

Volby – Rozhodnutí o registraci – obce Velehrad (vyvěšeno: 17.8.2018 – 6.10.2018)

Volby – Rozhodnutí o registraci – obce Sušice (vyvěšeno: 17.8.2018 – 6.10.2018)

Volby – Rozhodnutí o registraci – město Staré Město (vyvěšeno: 17.8.2018 – 6.10.2018)

Volby – Rozhodnutí o registraci – obce Salaš (vyvěšeno: 17.8.2018 – 6.10.2018)

Volby – Rozhodnutí o registraci – obec Modrá (vyvěšeno: 17.8.2018 – 6.10.2018)

Volby – Rozhodnutí o registraci – obec Jalubí (vyvěšeno: 17.8.2018 – 6.10.2018)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací (vyvěšeno: 16.8.2018 – 31.8.2018)

Městský úřad Uherské Hradiště – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací (vyvěšeno: 16.8.2018 – 31.8.2018)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – OOP – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací vyvěšeno: 16.8.2018 – 31.8.2018)

Krajský úřad Zlínského kraje – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací (vyvěšeno: 15.8.2018 – 30.8.2018)

Usnesení z 81. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 8.8.2018 (vyvěšeno: 14.8.2018 – 29.8.2018)

Exekutorský úřad Zlín – usnesení o elektronické dražbě movitých věcí (vyvěšeno: 10.8.2018 – 18.10.2018)

Veřejná vyhláška – o možnosti převzít písemnost (vyvěšeno: 9.8.2018 – 25.8.2018)

Volby do zastupitelstev obcí – stanovení počtu členů OVK (vyvěšeno: 6.8.2018 – 7.9.2018)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby „Reko MS Staré Město – Hradišťská“ PS 01 – nové vedení části STL plynovodu (vyvěšeno: 30.7.2018 – 15.8.2018)

Státní pozemkový úřad – pozemkové úpravy v k. ú. St. Město (vyvěšeno: 30.7.2018 – 14.8.2018)

Státní pozemkový úřad – veřejná vyhláška – oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. St. Město – Zlechov – Uh. Hradiště (vyvěšeno: 30.7.2018 – 14.8.2018)

Státní plavební správa – pobočka Přerov – oznámení o návrhu opatření obecné povahy – zastavení plavebního provozu (vyvěšeno: 25.7.2018 – 9.8.2018)

Usnesení z 80. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18.7.2018 (vyvěšeno: 23.7.2018 – 8.9.2018)

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018 (vyvěšeno: 19.7.2018 – 26.9.2018)

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. – dražební vyhláška (vyvěšeno: 19.7.2018 – 23.8.2018)

Vyhlášení nominací na oceňování dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Starém Městě(vyvěšeno: 19.7.2018 – 31.8.2018)

Rozpočet mikroregionu Staroměstsko na rok 2018 (vyvěšeno: 16.7.2018 – do schválení nového RO)

Město Staré Město vyhlašuje 2. kolo dotačních programů z prostředků města Staré Město pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu akcí a aktivit v roce 2018. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 01.08.2018 do 31.08.2018. (vyvěšeno: 28.6.2018 – 31.10.2018)

Exekutorský úřad Klatovy – dražební vyhláška 120 EX 42082/12 (vyvěšeno: 2.5.2018 – 8.8.2018)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2018 (vyvěšeno: 20.4.2018 – 31.12.2021)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha – výzvy vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 2.3.2018 – 2.10.2018)

Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018 (vyvěšeno: 7.12.2017 – do schvaleni nového rozpočtu)

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2019 – 2021 (vyvěšeno: 7.12.2017 – do schvaleni nového rozpočtu)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole dotačních programů v roce 2017 – VS č. 13/2017 Soubor písní a tanců Dolina z.s., Staré Město. (vyvěšeno: 24.10.2017 – 24.10.2021)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v 1. kole v roce 2017 (vyvěšeno: 24.4.2017 – 31.12.2020)

Veřejnoprávní smlouva č. 19/2016 – Individuální dotace – Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě (vyvěšeno: 12.10.2016 – 12.10.2020)

Dotační programy v roce 2016 a individuální dotace v roce 2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město v roce 2016 (vyvěšeno: 18.7.2016 – 18.7.2019)

Dotační programy v roce 2016 a individuální dotace v roce 2016 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Staré Město v roce 2016 (vyvěšeno: 15.4.2016 – 15.4.2019)

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb