Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

Vykonává činnost v oblasti přenesené i samostatné působnosti.

– zpracovává rozpočet města a sleduje jeho plnění
– vypracovává rozbor hospodaření města
– připravuje zprávy o hospodaření s rozpočtem města pro radu a zastupitelstvo města
– zajišťuje plnění příjmů z daní, správních a místních poplatků a ostatních zdrojů
– odpovídá za vedení účetní evidence, zajišťuje vymáhání pohledávek, eviduje dotace, přísliby a půjčky
– sleduje změny v oblasti účetnictví a zabezpečuje jejich realizaci
– vede podvojné účetnictví dle účetní osnovy v souladu s rozpočtovou skladbou
– spolupracuje s krajským úřadem, bankovními ústavy, pojišťovnou, finančním úřadem a jinými institucemi
– spolupracuje s kontrolním a finančním výborem
– zpracovává podklady k žádostem o dotace a úvěry
– evidence nemovitého a movitého majetku
– zajištění činnosti ÚIK
– zajišťuje agendu půjček z „fondu rozvoje bydlení“
– vede personální a mzdovou agendu městského úřadu a organizačních složek města včetně zdravotního a sociálního pojištění
– pokladna městského úřadu
– odpovídá za evidenci pokutových bloků, vydává je městské policii a kontroluje odvod peněz za uložené pokuty
– vede agendu o exekučním vymáhání dluhů, vyhodnocuje úspěšnost vymáhacího řízení
– vyhotovuje platební příkazy, výzvy k zaplacení nedoplatků, exekuční příkazy
– vede agendu vymáhání pohledávek, na které nelze uplatnit exekuční řízení
– rozhoduje o povolení splátek nedoplatků a sleduje dodržování náhradních lhůt k zaplacení nedoplatků
– aktualizuje obecně závazné vyhlášky a vnitřní směrnice v oblasti finanční
– vede agendu poplatků ze psů
– vede agendu místních poplatků za sběr komunálních odpadů
– vede agendu místních poplatků z ubytovací kapacity
– zpracovává agendu daně z převodu nemovitostí, daně z nemovitostí a daně z přidané hodnoty

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb