Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 19.8.2018 15.00O putovní pohár starosty města Starého Města
  • 25.8.2018 14.00Středověké odpoledne
  • 31.8.2018 15.0022. Mistrovství České Republiky a Fiesta 2018
  • 2.9.2018 15.00Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
  • 2.9.2018 17.00Velkomoravský koncert
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Středa 15. srpna 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník pro občany

Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku je do 10/9/2018.

Dotazník k vyplnění

Děkujeme moc za Vaši vstřícnost a vyplnění dotazníku.

Vykonává činnost v oblasti přenesené i samostatné působnosti.

– zpracovává rozpočet města a sleduje jeho plnění
– vypracovává rozbor hospodaření města
– připravuje zprávy o hospodaření s rozpočtem města pro radu a zastupitelstvo města
– zajišťuje plnění příjmů z daní, správních a místních poplatků a ostatních zdrojů
– odpovídá za vedení účetní evidence, zajišťuje vymáhání pohledávek, eviduje dotace, přísliby a půjčky
– sleduje změny v oblasti účetnictví a zabezpečuje jejich realizaci
– vede podvojné účetnictví dle účetní osnovy v souladu s rozpočtovou skladbou
– spolupracuje s krajským úřadem, bankovními ústavy, pojišťovnou, finančním úřadem a jinými institucemi
– spolupracuje s kontrolním a finančním výborem
– zpracovává podklady k žádostem o dotace a úvěry
– evidence nemovitého a movitého majetku
– zajištění činnosti ÚIK
– zajišťuje agendu půjček z „fondu rozvoje bydlení“
– vede personální a mzdovou agendu městského úřadu a organizačních složek města včetně zdravotního a sociálního pojištění
– pokladna městského úřadu
– odpovídá za evidenci pokutových bloků, vydává je městské policii a kontroluje odvod peněz za uložené pokuty
– vede agendu o exekučním vymáhání dluhů, vyhodnocuje úspěšnost vymáhacího řízení
– vyhotovuje platební příkazy, výzvy k zaplacení nedoplatků, exekuční příkazy
– vede agendu vymáhání pohledávek, na které nelze uplatnit exekuční řízení
– rozhoduje o povolení splátek nedoplatků a sleduje dodržování náhradních lhůt k zaplacení nedoplatků
– aktualizuje obecně závazné vyhlášky a vnitřní směrnice v oblasti finanční
– vede agendu poplatků ze psů
– vede agendu místních poplatků za sběr komunálních odpadů
– vede agendu místních poplatků z ubytovací kapacity
– zpracovává agendu daně z převodu nemovitostí, daně z nemovitostí a daně z přidané hodnoty

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb