Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

 • 30.9.2017Michalské slavnosti – Hody s právem
 • 7.10.2017Staroměstský den vína
 • 27.10.2017Oslava založení ČS
 • 2.12.2017Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
 • 3.12.2017Vánoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 26. září 2017

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Svoz odpadu ve státní svátek 28.9.2017 proběhne beze změn.
Děkujeme za pochopení

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 15.12.2014 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 19.12.2014)

Usnesení z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 3.12.2014 (vyvěšeno 10.12.2014)

Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Staré Město konané v pondělí dne 15.12.2014 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 8.12.2014)

Záměr města na pronájem nebytových prostor a věcí movitých (vyvěšeno 4.12.2014 – 30.12.2014)

Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2015 (vyvěšeno 3.12.2014 – 18.12.2014)

Oznámení o zahájení stavebního řízení – Komunikační propojení ulice Jezuitské a Za Mlýnem Staré Město (vyvěšeno 2.12.2014 – 17.12.2014)

Návrh rozpočtu Mikroregionu Staroměstsko na rok 2015 (vyvěšeno 1.12.2014 – 17.12.2014)

Návrh rozpočtu města na rok 2015 (vyvěšeno 28.11.2014 – 15.12.2014)

Exekutorský úřad, Praha – dražební vyhláška movitého majetku (vyvěšeno 28.11.2014 – 23.12.2014)

Exekutorský úřad, Praha – dražební vyhláška movitého majetku (vyvěšeno 28.11.2014 – 23.12.2014)

Oznámení o uložení písemnosti pro Jaroslava Laštovicu, nar. 1974 (vyvěšeno 24.11.2014 – 10.12.2014)

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (vyvěšeno 24.11.2014 – 30.12.2014)

Usnesení z 1. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.11.2014 (vyvěšeno 20.11.2014)

Exekutorský úřad, Přerov – Usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (vyvěšeno 20.11.2014 – 19.12.2014)

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Staré Město a obcí Huštěnovice (vyvěšeno 14.11.2014 – 14.12.2014)

Záměr města na převodu majetku – prodej části pozemku v lokalitě Čerťák ve Starém Městě (vyvěšeno 13.11.2014 – 30.11.2014)

Záměr města na pronájem domu č. p. 644 v ul. Hradišťská a částí pozemků v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě (vyvěšeno 13.11.2014 – 30.11.2014)

Odchycený pes u Huštěnovic (vyvěšeno 13.11.2014)

E-on – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.11.2014 od 7:30 do 15:30 h (vyvěšeno 13.11.2014 – 1.12.2014)

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 03.11.2014 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 4.11.2014)

Exekutorský úřad, Uherské Hradiště – Usnesení – dražební vyhláška o provedení dražby nemovitých věcí (vyvěšeno 29.10.2014 – 27.11.2014)

Usnesení z 89. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 22.10.2014 (vyvěšeno 27.10.2014)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč.prac. Uh. Hradiště – dopis ve věci identifikace vlastníků nemovitostí (vyvěšeno 20.10.2014)
Informace pro veřejnost
Seznam nemovitostí

Usnesení z 88. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 8.10.2014 (vyvěšeno 13.10.2014)

Exekutorský úřad, Přerov – Usnesení – dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (vyvěšeno 9.10.2014 – 27.11.2014)

EON – Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického a distribučního zařízení (vyvěšeno 29.8.2014 – 31.12.2014)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně identifikováni (vyvěšeno 30.7.2014 – 30.11.2014)
Seznam vlastníků nemovitostí (vyvěšeno 30.7.2014-30.11.2014)

Veřejná sbírka na dostavbu kostela (vyvěšeno 10.11.2014)

Exekutorský úřad, Brno-venkov – uspokojení pohledávky – provedení exekuce prodejem motorového vozidla (vyvěšeno 4.11.2014 – 20.11.2014)

Odchycený pes u obchodního domu Interspar (vyvěšeno 29.10.2014)

Oznámení o uložení písemnosti pro Bohumila Buřila, nar. 1975 (vyvěšeno 27.10.2014 – 12.11.2014)

Svolání veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Staré Město konané v pondělí dne 03.11.2014 v 18.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 27.10.2014)

Odbor životního prostředí oddělení hodnocení ekologických rizik – posuzování vlivů na ž.p. (zahájení zjišťovacího řízení) – ineriérové a exteriérové nátěrové hmoty a omítkoviny (vyvěšeno 23.10.2014 – 10.11.2014)

V den státního svátku 28.10.2014 proběhne svoz komunálního odpadu i tříděných odpadů beze změn.

Záměr města na pronájem pozemků v lokalitě Čerťák a Na Vyhlídce ve Starém Městě (vyvěšeno 13.10.2014 – 31.10.2014)

Záměr města na prodej pozemku v lokalitě Louky ve Starém Městě (vyvěšeno 13.10.2014 – 31.10.2014)

Výsledek voleb do Zastupitelstva obce Modrá (vyvěšeno: 13.10.2014, sňato: 29.10.2014)

Výsledek voleb do Zastupitelstva obce Salaš (vyvěšeno: 13.10.2014, sňato: 29.10.2014)

Výsledek voleb do Zastupitelstva obce Jalubí (vyvěšeno: 13.10.2014, sňato: 29.10.2014)

Výsledek voleb do Zastupitelstva obce Sušice (vyvěšeno: 13.10.2014, sňato: 29.10.2014)

Výsledek voleb do Zastupitelstva obce Velehrad (vyvěšeno: 13.10.2014, sňato: 29.10.2014)

Výsledek voleb do Zastupitelstva města Staré Město (vyvěšeno: 13.10.2014, sňato: 29.10.2014)

E-on – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.10.2014 od 7:00 do 16:00 h (vyvěšeno: 7.10.2014 – 29.10.2014)

E-on – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.10.2014 od 7:00 do 16:00 h (vyvěšeno: 7.10.2014 – 29.10.2014)

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.09.2014 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 25.9.2014)

Usnesení z 87. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 22.09.2014 (vyvěšeno 25.9.2014)

Exekutorský úřad, Prachatice – Odročení dražebního jednání (vyvěšeno 18.9.2014)

Usnesení z 86. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 10.09.2014 (vyvěšeno 16.9.2014)

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Staré Město dne 22.09.2014 v 16.00 hodin v sále radnice ve St. Městě (vyvěšeno 12.9.2014)

Usnesení z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 (vyvěšeno 5.9.2014)

Exekutorský úřad, Prachatice – Elektronická dražba dne 29.10.2014 (vyvěšeno 4.9.2014-30.10.2014)

Exekutorský úřad, Brno – Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání dne 9.10.2014 (vyvěšeno 2.9.2014-10.10.2014)

Záměr města – prodej trafostanice (vyvěšeno 1.9.2014)

Usnesení z 84. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14.08.2014 (vyvěšeno 18.8.2014)

Úřad pro civilní letectví, Praha – Ochranná pásma heliportu Uherské Hradiště – Mařatice (vyvěšeno 12.8.2014)

 • příloha 1 (vyvěšeno 12.8.2014)
 • příloha 2 (vyvěšeno 12.8.2014)
 • příloha 3 (vyvěšeno 12.8.2014)
 • příloha 4 (vyvěšeno 12.8.2014)

  Veřejná vyhláška -doručení písem. United International Services, Llc-USA – přerušení řízení (vyvěšeno 6.8.2014)

  Veřejná vyhláška -doručení písem. United International Services, Llc-USA- Oznámení zahájení řízení o změně v užívání stavby (vyvěšeno 6.8.2014)

  Rekonstrukce vodovodu, řadu T18 a T-19, Staré Město, Nádražní – rozhodnutí o umístění stavby (vyvěšeno 6.8.2014)

  Usnesení z 83. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30.07.2014 (vyvěšeno 6.8.2014)

  Záměr města na prodej pozemků v ul. Luční čtvrt, Východní (vyvěšeno 1.8.2014)

  Záměr města na pronájem pozemků v lokalitě Olší a ul. Velehradská (vyvěšeno 1.8.2014)

  Usnesení z 82. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23.07.2014(vyvěšeno 28.7.2014)

  Rozhledna v obci Salaš(vyvěšeno 22.7.2014)

  Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí (vyvěšeno 9.7.2014)

  MěÚ Uh. Hradiště – Stavební povolení „Místní komunikace ulice Zelnitiusova, Staré Město“ (vyvěšeno 7.7.2014)

  Zahájení řízení – Rekonstrukce vodovodu, řadu T-18 a T-19, Staré Město, Nádražní (vyvěšeno 7.7.2014)

  Usnesení z 81. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30.06.2014 (vyvěšeno 7.7.2014)

  Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018 (vyvěšeno 4.7.2014 – 11.10.2014)

  Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 30.06.2014 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 4.7.2014)

  Usnesení z 80. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18.06.2014 (vyvěšeno 20.6.2014)

  Psi umístění do kotců (vyvěšeno 19.6.2014)

  Odchycený pes na ulici Velehradské (vyvěšeno 24.10.2014)

  E-on – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.10.2014 od 7:30 do 16:30 h (vyvěšeno: 7.10.2014 – 24.10.2014)

  Telefonní čísla do volebních místností ve správním obvodu města Staré Město (vyvěšeno: 6.10.2014, sňato: 13.10.2014)

  Česká republika – Správa státních hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízenío nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej nemovitých věcí – provozně skladový areál v Uherském Hradišti.(vyvěšeno 1.10.2014 – 14.10.2014)

  Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy – Přístavba výrobní a skladové haly C.S.O.,spol.s r.o. St. Město (vyvěšeno 29.9.2014 – 7.10.2014)

  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města a Senátu PČR (vyvěšeno 25.9.2014 – 19.10.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.10.2014 (vyvěšeno 24.9.2014 – 10.10.2014)

  Exekutorský úřad, Přerov – Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 17.10.2014 (vyvěšeno 23.9.2014 – 18.10.2014)

  Krajský úř. Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství – Oznámení o zahájení řízení a informace o žádosti o vydání integrovaného povolení provozovatele PURUM, s.r.o. pro zařízení „Sklad nebezpečných odpadu v areálu COLORLAK,a.s.“ (vyvěšeno 23.9.2014 – 24.10.214)

  Exekutorský úřad, Brno – Odročení dražebního jednání (vyvěšeno 18.9.2014 – 10.10.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.10.2014 (vyvěšeno 16.9.2014 – 16.10.2014)

  Exekutorský úřad, Plzeň – Dražba 15.10.2014 (vyvěšeno 12.9.2014 – 16.10.2014)

  Exekutorský úřad,Brno – Elektronické dražební jednání 7.10.2014 (vyvěšeno 9.9.2014 – 8.10.2014)

  Volby – jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí (vyvěšeno 29.8.2014 – 12.10.2014)

  Rozhodnutí o registraci kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky (vyvěšeno 26.8.2014 – 12.10.2014)

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí (vyvěšeno 26.8.2014 – 12.10.2014)

  Volby 2014 – Protokol o losování (vyvěšeno 22.8.2014 – 12.10.2014)

  Volby 2014 – Rozhodnutí – kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Velehrad (vyvěšeno 22.8.2014 – 12.10.2014)

  Volby 2014 – Rozhodnutí – kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Sušice (vyvěšeno 22.8.2014 – 12.10.2014)

  Volby 2014 – Rozhodnutí – kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Staré Město (vyvěšeno 22.8.2014 – 12.10.2014)

  Volby 2014 – Rozhodnutí – kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Salaš (vyvěšeno 22.8.2014 – 12.10.2014)

  Volby 2014 – Rozhodnutí – kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Modrá (vyvěšeno 22.8.2014 – 12.10.2014)

  Volby 2014 – Rozhodnutí – kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Jalubí (vyvěšeno 22.8.2014 – 12.10.2014)

  Exekutorský úřad, Jeseník – Elektronická dražba dne 13.10.2014 (vyvěšeno 15.8.2014 – 14.10.2014)

  Exekutorský úřad, Brno – Elektronické dražební jednání 7.10.2014 (vyvěšeno 11.8.2014 – 8.10.2014)

  Exekutorský úřad, Brno – Elektronické dražební jednání 9.10.2014(vyvěšeno 11.8.2014 – 10.10.2014)

  Exekutorský úřad, Liberec – Elektronická dražba dne 15.10.2014 (vyvěšeno 6.8.2014 – 16.10.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3.10.2014 (vyvěšeno 16.9.2014 – 4.10.2014)

  Motoburza v Březolupech 20.9.2014 (vyvěšeno 16.9.2014)

  Den otevřených dveří v Eko sadech Komňa (vyvěšeno 11.9.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.9.2014 (vyvěšeno 28.8.2014 – 13.9.2014)

  Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku (vyvěšeno 11.9.2014 – 30.9.2014)

  Prodej části pozemku v ul. Obilní (vyvěšeno 11.9.2014 – 30.9.2014)

  EON – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.9.2014 (vyvěšeno 9.9.2014 – 26.9.2014)

  Capital Markets, o.c.p.,a.s.- Dražební vyhláška o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů 24.9.2014 (vyvěšeno 9.9.2014-25.9.2014)

  Finanční úř., Uh. Hradiště – Dražba movitých věcí 30.9.2014 (vyvěšeno 9.9.2014-1.10.2014)

  Exekutorský úřad, Prachatice – Elektronická dražba dne 23.9.2014 (vyvěšeno 4.9.2014-24.9.2014)

  Exekutorský úřad, Praha – Elektronická dražba dne 29.9.2014 (vyvěšeno 15.8.2014 – 30.9.2014)

  Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí (vyvěšeno 11.8.2014 – 12.9.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.8.2014 (vyvěšeno 1.8.2014-27.8.2014)

  ČZS Buchlovice – zápis ovocných kvasů na pálení(vyvěšeno 22.7.2014 – 28.7.2014)

  Exekutorský úřad Jeseník – Dražební vyhláška-elektronická dražba 1.9.2014(vyvěšeno 16.7.2014 – 2.9.2014)

  Exekutorský úřad Prachatice – Dražební vyhláška-elektronická dražba 24.7.2014(vyvěšeno 14.7.2014 – 25.7.2014)

  Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí(vyvěšeno 10.7.2014 – 6.8.2014)

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.7.2014 (vyvěšeno 8.7.2014 – 23.7.2014)

  Správa železniční dopravní stavby, Olomouc – Oznámení o výluce mezi dopravnami Otrokovice-Tlumačov (vyvěšeno 24.6.2014-7.7.2014)

  Exekutorský úřad Uh. Hradiště – Dražební vyhláška 22.7.2014 (vyvěšeno 20.6.2014)

  Dny lidí dobré vůle a Národní pouť – informace (vyvěšeno 20.6.2014)

  Záměr města na pronájem částí pozemku, zemědělské stavby (vyvěšeno 20.6.2014 – 8.7.2014)

  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Staré Město se uskuteční v pondělí dne 30.06.2014 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 20.6.2014)

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4.7.2014 dle seznamu (vyvěšeno 20.6.2014 – 5.7.2014)

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4.7.2014 dle seznamu (vyvěšeno 20.6.2014 – 5.7.2014)

  Omezení provozu Okresní správy sociálního zabezpečení na pracovištích v Uh. Hradišti i v Uh. Brodě 30.6. a 2.7.2014 (vyvěšeno 20.6.2014 – 3.7.2014)

  Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj – Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům dle zák. o půdě (vyvěšeno 16.6.2014, sejmuto 16.7.2014)

 • Nabídka pozemků k náhradním restitucím(vyvěšeno 16.6.2014, sejmuto 16.7.2014)
 • EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.6.2014 (vyvěšeno 14.6.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.6.2014 (vyvěšeno 14.6.2014)

 • Zpráva o výsledku hospodaření Mikroregionu Staroměstsko
 • Závěrečný účet za rok 2013 Mikroregionu Staroměstsko(vyvěšeno 10.6.2014)
 • Hodnotící zpráva za rok 2013 Mikroregionu Staroměstsko(vyvěšeno 10.6.2014)
 • Nařízení Státní veterinární správy (vyvěšeno 3.6.2014)

  Městský úřad Uh. Hradiště – Oznámení o zahájení stavebního řízení „Místní komunikace ulice Zelnitiusova Staré Město (vyvěšeno 3.6.2014)

  Záměr města na prodej pozemku v ul. Hradišťská a v areálu Doliny (vyvěšeno 29.5.2014 – 16.6.2014)

  Záměr města na pronájem části pozemku v lokalitě Nivy (vyvěšeno 29.5.2014 – 16.6.2014)

  Krajský úř. Zlínského kraje – Usnesení o zastavení řízení ve věci žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti EKOM CZ a.s. pro zařízení „Provoz úpravy odpadů MSJ 02 Staré Město“ (vyvěšeno 24.5.2014)

  Krajský úř. Zlínského kraje- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2013
  (vyvěšeno 21.5.2014)

  Dražební vyhláška – Donito s.r.o.,(vyvěšeno 15.5.2014)

  Exekuční příkaz – Donito s.r.o.,(vyvěšeno 15.5.2014)

  Letecký heliport, grafické přílohy(vyvěšeno 15.5.2014)

  Oznámení o uložení písemnosti pro Alžbětu Reichmanovou, nar. 1994 (vyvěšeno 14.05.2014 – 30.5.2014)

  Usnesení ze 78. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 06.05.2014 – (vyvěšeno 13.5.2014)

  Volby do evropského parlamentu – oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (vyvěšeno 8.5.2014 – 25.5.2014)

  Usnesení ze 77. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.04.2014 – (vyvěšeno 8.5.2014)

  Záměr města na převod majetku – prodej části pozemku (vyvěšeno 2.5.2014-19.5.2014)

  Záměr města na pronájem (vyvěšeno 2.5.2014-19.5.2014)

  Exekutorský úřad, Prachatice – Elektronická dražba dne 27.5.2014 (vyvěšeno 30.4.2014-28.5.2014)

  Slovácké vodárny a kanalizace, Uh. Hradiště – Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2013 (vyvěšeno 30.4.2014)

  Zlínský kraj – Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí (vyvěšeno 29.4.2014-28.5.2014)

  Exekuční úřad, Brno-město – Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 22.5.2014 (vyvěšeno 14.4.2014 – 23.5.2014)

  Exekutorský úřad, Liberec – Veřejná dražební vyhláška 28.5.2014 (vyvěšeno 13.4.2014 – 29.5.2014)

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu (vyvěšeno 7.4.2014 – 26.5.2014)

  Finanční úřad, Zlín – Veřejná vyhláška – (vyvěšeno 29.4.2014)

  Česká inspekce životního prostředí, Brno – vyjádření ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízení Provoz úpravy odpadů MSJ 02 Staré Město (vyvěšeno 24.4.2014)

  Krajský úř. Zlínského kraje – Usnesení o přerušení řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Provoz úpravy odpadů MSJ 02 Staré Město (vyvěšeno 24.4.2014)

  Městský úřad Uh. Hradiště – Stavební povolení „Revitalizace nádraží ve Starém Městě“ (vyvěšeno 24.4.2014)

  Exekutorský úřad, Zlín – Exekuční příkaz (vyvěšeno 23.4.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.5.2014 (vyvěšeno 16.4.2014 – 2.5.2014)

  Usnesení ze 76. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 09.04.2014 (vyvěšeno 14.4.2014)

  EON – Upozornění na přerušení dodávky elektrické energie dne 24.4.2014 (vyvěšeno 14.4.2014 – 25.4.2014)

  Exekuční úřad, Litoměřice – Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 14.5.2014 (vyvěšeno 14.4.2014 – 15.5.2014)

  Exekuční úřad, Liberec – Exekuční příkaz (vyvěšeno 13.4.2014)

  Exekutorský úřad, Brno-venkov – Exekuční příkaz (vyvěšeno 7.4.2014)

  Tradiční výrobek Slovácka – příjem žádostí ochranné známky (vyvěšeno 2.4.2014 – 30.4.2014)
  Zásady pro udílení a užívání ochranné známky
  Žádost o udělení ochranné známky
  Logo

  Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 31.03.2014 v sále radnice ve Starém Městě

  Informace o přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin (vyvěšeno 31.3.2014)

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč.prac. Uh. Hradiště – dopis ve věci identifikace vlastníků nemovitostí (vyvěšeno 27.3.2014)
  Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
  Informace pro veřejnost
  Seznam nemovitostí

  Usnesení ze 75. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.03.2014 (vyvěšeno 26.3.2014)

  Záměr města na pronájem části nebytového prostoru (vyvěšeno 21.3.2014 – 15.4.2014)

  Zasedání Zastupitelstva města Staré Město, které se uskuteční v pondělí dne 31.03.2014 v 17.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 21.3.2014)

  Exekutorský úřad, Plzeň – Elektronická dražba 24.4.2014 (vyvěšeno 21.3.2014 – 25.4.2014)

  E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.4.2014 (vyvěšeno 20.3.2014-15.4.2014)

  Usnesení z 21. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 12.03.2014 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 17.3.2014)

  Usnesení ze 74. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.03.2014 (vyvěšeno 17.3.2014)

  Hospodaření města za rok 2013 (vyvěšeno 14.3.2014)

  Závěrečný účet města za rok 2013 (vyvěšeno 14.3.2014)

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 (vyvěšeno 14.3.2014)

  Obecně závazná vyhláška č.01/2014 města Staré Město o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů(vyvěšeno 14.3.2014)

  Oznámení o uložení písemnosti pro Pavlu Bachanovou, nar. 1978 (vyvěšeno 14.3.2014-1.4.2014)

  Usnesení ze 73. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 05.03.2014

  Exekutorský úřad, Litoměřice – Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání dne 14.5.2014 (vyvěšeno 5.3.2014 – 15.5.2014)

  Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Staré Město, které se uskuteční ve středu dne 12.03.2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Starém Městě (vyvěšeno 5.3.2014)

  Záměr města na pronájem majetku (vyvěšeno 13.4.2014)

  Záměr města na převod majetku – prodej kanalizací (vyvěšeno 13.4.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.4.2014 (vyvěšeno 9.4.2014 – 25.4.2014)

  Exekutorský úřad, Brno – Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání 17.4.2014 (vyvěšeno 20.2.2014-18.4.2014)

  Exekutorský úřad Plzeň – Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 20.3.2014 (vyvěšeno 19.2.2014-21.3.2014)

  Usnesení z 72. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.02.2014(vyvěšeno 26.2.2014)

  Městský úřad Uh. Hradiště – Oznámení o zahájení stavebního řízení „Revitalizace nádraží ve Starém Městě“ (vyvěšeno 21.2.2014)

  Záměr města na převod majetku – prodej pozemku v lokalitě Špílov (vyvěšeno 20.2.2014-13.3.2014)

  Příloha k záměru na pronájem pozemků a budov v areálu Školního hospodářství (vyvěšeno 20.2.2014-13.3.2014)

  Záměr města na pronájem pozemků a budov v areálu Školního hospodářství (vyvěšeno 20.2.2014-13.3.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.2.2014 dle seznamu (vyvěšeno 12.2.2014 – 1.3.2014)

  EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.2.2014 dle seznamu (vyvěšeno 12.2.2014 – 1.3.2014)

  Slovácké vodárny a kanalizace, Uh. Hradiště – Hlášení havárie dne 7.2.2014 (vyvěšeno 7.2.2014)

  Kurz vaření tradičních pokrmů z Bílých Karpat a okolí v Hostětíně dne 15. 2.(vyvěšeno 7.2.2014)

  Usnesení z 71. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.1.2014 (vyvěšeno 4.2.2014)

  Záměr Zlínského kraje – úplatný převod nemovité věci (vyvěšeno 31.1.2014-4.3.2014)

  Záměr města na pronájem nebytových prostor (vyvěšeno 31.1.2014-18.2.2014)

  Informace SVK, a.s. Uh. Hradiště (vyvěšeno 27.1.2014)

  Zápis žáků do 1. třídy ZŠ praktické a ZŠ speciální (vyvěšeno 27.1.2014-14.2.2014)

  Usnesení z 70. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 08.01.2014(vyvěšeno 16.1.2014)

  Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě(vyvěšeno 16.1.2014)

  Záměr města Staré Město na pronájem nemovitostí(vyvěšeno 13.1.2014)

  Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení(vyvěšeno 9.1.2014 – 20.2.2014)

  Starosta města Josef Bazala

  Vážení návštěvníci,
  vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

  Vizualizace ZUŠ

  Vizualizace náměstí Velké Moravy

  Video o Starém Městě

  Virtuální prohlídka města

  Webkamera

  Webkamera ve Starém Městě

  Užitečné odkazy

  Region Slovácko

  Mikroregion Staroměstsko

  KOVOZOO CzechPoint

  EPUSA

  Na úřad přes internet

  Evropská databanka

  Evidence tržeb