Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 8.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do konce měsíce října budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na dostavbu kostela Svatého Ducha se bude konat 14. – 20. října 2019 na území Starého Města.
Upřímně děkujeme „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary!

Leden

12. 1. Děkanátní ples
SKC-Sokolovna

26. 1. Ples Města Staré Město
SKC-Sokolovna

Únor

2. 2. Zimní pohádka
SKC-Sokolovna

16. 2. Ples pro radost
SKC-Sokolovna

Březen

2. 3. Košt slivovice
SKC-Sokolovna

6. 3. Výtvarná soutěž
Městská knihovna

29. 3. Noc s Andersenem
Městská knihovna

Duben

7. 4. Jarní předvelikonoční jarmark
Velkomoravské náměstí
registrace stánkařů na http://skcsm.cz/pro-prodejce.html (bez registrace prodej na náměstí a v okolí zakázán)

13. 4. Den Země – Ukliďme ČR
SVČ Klubko

27. 4. Den Země – Kovosteel
Areál Kovosteel

28. 4. Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
přístaviště Staré Město

Květen

4. – 5. 5. XVII. Slovácký okruh o Cenu Bohumila Kováře
Staré Město

11. 5. Košt vína
SKC-Sokolovna

12. 5. Den matek
SKC-Sokolovna

16. 5. Pasování prvňáčků na „Rytíře řádu čtenářského“
SKC-Sokolovna

Červen

1. 6. Den dětí
areál Rybníček

1. 6. – 2. 6. Zahrada Moravy
náměstí Velké Moravy

23. 6. Hurá prázdniny
knihovna, náměstí Velké Moravy

Srpen

Září

1. 9. Velkomoravský koncert
Staré Město

7. 9. – 8. 9. Slovácké slavnosti vína
Uherské Hradiště

28. 9. – 29. 9. Michalské slavnosti
Staré Město

Říjen

5. 10. Staroměstský den vína
Jezuitský sklep

25. 10. Oslava založení ČS
Event centrum

Listopad

11. 11. Žehnání Svatomartinských vín
Velkomoravské náměstí

Prosinec

1. 12. Staroměstský vánoční jarmark
Velkomoravské náměstí

5. 12. Mikuláš + Rozsvícení Vánočního stromu
Velkomoravské náměstí

6. 12. Setkání spolků
Event centrum

15. 12. Vánoční zpívání
SKC-Sokolovna

26. 12. Štěpánské posezení u cimbálu
SKC-Sokolovna

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb