Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 30.9.2017Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 7.10.2017Staroměstský den vína
  • 27.10.2017Oslava založení ČS
  • 2.12.2017Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 3.12.2017Vánoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 26. září 2017

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Svoz odpadu ve státní svátek 28.9.2017 proběhne beze změn.
Děkujeme za pochopení

Hobby Market (vyvěšeno 21.12.2012)

Usnesení ze 49. mimořádného zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.12.2012 (vyvěšeno 20.12.2012)

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 20.12.2012)

Revitalizace BROWNFIELDU a areálu spol. REC Group s.r.o. (vyvěšeno 19.12.2012)

Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 04/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyvěšeno 18.12.2012)

Opatření obecné povahy č. 01/2012(vyvěšeno 17.12.2012)

Přílohy k opatření obecné povahy č. 01/2012(vyvěšeno 17.12.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Jalubí (vyvěšeno 17.12.2012)

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky (vyvěšeno 17.12.2012, sňato 14.1.2013)

Rychlostní silnice R 55, stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek(vyvěšeno 14.12.2012)

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise (vyvěšeno 14.12.2012 sňato 20.12.2012)

Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad (vyvěšeno 13.12.2012)

Sklad sádrokartonových výrobků ve Starém Městě, ul. Hradišťská (vyvěšeno 13.12.2012)

Sklad klempířských výrobků ve Starém Městě, ul. Hradišťská (vyvěšeno 13.12.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Velehrad, ul. Zahradní (vyvěšeno 12.12.2012)

Staré Město, Alšova, 66 BJ, ÚPS (vyvěšeno 11.12.2012)

Usnesení ze 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 5.12.2012 (vyvěšeno 11.12.2012)

MěÚ Uh. Hradiště, odb. ŽP- Návrh opatření obecné povahy-Záplavové území toku Salaška včetně vymezení aktivních zón v km 0,000 – 6,375 (vyvěšeno 10.12.2012)

Pozvánka na Zastupitelstvo města Staré Město v pondělí dne 17.12.2012 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě(vyvěšeno 7.12.2012)

Novostavba rodinného domu ul. Na Vyhlídce, Staré Město (vyvěšeno 7.12.2012)

Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení (vyvěšeno 6.12.2012)

Záměr města na pronájem pozemků a zemědělských staveb (vyvěšeno 6.12.2012 sňato 2.1.2013)

Trubní vrtaná studna – individuální zdroj vody (vyvěšeno 6.12.2012)

Změna zákona o správních poplatcích(vyvěšeno 6.12.2012)

KÚZK, odbor ŽP a zem. – návrh opatření obecné povahy-Aktualizace záplavového území Moravy a vymezení aktivní zóny Moravy v úseku km PB 131,643, LB 133,013 – PB 186,800, LB 196,200 na území Zlínského kraje(vyvěšeno 5.12.2012)

Návrh rozpočtu na rok 2013(vyvěšeno 30.11.2012)

Exekutorský úřad, Praha – Elektronická dražba dne 16.1.2013(vyvěšeno 29.11.2012 sňato 17.1.2012)

České dráhy, Olomouc – nabídka k pronájmu nebytových prostor(vyvěšeno 29.11.2012 sňato 16.12.2012)

Sklad sádrokartonových výrobků na ul. Hradišťská, Staré Město(vyvěšeno 29.11.2012)

Sklad klempířských výrobků na ul. Hradišťská, Staré Město(vyvěšeno 29.11.2012)

SVK – změna ceny vodného a stočného od 1.1.2013(vyvěšeno 28.11.2012)

Rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2014-2016 a návrh rozpočtu pro rok 2013(vyvěšeno 28.11.2012)

EON – Upozornění na přerušení dodávky elektrické energie dne 10.12.2012 pro Město St. Město(vyvěšeno 28.11.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.12.2012 dle seznamu(vyvěšeno 28.11.2012)

Hospodářská budova včetně sjezdu na komunikaci u rodinného domu č.p. 1630, ul. Alšova, Staré Město(vyvěšeno 26.11.2012)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volba prezidenta ČR(vyvěšeno 26.11.2012 sňato 28.1.2013)

Rodinný dům včetně sjezdu na místní komunikaci obci Modrá(vyvěšeno 22.11.2012)

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 12 spojené se změnou v užívání stavby na prodejnu masa a uzenin, náměstí Hrdinů, Staré Město(vyvěšeno 22.11.2012)

Hobby Market(vyvěšeno 22.11.2012)

Usnesení ze 47. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14.11.2012(vyvěšeno 21.11.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Jalubí(vyvěšeno 20.11.2012)

Úprava stávajícího objektu SO-10 dle zjištěných skutečností při archeologickém průzkumu, část SO 10a, Velehrad(vyvěšeno 19.11.2012)

Záměr města na pronájem pozemků, zařízení a prostor(vyvěšeno 15.11.2012 do 3.12.2012)

Záměr města na převod majetku(vyvěšeno 15.11.2012 do 3.12.2012)

Tenisový areál Staré Město(vyvěšeno 14.11.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.11.2012 dle seznamu(vyvěšeno 14.11.2012)

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 326, Kostelany nad Moravou(vyvěšeno 12.11.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Salaš(vyvěšeno 12.11.2012)

Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad(vyvěšeno 7.11.2012)

Revitalizace Brownfieldu v areálu spol. REC Group s.r.o, Staré Město(vyvěšeno 7.11.2012)

Exekutorský úřad – Dražební vyhláška – dražební rok 23.11.2012(vyvěšeno 5.11.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.11.2012 – část ul. Jalubská(vyvěšeno 2.11.2012)

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 8.11.2012(vyvěšeno 2.11.2012)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Oznámení o výběrovém řízení č. BUH/040/2012 a jeho podmínkách(vyvěšeno 1.11.2012)

Výměna parkovacích průkazů do konce roku(vyvěšeno 1.11.2012)

Staré Město, Alšova, 66 BJ, ÚPS(vyvěšeno 1.11.2012)

Pozemkový fond ČR- Nabídka pozemků k pronájmu(vyvěšeno 1.11.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.11.2012 dle seznamu(vyvěšeno 1.11.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Velehrad(vyvěšeno 31.10.2012)

EVENT CENTRUM U PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY(vyvěšeno 29.10.2012)

Okresní soud v Uh. Hradišti – Dražební vyhláška dne 27.11.2012(vyvěšeno 26.10.2012 sňato 28.11.2012)

Novostavba rodinného domu ve Starém Městě, Luční čtvrť(vyvěšeno 26.10.2012)

Stavba a zařízení zabezpečení zaměstnanců – hygienické a sociální(vyvěšeno 25.10.2012)

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p.12 na prodejnu masa a uzenin, Staré Město(vyvěšeno 24.10.2012)

Trubní vrtaná studna(vyvěšeno 23.10.2012)

Záměr města na převod pozemku(vyvěšeno 23.10.2012 sňato 9.11.2012)

Záměr města na pronájem zemědělské půdy(vyvěšeno 23.10.2012 sňato 9.11.2012)

Usnesení ze 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.10.2012(vyvěšeno 23.10.2012)

Finanční úřad Uh. Hradiště – Oznámení o uložení písemnosti ZHS, spol. s r.o.(vyvěšeno 19.10.2012)

Sociální služby – Péče o rozvoj svého území a potřeb občanů(vyvěšeno 19.10.2012)

Dražební vyhláška(vyvěšeno 16.10.2012)

Obecně závazná vyhláška č.03/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.04/2000 o příspěvcích na podporu výstavby dvoupodlažních objektů(vyvěšeno 12.10.2012)

Novostavba rodinného domu, ul. Na Vyhlídce, Staré Město(vyvěšeno 12.10.2012)

Rodinný dům včetně sjezdu na místní komunikaci, zpevněných ploch a připojení na rozvody elektro, vody a kanalizace rodinného domu č.p. 149 v obci Modrá(vyvěšeno 11.10.2012)

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 326, Kostelany nad Moravou(vyvěšeno 11.10.2012)

Hospodářská budova včetně sjezdu na komunikaci u rodinného domu č.p. 1630, ul. Alšova, Staré Město(vyvěšeno 11.10.2012)

Telefonní seznam do volebních místností(vyvěšeno 8.10.2012 do 15.10.2012)

Český statistický úřad – Informace o ukončení vydávání „Výpisů z registru ekonomických subjektů“(vyvěšeno 6.10.2012)

Exekutorský úřad Tábor – Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 8.11.2012(vyvěšeno 6.10.2012 do 9.11.2012)

Rekonstrukce ohradní zdi a přístřešek na farní zahradě Velehrad(vyvěšeno 5.10.2012)

Připojení objektu TMC Stará Tenice 1195 Uherské Hradiště k optické síti ČD–T – trasa B ve Starém Městě a Uherském Hradišti(vyvěšeno 5.10.2012)

Novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí a sjezdu na místní komunikaci, Luční čtvrť, Staré Město(vyvěšeno 4.10.2012)

Národní centrum podpory transformace SS -Pozvánka ke kulatému stolu o transformaci sociálních služeb 8.10.2012(vyvěšeno 3.10.2012 do 9.10.2012)

Stavební úpravy stavebního objektu v areálu SLEZANU Frýdek – Místek a.s. ve Starém Městě(vyvěšeno 3.10.2012)

Stavba a zařízení zabezpečení zaměstnanců – hygienické a sociální(vyvěšeno 1.10.2012)

Napojení objektu TMCZ Uherské Hradiště ve Starém Městě(vyvěšeno 27.9.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.10.2012 – část Jez(vyvěšeno 27.9.2012)

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 24.09.2012 v sále radnice ve Starém Městě(vyvěšeno 26.9.2012)

Nábřeží Staré Město(vyvěšeno 26.9.2012)

Oznámení o době a místě konání voleb(vyvěšeno 26.9.2012)

Usnesení z 45. zasedání Rady města Staré Město,konaného dne 17.09.2012(vyvěšeno 24.9.2012)

Usnesení z 44. zasedání Rady města Staré Město,konaného dne 12.09. a 14.09.2012(vyvěšeno 24.9.2012)

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření ze dne 20.9.2012(vyvěšeno 24.9.2012)

Zlínský kraj – Vyhláška – Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje(vyvěšeno 24.9.2012)

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření(vyvěšeno 20.9.2012)

Exekutorský úřad Chomutov – Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí(vyvěšeno 20.9.2012)

Exekutorský úřad Přerov – Usnesení – Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 21.9.2012(vyvěšeno 18.9.2012 do 22.9.2012)

Záměr města na pronájem plynových kotelen vč. zařízení(vyvěšeno 18.9.2012 do 5.10.2012)

Vyhláška – svolání zasedání Zastupitelstva města v pondělí dne 24.09.2012 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě(vyvěšeno 14.9.2012)

Propojení růžencové stezky s hlavním areálem Velehradu(vyvěšeno 12.9.2012)

Novostavba rodinného domu, Luční čtvrť, Staré Město(vyvěšeno 12.9.2012)

Zastřešená zpevněná plocha u rodinného domu č.p. 1400 v ul. Metodějova ve Staré Městě(vyvěšeno 7.9.2012)

Novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí a sjezdu na místní komunikaci, Staré Město, Luční čtvrť(vyvěšeno 6.9.2012)

Vrtaná studna DN 1200, Kostelany nad Moravou(vyvěšeno 6.9.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Salaš(vyvěšeno 6.9.2012)

EON – Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.(vyvěšeno od 6.9.2012 do 16.11.2012)

Usnesení ze 43. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.08.2012(vyvěšeno 6.9.2012)

Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 101 v obci Modrá(vyvěšeno 30.8.2012)

Záměr města na výpůjčku části pozemků v lokalitě Zadní kruhy ve St. Městě(vyvěšeno od 30.8.2012 do 14.9.2012)

Rychlostní silnice R 55 stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek(vyvěšeno 30.8.2012)

Veřejná vyhláška „Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Staré Město“ (vyvěšeno 28.8.2012)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků(vyvěšeno od 28.8.2012 do 12.10.2012)

Stavební úpravy stavebního objektu v areálu SLEZANU Frýdek – Místek a.s. ve Starém Městě(vyvěšeno 23.8.2012)

Parkovací stání(vyvěšeno 23.8.2012)

Exekutorský úřad Zlín – Usnesení o elektronické dražbě(vyvěšeno od 22.8.2012 do 18.10.2012)

Veřejné osvětlení ul. Rastislavova, Staré Město(vyvěšeno 22.8.2012)

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Veronika Plátková(vyvěšeno 21.8.2012)

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Martina Šimková(vyvěšeno 21.8.2012)

Tenisový areál Staré Město(vyvěšeno 21.8.2012)

Krajský úřad Zlínského kraje – Oznámení o zahájení řízení a informace o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Biosolid, s.r.o., pro zařízení „Zařízení pro úpravu a odstraňování nebezpečných odpadů společnosti Biosolid, s.r.o.(vyvěšeno 17.8.2012)

Rekonstrukce ohradní zdi a přístřešek na farní zahradě Velehrad(vyvěšeno 16.8.2012)

Připojení objektu TMCZ Stará Tenice 1195 Uherské Hradiště k optické síti ČD_T-trasa B ve Starém Městě a Uherském Hradišti(vyvěšeno 16.8.2012)

Napojení objektu TMCZ Uherské Hradiště ve Starém Městě(vyvěšeno 16.8.2012)

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů(vyvěšeno od 16.8.2012 do 12.10.2012)

Usnesení z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 8.8.2012(vyvěšeno 15.8.2012)

Novostavba rodinného domu, Staré Město(vyvěšeno 15.8.2012)

Exekutorský úřad Přerov – Usnesení – Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 17.8.2012(vyvěšeno 13.8.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Salaš(vyvěšeno 13.8.2012)

Záměr města na výpůjčku(vyvěšeno 10.8.2012 do 27.8.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.8.2012 – Jez(vyvěšeno 9.8.2012)

Propojení růžencové stezky s hlavním areálem Velehradu(vyvěšeno 9.8.2012)

Veřejná vyhláška – Územní opatření o zrušení stavební uzávěry – Obecně závazná vyhláška č. 01/98 o regulaci výstavby v ulicích Hradišťská, nám. Hrdinů, Velkomoravská a Brněnská(vyvěšeno 9.8.2012)

Veřejná vyhláška – Územní opatření o vyhlášení stavební uzávěry v ulici Na Hradbách(vyvěšeno 9.8.2012)

Záměr města – pronájem nebytových prostor(vyvěšeno 9.8.2012)

KÚ ZK- odb.ŽP a Zem – Závěr zjišťovacího řízení(vyvěšeno 9.8.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2012 – dle seznamu(vyvěšeno 6.8.2012)

Nástavba, přístavba a stavební úpravy RD č.p. 101 v obci Modrá(vyvěšeno 6.8.2012)

Parkovací stání(vyvěšeno 3.8.2012)

Exekutorský úřad Praha – Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 11.9.2012(vyvěšeno 2.8.2012 do 12.9.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.8.2012 – dle seznamu(vyvěšeno 2.8.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.8.2012 – Velehradská 2130(vyvěšeno 2.8.2012)

EON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.8.2012 – Uhelné sklady(vyvěšeno 2.8.2012)

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Radek Kroutil(vyvěšeno 2.8.2012)

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Miloslav Kroutil(vyvěšeno 2.8.2012)

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Petr Schmidt(vyvěšeno 2.8.2012)

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Miroslav Král (vyvěšeno 2.8.2012)

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – René Bueno (vyvěšeno 2.8.2012)

Pozemkový fond ČR – nabídka pozemků k pronájmu(vyvěšeno 31.7.2012)

Okresní soud v Uh. Hradišti – veřejná dražba movitých věcí dne 28.8.2012(vyvěšeno 31.7.2012)

Exekutorský úřad – Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 27.9.2012(vyvěšeno 31.7.2012)

Prodejní stánek rychlého občerstvení(vyvěšeno 31.7.2012)

Novostavba RD v obci Kostelany nad Moravou(vyvěšeno 27.7.2012)

Prodejní stánek rychlého občerstvení, v obci Salaš(vyvěšeno 27.7.2012)

Rozšíření distribuční sítě NN ul. Za Kostelíkem a ul. Luční čtvrť, Staré Město(vyvěšeno 26.7.2012)

Usnesení ze 41. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18.07.2012(vyvěšeno 26.7.2012)

Usnesení z 12. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 18.07.2012 v sále radnice ve Starém Městě(vyvěšeno 26.7.2012)

Dražební vyhláška – pozemky v k.ú. Vésky(vyvěšeno 24.7.2012)

Veřejné osvětlení ul. Rastislavova, Staré Město(vyvěšeno 24.7.2012)

Veřejná vyhláška – Finanční úřad v Uh. Hradišti – JURMIK-Hůlka, spol. s .r.o.(vyvěšeno 20.7.2012)

Otevřený dřevěný přístřešek u rodinného domu, Staré Město č.p. 1553(vyvěšeno 20.7.2012)

Novostavba RD v obci Jalubí(vyvěšeno 20.7.2012)

Vrtaná studna DN 1200(vyvěšeno 20.7.2012)

Záměr Města Staré Město – pronájem části pozemku v Luční čtvrti(vyvěšeno 20.7.2012)

Upozornění na přerušení dodávky elektrické energie 27.7.2012 – Město St. Město(vyvěšeno 17.7.2012)

Novostavba RD v obci Jalubí(vyvěšeno 17.7.2012)

Usnesení ze 40. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.07.2012(vyvěšeno 13.7.2012)

EON – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.7.2012(vyvěšeno 13.7.2012)

Ocelový přístřešek(vyvěšeno 13.7.2012)

Veřejná vyhláška KÚZK – možnost zajištění smluvní ochrany lokality Kněžpolský les(vyvěšeno 13.7.2012)

Veřejná vyhláška KÚZK – možnost zajištění smluvní ochrany lokality Nedakonický les(vyvěšeno 13.7.2012)

VEGA centrum Velehrad, stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 269 v obci Velehrad(vyvěšeno 13.7.2012)

Vyhláška – svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město ve středu dne 18.07.2012 v 18.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě(vyvěšeno 11.7.2012)

Přístřešek pro uskladnění dřeva(vyvěšeno 11.7.2012)

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 213 a přístřešek pro zahradní nářadí(vyvěšeno 11.7.2012)

Centrální distribuční sklad – přístavba skladu hotových výrobků(vyvěšeno 11.7.2012)

Zahradní domek lokalita Čertův kůt, Staré Město(vyvěšeno 11.7.2012)

Rodinný dům č.p. 59, ul. Klukova, Staré Město(vyvěšeno 11.7.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Kostelany nad Moravou(vyvěšeno 9.7.2012)

EON – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.7.2012(vyvěšeno 9.7.2012)

EON – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.7.2012(vyvěšeno 6.7.2012)

Novostavba rodinného domu ul. Sochorcova, Staré Město(vyvěšeno 4.7.2012)

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 25.06.2012 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 28.6.2012)

Usnesení z 39. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 25.06.2012(vyvěšeno 28.6.2012)

Prodejní stánek rychlého občerstvení v obci Salaš(vyvěšeno 28.6.2012)

Novostavba parkovacích stání u prodejny ul. Brněnská, Staré Město(vyvěšeno 28.6.2012)

Otevřený dřevěný přístřešek u rodinného domu č.p. 1553, ul. Michalská, Staré Město(vyvěšeno 27.6.2012)

Novostavba rodinného domu v obci Salaš(vyvěšeno 19.6.2012)

Ocelový přístřešek Staré Město, areál spol. KOVOSTEEL, s.r.o.(vyvěšeno 19.6.2012)

Přístřešek pro uskladnění dřeva v obci Salaš(vyvěšeno 19.6.2012)

Usnesení z 38. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.06.2012(vyvěšeno 19.6.2012)

Vyhláška – svolání Zastupitelstva města v pondělí dne 25.06.2012 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě(vyvěšeno 15.6.2012)

EON – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 29.6.2012(vyvěšeno 15.6.2012)

Kabelová distribuční síť nízkého napětí „Staré Město, Huštěnovská, kab. NN“ ve Starém Městě(vyvěšeno 14.6.2012)

Rodinný dům č.p. 59, ul. Klukova, Staré Město(vyvěšeno 14.6.2012)

Město Staré Město – záměr na pronájem majetku(vyvěšeno 14.6.2012)

Město Staré Město – záměr na převod majetku(vyvěšeno 14.6.2012)

Centrální distribuční sklad – přístavba skladu hotových výrobků(vyvěšeno 12.6.2012)

Zahradní domek, Čertův kůt, Staré Město(vyvěšeno 6.6.2012)

Novostavba rodinného domu ul. Sochorcova, Staré Město(vyvěšeno 6.6.2012)

Oznámení o jednání o návrhu opatření obecné povahy „Územní opatření o vyhlášení stavební uzávěry v ulici Na Hradbách“(vyvěšeno 1.6.2012)

Přístavba a stavební úpravy RD č.p. 213 v obci Kostelany nad Moravou(vyvěšeno 1.6.2012)

Oznámení o jednání o návrhu opatření obecné povahy „Územní opatření o zrušení stavební uzávěry – Obecně závazná vyhláška č. 01/98 o regulaci výstavby v ulicích Hradišťská, nám. Hrdinů, Velkomoravská a Brněnská“(vyvěšeno 1.6.2012)

Kabelové rozvody pro rodinné domy v ulici Janáčkova, Staré Město(vyvěšeno 1.6.2012)

Závěrečný účet DSO Sdružní obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2011(vyvěšeno 1.6.2012)

Místní komunikace ulice Rastislavova – Staré Město(vyvěšeno 1.6.2012)

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Vizualizace ZUŠ

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb