Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 30.9.2017Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 7.10.2017Staroměstský den vína
  • 27.10.2017Oslava založení ČS
  • 2.12.2017Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 3.12.2017Vánoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 26. září 2017

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Svoz odpadu ve státní svátek 28.9.2017 proběhne beze změn.
Děkujeme za pochopení

E.ON – oznámení o přerušení elektrické energie dne 21.9.2017 od 7:15 do 13:30 (vyvěšeno: 6.9.2017 – 22.9.2017)

Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení (vyvěšeno: 5.9.2017 – 21.9.2017)

Usnesení z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30.8.2017 (vyvěšeno: 4.9.2017 – 25.9.2017)

Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 240/401 orná půda o výměře 900 m2 v lokalitě Nivy ve Starém Městě (vyvěšeno: 4.9.2017 – 25.9.2017)

Záměr města na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (vyvěšeno: 4.9.2017 – 25.9.2017)

Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby (vyvěšeno: 31.08.2017 – 16.9.2017)

Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby (vyvěšeno: 31.08.2017 – 16.9.2017)

Zlínský kraj – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 29.8.2017 – 14.9.2017)

Usnesení z 57. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.8.2017 (vyvěšeno: 25.08.2017 – 10.9.2017)
Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení (vyvěšeno: 25.08.2017 – 10.9.2017)

Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – oznámení zahájení společného řízení (vyvěšeno: 25.08.2017 – 10.9.2017)
Záměr města na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí (vyvěšeno: 18.8.2017 – 8.9.2017)

Exekutorský úřad Přerov – usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (vyvěšeno: 15.8.2017 – 16.9.2017)

Záměr města na převod majetku – výkup zemědělské půdy (vyvěšeno: 29.3.2017 – 31.8.2017)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – výzvy vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 6.3.2017 – 6.9.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 8.8.2017 – 24.8.2017)

E.ON – oznámení o přerušení elektrické energie dne 25.8.2017 od 7:15 do 12:30 (vyvěšeno: 8.8.2017 – 26.8.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 7.8.2017 – 23.8.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 3.8.2017 – 21.8.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 3.8.2017 – 21.8.2017)

Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace ulice Karoliny Světlé Staré Město (vyvěšeno: 2.8.2017 – 18.8.2017)

Oznámení o uložení písemnosti pro Lucii Rafaelovou, nar. 1992 a nezl. Sofii Rafaelovou, nar. 2014 (vyvěšeno 01.08.2017 – 16.08.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 31.7.2017 – 16.8.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 28.7.2017 – 14.8.2017)

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 24.6.2017 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě (vyvěšeno: 26.7.2017 – 8.8.2017)

Usnesení z 56. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 26.7.2017 (vyvěšeno: 26.7.2017 – 8.8.2017)

Státní plavební správa – opatření obecné povahy 81/2017, kterým se zastavuje plavební provoz (vyvěšeno: 21.7.2017 – 8.8.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 20.7.2017 – 7.8.2017)

Usnesení z 55. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.7.2017 (vyvěšeno: 18.7.2017 – 3.8.2017)

Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení (vyvěšeno: 18.7.2017 – 3.8.2017)

Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení (vyvěšeno: 18.7.2017 – 3.8.2017)

Město Staré Město vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent – referentka odboru stavebního úřadu a ÚP (vyvěšeno: 27.6.2017 – 16.8.2017)

Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Staré Město konané v pondělí dne 24. 7. 2017 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 17.7.2017 – 25.7.2017)

Záměr města na zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch města Staré Město (vyvěšeno: 14.7.2017 – 1.8.2017)

Záměr města na převod majetku – výkup části pozemku (vyvěšeno: 14.7.2017 – 1.8.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28. 7. 2017 od 7:15 do 15:15. (vyvěšeno: 13.7.2017 – 29.7.2017)

Záměr města na pronájem částí pozemků (vyvěšeno: 12.7.2017 – 26.7.2017)

Městský úřad Staré Město – verejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení(vyvěšeno: 11.7.2017 – 27.7.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 10.7.2017 – 26.7.2017)

Usnesení z 54. mimořádného zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28.6.2017 (vyvěšeno: 4.7.2017 – 18.7.2017)

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 28.6.2017 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno: 3.7.2017 – 17.7.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – povolení úplné uzavírky provozu na silnici III/42826, III/42820, III/4221 III/42821 a nařízení objížďky (vyvěšeno: 30.6.2017 – 16.7.2017)

Zlínský kraj – rozhodnutí o povolení úplné uzavírky provozu na silnici I/55 a nařízení objížďky (vyvěšeno: 30.6.2017 – 16.7.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – oznámení obecnou vyhláškou – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 28.6.2017 – 14.7.2017)

Zlínský kraj – veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy (vyvěšeno: 14.6.2017 – 21.7.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 26.6.2017 – 12.7.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 26.6.2017 – 12.7.2017)

Zlínský kraj – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 26.6.2017 – 12.7.2017)

Usnesení z 53. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 14.6.2017 (vyvěšeno: 23.6.2017 – 7.7.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 21.6.2017 – 7.7.2017)

Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Staré Město konané ve středu dne 28. 6. 2017 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 21.6.2017 – 29.6.2017)

Záměr města na zřízení úplatného věcného břemene (vyvěšeno: 16.6.2017 – 3.7.2017)

Záměr města na výpůjčku nově vybudovaného objektu základní umělecké školy (vyvěšeno: 15.6.2017 – 3.7.2017)

Záměr města na převod majetku – prodej částí pozemků (vyvěšeno: 15.6.2017 – 3.7.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 14.6.2017 – 30.6.2017)

Oznámení o uložení písemnosti pro Annu Kuncovou, nar. 1993 (vyvěšeno: 13.06.2017 – 29.06.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27. 6. 2017 od 9:00 do 16:00. (vyvěšeno: 9.6.2017 – 28.6.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22. 6. 2017 od 7:15 do 15:30. (vyvěšeno: 9.6.2017 – 23.6.2017)

Sdružení měst a obcí Východní Moravy – závěrečný účet za rok 2016 (vyvěšeno: 5.6.2017 – 22.6.2017)

Zlínský kraj – auditní zpráva za rok 2016 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě (vyvěšeno: 31.5.2017 – 18.6.2017)

Záměr města na převod majetku – prodej částí pozemků (vyvěšeno: 25.5.2017 – 3.7.2017)

Exekutorský úřad Praha 10 – usnesení – elektronická dražba (vyvěšeno: 15.5.2017 – 21.6.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22. 6. 2017 od 7:15 do 15:30. (vyvěšeno: 11.5.2017 – 23.6.2017)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – výzvy vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám (vyvěšeno: 13.9.2016 – 28.6.2017)

Usnesení z 52. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 24.5.2017 (vyvěšeno: 31.5.2017 – 15.6.2017)

Státní plavební správa – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek a námitek (vyvěšeno: 29.5.2017 – 14.6.2017)

Mikroregion Staroměstsko – Závěrečný účet za rok 2016 (vyvěšeno: 26.5.2017 – 13.6.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 25.5.2017 – 10.6.2017)

Záměr města na převod majetku – výkup prodejního stánku (vyvěšeno: 25.5.2017 – 12.6.2017)

Záměr města na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí (vyvěšeno: 25.5.2017 – 12.6.2017)

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – Závěrečný účet a Zpráva o hospodaření za rok 2016 (vyvěšeno: 19.5.2017 – 4.6.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6. 6. 2017 od 7:30 do 13:00. (vyvěšeno: 17.5.2017 – 7.6.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 5. 2017 od 7:15 do 15:30. (vyvěšeno: 17.5.2017 – 31.5.2017)

Zlínský kraj – rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení na spuštění provozu slévarny hliníku v areálu Staré Město, Tovární 2157 (vyvěšeno: 16.5.2017 – 1.6.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 15.5.2017 – 31.5.2017)

Usnesení z 51. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 3.5.2017 (vyvěšeno: 12.5.2017 – 27.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25. 5. 2017 od 7:15 do 15:30. (vyvěšeno: 10.5.2017 – 26.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 5. 2017 od 7:15 do 15:30. (vyvěšeno: 10.5.2017 – 31.5.2017)

Město Staré Město – Řád veřejného pohřebiště (vyvěšeno: 4.5.2017 – 31.5.2017)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2017 (vyvěšeno: 25.4.2017 – 29.5.2017)

Exekutorský úřad Praha 4 – usnesení – dražební vyhláška (vyvěšeno: 6.4.2017 – 25.5.2017)

Exekutorský úřad Praha 10 – usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (vyvěšeno: 29.3.2017 – 12.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – rozhodnutí o povolení stavby vodního díla (vyvěšeno: 5.5.2017 – 23.5.2017)

Záměr města na pronájem nebytových prostor a pronájem části pozemku (vyvěšeno: 4.5.2017 – 22.5.2017)

Záměr města na převod majetku – výkup pozemku (vyvěšeno: 4.5.2017 – 22.5.2017)

Záměr města na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti (vyvěšeno: 4.5.2017 – 22.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 4.5.2017 – 22.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 3.5.2017 – 19.5.2017)

SVAK – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (vyvěšeno: 2.5.2017 – 15.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15. 5. 2017 od 7:15 do 15:30. (vyvěšeno: 2.5.2017 – 15.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12. 5. 2017 od 12:00 do 18:30. (vyvěšeno: 28.4.2017 – 13.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11. 5. 2017 od 5:00 do 6:45. (vyvěšeno: 26.4.2017 – 12.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11. 5. 2017 od 6:45 do 17:00. (vyvěšeno: 26.4.2017 – 12.5.2017)

Zlínský kraj – rozhodnutí o povolení úplné uzavírky provozu na silnici I/55 a nařízení objíždky. (vyvěšeno: 25.4.2017 – 10.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na části silnice III/42826 aIII/42824. (vyvěšeno: 24.4.2017 – 9.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich (vyvěšeno: 20.4.2017 – 9.5.2017)

Exekutorský úřad Přerov – usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (vyvěšeno: 18.4.2017 – 20.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12. 5. 2017 od 7:15 do 14:30. (vyvěšeno: 11.4.2017 – 13.5.2017)

Vysvětlení zadávací dokumnetace č. 01 veřejné zakázky malého rozsahu na služby ,,Parkovací dům ulice Nádražní ve Starém Městě – projektová dokumentace“ (vyvěšeno: 24.4.2017 – 2.5.2017)

Usnesení z 50. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.4.2017 (vyvěšeno: 21.4.2017 – 6.5.2017)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – zastavení řízení (vyvěšeno: 20.4.2017 – 6.5.2017)

Záměr města na převod majetku – prodej movité věci (vyvěšeno: 19.4.2017 – 5.5.2017)

Městský úřad Staré Město – veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby (vyvěšeno: 18.4.2017 – 4.5.2017)

Zlínský kraj – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 13.4.2017 – 2.5.2017)

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ,,Parkovací dům ulice Nádražní ve Starém Městě – projektová dokumentace“ (vyvěšeno: 13.4.2017 – 2.5.2017)
Přílohy ke stažení

Záměr města na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene (vyvěšeno: 13.4.2017 – 2.5.2017)

Záměr města na pronájem nebytových prostor a pronájem části pozemku (vyvěšeno: 13.4.2017 – 2.5.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4. 5. 2017 od 7:15 do 15:30. (vyvěšeno: 10.4.2017 – 5.5.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich (vyvěšeno: 7.4.2017 – 25.4.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich (vyvěšeno: 6.4.2017 – 24.4.2017)

Veřejná výzva – Město Staré Město přijme do pracovního poměru pracovníka – pracovnici městského úřadu, stavebního úřadu (vyvěšeno: 5.4.2017 – 28.4.2017)

Krajský úřad Zlínského kraje – posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení (vyvěšeno: 4.4.2017 – 24.4.2017)

Zlínský kraj – výzva k předkládání žádosti o dotaci – kotlíkové dotace (vyvěšeno: 17.3.2017 – 24.4.2017)

Exekutorský úřad Brno-venkov – usnesení o nařízení dlašího elektronického dražebního jednání (vyvěšeno: 6.3.2017 – 21.4.2017)

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 29.3.2017 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno: 31.3.2017 – 14.4.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich (vyvěšeno: 29.3.2017 – 14.4.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla (vyvěšeno: 28.3.2017 – 13.4.2017)

Nalezený pes dne 21.3.2017 v ul. Na Vyhlídce, hledá se majitel, informace na tel. 572 416 416 (vyvěšeno: 28.3.2017 – 11.4.2017)

Usnesení z 49. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 21.3.2017 (vyvěšeno: 27.3.2017 – 10.4.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – rozhodnutí o povolení stavby vodního díla (vyvěšeno: 23.3.2017 – 10.4.2017)

Zlínský kraj – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (vyvěšeno: 21.3.2017 – 6.4.2017)

Záměr města na převod majetku – prodej pozemku (vyvěšeno: 21.3.2017 – 7.4.2017)

Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Staré Město konané ve středu dne 29. 3. 2017 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 22.3.2017 – 30.3.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 4. 2017 od 7:15 do 13:30. (vyvěšeno: 21.3.2017 – 5.4.2017)

Veřejná vyhláška – výzva k doplnění žádosti (vyvěšeno: 15.3.2017 – 31.3.2017)

Závěrečný účet města za rok 2016 (vyvěšeno: 14.3.2017 – 31.3.2017)

Oznámení o uložení písemnosti pro Michala Švajdu, nar. 1974 (vyvěšeno: 14.3.2017 – 30.3.2017)

Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2017 (vyvěšeno: 13.3.2017 – 29.3.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 3. 2017 od 7:30 do 15:30. (vyvěšeno: 10.3.2017 – 27.3.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka (vyvěšeno: 10.3.2017 – 27.3.2017)

Usnesení z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 1.3.2017 (vyvěšeno: 8.3.2017 – 22.3.2017)

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 6.3.2017 v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno: 7.3.2017 – 21.3.2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení společného řízení (vyvěšeno: 3.3.2017 – 19.3.2017)

Záměr města na převod majetku – prodej pozemku (vyvěšeno: 2.3.2017 – 20.3.2017)

Usnesení z 47. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 15.2.2017 (vyvěšeno: 1.3.2017 – 16.3.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – Stavební povolení – Veřejná vyhláška – Revitalizace ulice Svatovítské, Staré Město (vyvěšeno: 28.2.2017 – 16.3.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15. 3. 2017 od 7:15 do 13:30. (vyvěšeno: 20.2.2017 – 16.3.2017)

Exekutorský úřad Přerov – dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (vyvěšeno: 3.2.2017 – 30.3.2017)

Exekutorský úřad Zlín – dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti (vyvěšeno: 18.1.2017 – 16.3.2017)

Město Staré Město vyhlašuje 1. kolo dotačních programů z prostředků města Staré Město pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na podporu činnosti v roce 2017. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně příloh je stanovena od 25.1.2017 do 25.2.2017. (vyvěšeno: 20.12.2016 – 31.3.2017)

Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Staré Město konané v pondělí dne 6. 3. 2017 v 18.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě (vyvěšeno 27.2.2017 – 7.3.2017)

Usnesení z 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 8.2.2017 (vyvěšeno: 17.2.2017 – 6.3.2017)

Exekutorský úřad Brno-venkov – dražební jednání (vyvěšeno: 16.2.2017 – 6.3.2017)

E.ON – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27. 2. 2017 od 7:45 do 15:00. (vyvěšeno: 13.2.2017 – 28.2.2017)

Záměr města na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (vyvěšeno: 9.2.2017 – 27.2.2017)

Záměr města na pronájem části pozemku v lokalitě Finská čtvrť (vyvěšeno: 9.2.2017 – 27.2.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – opatření obecné povahy, stanovení přechodné upravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno: 8.2.2017 – 24.2.2017)

Nalezený pes – Asi pěti-měsíční kříženec psa střední velikosti, nalezený dne 6.2.2017 na ul. Velehradské, hledá se majitel, informace na tel. 572 416 416 (vyvěšeno: 7.2.2017 – 21.2.2017)

Zlínsý kraj – rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou (vyvěšeno: 3.2.2017 – 21.2.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla (vyvěšeno: 30.1.2017 – 15.2.2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení společného řízení – novostavba penzionu U sklépka (vyvěšeno: 23.1.2017 – 8.2.2017)

Usnesení z 45. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.1.2017 (vyvěšeno: 19.1.2017 – 2.2.2017)

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ,,Snížení energetické náročnosti DPS Staré Město č. p. 1707, ul. Velehradská, Staré Město“ (vyvěšeno 13.1.2017 – 26.1.2017)

Záměr města na pronájem části pozemku a zemědělské stavby (vyvěšeno 12.1.2017 – 30.1.2017)

Záměr města na převod majetku – prodej části pozemku (vyvěšeno 12.1.2017 – 30.1.2017)

Záměr města na uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení (vyvěšeno 12.1.2017 – 30.1.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška usnesení o stanovení opatrovníka (vyvěšeno 3.1.2017 – 19.1.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška usnesení o stanovení opatrovníka (vyvěšeno 3.1.2017 – 19.1.2017)

Městský úřad Uherské Hradiště – veřejná vyhláška usnesení o stanovení opatrovníka (vyvěšeno 3.1.2017 – 19.1.2017)

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Vizualizace ZUŠ

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb