Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 8.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do konce měsíce října budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na dostavbu kostela Svatého Ducha se bude konat 14. – 20. října 2019 na území Starého Města.
Upřímně děkujeme „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary!

Číslo Název právního předpisu Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti
03/2018 Obecně závazná vyhláška města Staré Město, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 08/2007 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 24. ZM
26.09.2018
03.10.2018 18.10.2018
02/2018 Obecně závazná vyhláška města Staré Město, o regulaci hlučných činností 24. ZM
26.09.2018
03.10.2018 18.10.2018
01/2018 Obecně závazná vyhláška města Staré Město, kterou se vydává požární řád města 24. ZM
26.09.2018
03.10.2018 18.10.2018
01/2017 Obecně závazná vyhláška města Staré Město, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Staré Město 14. ZM
6.3.2017
13.3.2017 28.3.2017
02/2016 Obecně závazná vyhláška města Staré Město o regulaci provozování hazardních her 13. ZM
19.12.2016
20.12.2016 4.1.2017
01/2016 Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 11. ZM
27.6.2016
28.6.2016 13.7.2016
01/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8. ZM
14.12.2015
15.12.2015 1.1.2016
02/2013 Tržní řád 63. RM
28.8.2013
29.8.2013 12.9.2013
03/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV 04/2000 o příspěvcích na podporu výstavby dvoupodlažních objektů 13. ZM
24.9.2012
11.10.2012 31.10.2012
02/2012 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 10. ZM
26.3.2012
28.3.2012 10.4.2012
01/2012 Nařízení města Staré Město, kterým se vymezují úseky chodníků a cyklostezek, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí 33. RM
14.3.2012
15.3.2012 1.4.2012
01/2010 Obecně závazná vyhláška kterou se mění a doplňuje OZV č. 01/2005 požární řád města 15. OZ
26.3.2010
30.3.2010 13.4.2010
09/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Staré Město 6. ZM
17.12.2007
18.12.2007 2.1.2008
08/2007 Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 6. ZM
17.12.2007
18.12.2007 2.1.2008
07/2007 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 6. ZM
17.12.2007
18.12.2007 2.1.2008
06/2007 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 6. ZM
17.12.2007
18.12.2007 2.1.2008
05/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města č. 05/99, 06/99, 01/2002, 04/2002, 02/2003 6. ZM
17.12.2007
18.12.2007 2.1.2008
01/2005 Požární řád města 21. ZM
15.12.2005
16.12.2005 1.1.2006
03/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV 06/96 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin 13. ZM
16.12.2004
17.12.2004 1.1.2005
03/2001 Obecně závazná vyhláška o symbolech města Staré Město 19. ZM
5.2.2001
20.2.2001 6.3.2001
3/1992 Obecně závazná vyhláška o změnách pojmenování ulic a částí 9. OZ
23.4.1992
1.7.1992 1.7.1992
1/1992 Obecně závazná vyhláška o obecní policii &nbsp
28.2.1992
1.3.1992 1.4.1992

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb