Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 1.6.2019Den dětí, Zahrada Moravy
  • 23.6.2019Hurá prázdniny
  • 1.9.2019Velkomoravský koncert
  • 7.9.2019Slovácké slavnosti vína
  • 8.9.2019Zábavné odpoledne – škola začíná
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Vážení spoluobčané a čtenáři,
dovolte, abych Vás stručně informoval o hospodaření města Staré Město za rok 2015. Hospodaření je součástí Závěrečného účtu města za rok 2015, který byl schválen Zastupitelstvem města Staré Město na jeho 10. zasedání dne 30. 3. 2016. Na základě provedeného přezkumu hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Staré Město v budoucnosti. Město Staré Město vykazuje ve svém rozpočtovém hospodaření za rok 2015 přebytek ve výši 18 609 tis. Kč, s rozpočtovými příjmy ve výši 145 179 tis. Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 126 570 tis. Kč.
Městu byly v uplynulém roce poskytnuty dotace v celkové výši 34 923 tis. Kč, z toho 22 503 tis. Kč investiční dotace. Z přijatých transferů byly plně pokryty splátky úvěrů ve výši 14 660 tis. Kč, zbývající finanční prostředky byly použity na financování investičních akcí města.
Ke dni 31. 12. 2015 město disponovalo na všech svých účtech finančními prostředky ve výši 49 957 tis. Kč, z toho je 6 421 tis. Kč vykazováno na Fondu rozvoje bydlení, ze kterého jsou poskytovány zápůjčky obyvatelům města na opravy nebo rekonstrukce jejich rodinných nebo bytových domů.
Další významnou položkou účetní rozvahy jsou dlouhodobé závazky v celkové výši 19 319 tis. Kč, z nichž podstatnou část tvoří bankovní úvěry ve výši 18 581 tis. Kč, které budou postupně splaceny během následujících deseti let. Na konci letošního roku bude úplně splacen úvěr v celkové výši 30 milionů, který byl čerpán od roku 2006 za účelem financování rekonstrukce Společensko-kulturního centra (Sokolovny). Tím dojde k výraznému snížení dlouhodobých závazků města.
V přiložených tabulkách najdete souhrnné výsledky finančního hospodaření, stav majetku a přehled úvěrů města k 31. 12. 2015. Další podrobné informace byly zveřejněny na úřední desce, internetových stránkách města nebo jsou k nahlédnutí na městském úřadě.
Jsem přesvědčen, že efektivní hospodaření města vytváří dobrý předpoklad nejen pro jeho další růst a rozvoj, ale dělá z města i spolehlivého partnera. Investice zaměřené především na vybudování vnitřní infrastruktury by měly přispět ke zlepšení kvality života našich spoluobčanů.

Josef Bazala, starosta

Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Slavnostní otevření Společensko-kulturního centra před cca 10 lety. Foto: Ilustrativní

Slavnostní otevření Společensko-kulturního centra před cca 10 lety. Foto: Ilustrativní


Slavnostní otevření Společensko-kulturního centra před cca 10 lety. Foto: Ilustrativní

Slavnostní otevření Společensko-kulturního centra před cca 10 lety. Foto: Ilustrativní

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb