Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

S nápadem na ocenění mimořádných počinů napříč všemi oblastmi společenského života našeho města přichází od letošního roku po vzoru okolních obcí také staroměstská radnice.
Myšlenka na každoroční vyhlašování Ceny města Staré Město zazněla poprvé při společném setkání vedoucích dobrovolných spolků a organizací se zástupci města v prosinci minulého roku. Po získání podpory ze strany Rady města byly zahájeny práce na přípravě pravidel pro udělení ceny, která zastupitelstvo schválilo na svém 9. zasedání na konci února.
„Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji, reprezentaci a propagaci, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Jsem přesvědčen, že je dobře, když lidem, kteří žijí kolem nás, dokážeme vzdát úctu,“ uvedl starosta Josef Bazala a doplnil, že návrh na udělení ceny města může předložit občan jako fyzická osoba s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města. „Návrh musí být podán písemně nejpozději do 30. května kalendářního roku,“ dodal starosta.
Předložené návrhy poté přezkoumá Kulturní komise, která vybere několik jmen. „Tento výběr poputuje k Radě města, která jednotlivé předložené osobnosti prodiskutuje a vybere z nich tři až čtyři jména. Ta nakonec bude schvalovat zastupitelstvo, jako základní a nejpočetněji zastoupený orgán obce,“ objasnil způsob výběru kandidátů, předseda Kulturní komise, místostarosta Martin Zábranský .
S cenou města souvisí také finanční odměna oceněným kandidátům v rozmezí 5 – 10 tisíc korun, která bude osobnostem předána při slavnostním udílení. To se uskuteční na podzim při předávání programových dotací.
„Inspiraci k udělování této ceny jsme čerpali v okolí, kde tyto ankety probíhají již několik let. Pravidla jak přihlásit návrhy jsou k dispozici na internetových stránkách města,“ dodal na závěr starosta.

Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb