Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 19.8.2018 15.00O putovní pohár starosty města Starého Města
  • 25.8.2018 14.00Středověké odpoledne
  • 31.8.2018 15.0022. Mistrovství České Republiky a Fiesta 2018
  • 2.9.2018 15.00Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
  • 2.9.2018 17.00Velkomoravský koncert
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Středa 15. srpna 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník pro občany

Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku je do 10/9/2018.

Dotazník k vyplnění

Děkujeme moc za Vaši vstřícnost a vyplnění dotazníku.


V Pámátníku Velké Moravy byla v úterý 10. listopadu představena zbrusu nová publikace Jiřího Blahy a Bořka Žižlavského: Chřiby, studánky vyprávějí příběhy, III. díl. Povídání o těchto, mnohdy zapomenutých místech, se ujak jeden z autorů, Bořek Žižlavský, který v téměř dvou hodinách seznámil zájemce s celou řadou míst a příběhů nalezených studánek. Kniha totiž není jen obyčejným popisem studánky jako takové, ale mnohdy nabízí i zajímavý exkurz do historie. Nechybí krásné fotografie nebo i řada pozoruhodných historických dokumentů, které ukáží tato místa před mnoha desetiletími. To vše v souvislostech a čtivě.
Podrobnosti přidává žurnalista, spisovatel a člen Expedice Chřiby, Jiří Jilík:
Kdo už dnes ví, kde byl tzv. Crhůj důl, studánka známá už v polovině 19. století? Jako pamětihodnost ji zaznamenal ve svém díle již P. František Přikryl, cyrilometodějský badatel. Podle něj je studánka spjatá s místem, kde kdysi stanuli Cyril s Metodějem, když jako misionáři putovali po Moravě.
Ta studánka, přesto že se ji pokusil pan ing. Habrovanský oživit, dnes zmizela, pramen netryská, jen bláto. Nevede tudy žádná cesta a lidé na ni zapomněli.
Je to škoda. Každé studánky je třeba. A každou bychom měli opatrovat jako oko v hlavě. Je to zdroj života.
A právě toto měli na mysli členové Expedice Chřiby, kteří se přede dvěma lety vydali dokumentovat chřibské studánky. Našli a popsali jich kolem dvou set dvaceti. Výsledky jejich práce, které vyšly ve třech publikacích, jsou neocenitelné. Neboť – možná na poslední chvíli – zaznamenali u studánek i jejich příběhy. A tak studánky, které v budoucnosti převálcují mnohé zájmy, které neberou ohled na přírodu a jsou diktovány jenom zájmy zisku, přežijí v našich knížkách.
Tři díly publikace Chřiby – studánky vyprávějí příběhy jsou součástí edice Chřiby záhadné a mytické, která vychází od roku 2003 a obsahuje již deset svazků. Všechny jsou v současnosti v prodeji na Památníku Velké Moravy. Mimo edici vyjde o Vánoc souborná monografie o Chřibech s názvem Chřiby strážci středního Pomoraví autorů Jiřího Jilíka a Božka Žižlavského. Vydává ji pražské nakladatelství REGIA v edici Tajemné stezky.
A malý úryvek na ukázku: Studánka Cyrilka
Před odbočkou z velehradské silnice do Starého Města na silnici jalubskou, v místě nazývaném také Crhůj důl, je v hlubokém úvozu mezi lučinami a poli ukrytá v křovinách pověstná studánka Cyrilka. Bedřich Beneš Buchlovan ve Vlastivědném čtení z pověstí hradišťského okresu z roku 1935 o ní píše: „Bylo to v době, kdy u nás působili bratři Cyril a Metoděj. Jednoho roku nastala velká vedra. Svatý Cyril odešel do údolí nedaleko Velehradu kázati lidu. Když se blížilo poledne, nastalo takové horko, že lidé omdlévali. Cyril jim poradil, aby vyryli studánku. Ryli na různých místech, ale bez výsledku. Po vodě ani stopy. Tu Cyril sám uchopil rýč, zaryl do země – a hle! Ze země vytryskl dosti silný pramen. Lidé uhasili žízeň, a ježto voda byla opravdu znamenitá, studánku vydláždili. Dali jí jméno Cyrilka. Studánka je tam dosud.
Zapomenutá studánka se v současnosti nachází ve velmi špatném stavu, a to i přes to, že se o ni před léty postaral známý staroměstský vinař RNDr. Zdeněk Habrovanský. Její vývěr je poničen zvěří, zejména divokými prasaty. Ještě v době 1. republiky byl u studánky umístěn prostý obrázek Cyrila a Metoděje.
Z knihy Jiřího Blahy a Bořka Žižlavského: Chřiby, studánky vyprávějí příběhy, III. Díl, 2015

BZ
Osudy Chřibských studánek zaujaly početné publikum. Foto: BZ

Osudy Chřibských studánek zaujaly početné publikum. Foto: BZ

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb