Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
Cílem projektu bylo realizovat modernizaci azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického. Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou se výrazně zvýšila kvalita technického zázemí služby (vybavení, hygiena), odstranila se bariérovost zařízení (bezbariérový přístup) a stoupla míra soukromí uživatelů (menší počet uživatelů na pokoji).

Stavební práce spočívaly v sanaci stávajících základů (podbetonování), podřezání obvodového zdiva, v odstranění konstrukce krovu, střešního pláště a stropů všech částí budovy. Byl vybudován nový strop v jedné úrovni, došlo k vyzdění nosných obvodových stěn ve 2.NP včetně ŽB věnců a realizaci zastřešení včetně podhledů. Vnitřní dispozice byla provedena vyzděním příček, a bylo zřízeno nové dvouramenné železobetonové schodiště do 2.NP. Dále došlo k zateplení objektu a k pokládce nových podlah. Na chodbách, hygienickém zázemí, kuchyni a skladech byla provedena keramická dlažba. V ostatních prostorech, jako jsou pokoje, společenské místnosti a kanceláře bylo položeno PVC pro vysoké zatížení. Okna a venkovní dveře jsou plastová, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní. Celý objekt je vybaven novým nábytkem.
Azylový dům svatého Vincence ve Starém Městě, zřizovaný Oblastní charitou Uherské Hradiště, zajišťuje služby (dle zákona č. 108/2006 Sb.) pro cílovou skupinu mužů ve věku 18 až 80 let. Doposud poskytoval celkem 30 lůžek v 6 pokojích, počet pokojů se rekonstrukcí zvýšil na 12. Nadále budou poskytovány základní služby, jako je ubytování, stravování, možnost provedení osobní hygieny, praní a žehlení prádla a další služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cíle projektu jsou v souladu se strategickými cíli Zlínského kraje a azylovým domem svatého Vincence, tj. přímá pomoc potřebné skupině osob. Realizací klíčových aktivit získal uživatel služby, podmínky a rovné příležitosti přístupu ke vzdělání, zaměstnání a plnému návratu do společnosti.
Rekonstrukci Azylového domu sv. Vincence byl věnován den otevřených dveří konaný dne 13. 11. 2013, dále byl prezentována v 19. 9. 2014, a bude prezentován v září 2015 na Dnu charity. Tato akce je průběžně prezentována na jednáních pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v rámci aktivit komunitního plánování ORP Uherské Hradiště a také na odborných kolegiích Arcidiecézní charity Olomouc. Prezentace projektu proběhla rovněž v rámci slavnostního znovuotevření azylového domu dne 17. 6. 2015, rekonstrukci byla zároveň věnována část čtvrtletníku Azylové listy 01/2014.
Stavební práce byly zahájeny 2. května 2014, objekt byl dán do předčasného užívání v prosinci 2014, kdy byly ukončeny práce ve vnitřních částech objektu, kompletní stavební práce byly ukončeny v dubnu 2015, v druhé polovině května pak proběhla kolaudace.
Celkové výdaje projektu jsou ve výši 13 300 000 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje 12 866 000 Kč. Dotace z ROP bude v předpokládané výši 81 % ze způsobilých výdajů, tj. 10 421 000 Kč.

Josef Bazala
starosta města

Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě


Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb