Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory: 2.2.1 Fyzická revitalizace území.
Předmětem projektu byla celková revitalizace veřejného prostranství v ulici Nádražní ve Starém Městě. Jeho realizací došlo ke kvalitativnímu zlepšení a celkové revitalizaci venkovního prostoru, který představuje pro občany a návštěvníky přijíždějícími do Starého Města po železničním koridoru Břeclav – Přerov – Bohumín primární přístupovou trasu. Zvětšila se kapacita parkovacích stání, kterých bylo a stále je v prostoru nedostatek, zjednodušila se autobusová linková doprava, která je nyní soustředěna do 3 míst, došlo k bezpečnějšímu křížení automobilového a pěšího provozu, zabezpečil se pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Kromě těchto funkcí území ulice Nádražní i na ni navazující plochy dále zabezpečují dostatek stanovišť pro autobusy hromadné dopravy, umožňují výstup a nástup cestujících a vytváří i prostor pro vyčkávání spojů při vyrovnávání rozdílů mezi plánovanými a skutečnými jízdními časy, včetně vzájemného vyčkávání spojů. Kromě běžné hromadné dopravy je umožněno i řešení náhradní autobusové dopravy při výlukách na dráze.
Součástí stavby je i hlavní přístupový chodník pro pěší, vedený od křižovatky ulic Brněnské a Tovární, v souběhu s ulicí Nádražní a dále přes novou centrální plochu až před chráněný přechod u nádražní budovy. Spolu s tímto páteřním chodníkem jsou řešeny komunikace pěší, které zajišťují přístup ke všem objektům v území a které zároveň plní i funkci nástupních a výstupních ploch autobusových zastávek.
Celková kapacita parkovacích stání je 73 míst, z toho 4 místa jsou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále jsou součástí stavby vegetační úpravy, městský mobiliář (2 přístřešky, stojany na kola, lavičky a odpadkové koše), veřejné osvětlení a vyvolané přeložky inženýrských sítí (kanalizace, plynovod, telefonní kabel).
Celkové výdaje projektu jsou ve výši 17 614 844 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje 15 425 487 Kč. Dotace z ROP bude v předpokládané výši 81 % ze způsobilých výdajů, tj. 12 494 645 Kč.
Stavební práce byly zahájeny v září 2014 a dokončeny k 31.5.2015, v současné době probíhá kolaudační řízení.

Josef Bazala
starosta města

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě


Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb