Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
  • 27.4.2019Den Země - Kovosteel
  • 28.4.2019Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Asi každý z nás se ohlédne za sebou, když hodnotí práci, kterou vykonal. Taková chvilka nastala i nyní na konci volebního období 2010 – 2014.
Dařilo se nám rozvíjet spolkovou činnost ve městě. Dá se říct, že díky dobrovolným spolkům a organizacím si každý občan mohl najít využití svého volného času a zajistit si tak odpočinek, vyžití a zábavu. Snaha města byla vždy zaměřena na udržení a zlepšení podmínek v činnosti spolků a společenských organizací, což se projevilo i vznikem Klubu přátel vína o. s., který úspěšně pořádá ochutnávky vín a rozvíjí činnost vinařů na našem území. Rádi podporujeme spolky a společenské organizace celkovou finanční částkou 1,5 milionu korun tak, aby mohly naplňovat svoji činnost.
Daří se pořádání už zažitých kulturních akcí města, jako je Den matek, Slavnosti vína, Staroměstský den, Michalské slavnosti, Hodové odpoledne, Velkomoravský koncert, Vánoční jarmark a Vánoční zpívání.
V oblasti sportu bylo na území Starého Města živo. Jen namátkou to byly motocyklové závody Slovácký okruh, fotbalové a volejbalové turnaje a závody lukostřelců. Šachový turnaj FIDE OPEN Staré Město má i mezinárodní účast a je vysoce hodnocen.
Široká veřejnost má možnost navštívit a pobavit se na řadě plesů a tanečních zábav v prostorách Společensko -kulturního centra. Pohádky pro děti a řada dalších akcí úspěšně plní kalendář v průběhu celého roku.
Díky našim spoluobčanům a jejich účasti v soutěži pořádané firmou LIDL se podařilo získat Rákosníčkovo hřiště, které od léta slouží dětem. Na rozvoj dětí a mládeže je zaměřena podpora města. Dařilo se obnovovat a vylepšovat prostředí jak mateřských škol, tak i základní školy, jejichž zřizovatelem je město Staré Město. Staroměstská základní škola je na vysoké úrovni jak materiálově, tak i v kvalitě výuky.
Síť cyklostezek v okolí Starého Města umožňuje cyklistům vyhnout se silničním tahům a bezpečně se dopravovat jak za sportem, tak za jinými účely.
V oblasti investic se dařilo obnovovat povrchy komunikací a chodníků. V minulosti se celou řadu roků diskutovalo o náměstí ve Starém Městě. V současné době je část náměstí Velké Moravy již dokončena a další část je těsně před dokončením. Je dořešeno i okolí nového kostela Svatého Ducha a Památníku Velké Moravy.
Ve Starém Městě se v období 2010 – 2014 velmi pokročilo i ve vyšší ochraně životního prostředí. Podařilo se nám dokončit protipovodňovou ochranu, vybudovali jsme i výstražný systém varování obyvatel. Dokladem toho je v současné době zkušební provoz městského rozhlasu. Převzetím Školního hospodářství byly vytvořeny podmínky pro zastavení živočišné výroby ve statku a tím i zlepšení ovzduší města.
Všechny tyto aktivity a další rozvoj by nebyly možné bez výborné spolupráce zastupitelů města. Jednání a řešení rozvoje a života ve městě byla věcná a vždy k prospěchu obyvatel města. Ne vždy je vše jednoduché a lehké, ale ve volebním období 2010 – 2014 se dařilo hledat optimální řešení. Zastupitelé vytvořili prostředí, kde se dařilo budovat, investovat a rozvíjet Staré Město. Čas, který plynul, tak mohl být využit jak vedením města, tak i pracovníky městského úřadu ke zvládání úkolů. I pracovníkům městského úřadu patří mé poděkování za jejich práci pro Staré Město.
Velký kus práce odvedla i Rada města, (celkem 86 zasedání Rady města ve volebním období), spolupráce byla opět vynikající. Pracovat s lidmi, kteří chtějí a mají chuť neustále zlepšovat život ve Starém Městě, je opravdu něco jiného a lepšího, než dohady, osočování a vyčítání tak, jak se v některých městech a obcích děje. Řada měst a obcí nám toto může jen závidět.
Všem občanům bych rád poděkoval, že mi umožnili, abych se na rozvoji Starého Města mohl podílet. Rád jsem od osamostatnění Starého Města v roce 1990 pro obyvatele a město pracoval.
Přeji Starému Městu, aby konstruktivní přístupy zastupitelů trvaly i v dalším období a přispěly tak k dalšímu rozvoji námi milovaného Starého Města.

Radoslav Malina, místostarosta
Místostarosta Radoslav Malina. Foto: AR

Místostarosta Radoslav Malina. Foto: AR

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb