Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 15. listopadu 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

V minulých letech se podařilo díky evropským dotacím vybudovat obchvat Starého Města ve směru od obchodního centra ve Východní ulici přes louky k Huštěnovské ulici, bylo provedeno zateplení základní školy v Komenského ulici a také zateplení mateřských škol v ulicích Komenského, Rastislavova, Za Radnicí. Nesmíme zapomenout i na zateplení městské sportovní haly na Širůchu. Velkou investicí byla kompletní revitalizace sídliště Kopánky.
„Na podzim roku 2013 se začalo s realizací projektu Event centrum u Památníku Velké Moravy, po jehož dokončení Staré Město získá místo, ve kterém si mohou místní obyvatelé i návštěvníci vyjít na procházku a strávit příjemný volný čas. Vznikly nové prostory mezi kostelem Svatého Ducha a Památníkem Velké Moravy. Z náměstí již vedou široké schody, pod kterými je nové předsklepí jezuitského sklepa, sociální zázemí, informační centrum s multimediální projekcí, která bude poskytovat pohled z věží kostela Svatého Ducha. Samozřejmostí budou místa pro parkování automobilů a jízdních kol včetně výsadby zeleně. Jedná se o část náměstí, která poskytne dostatečný prostor pro pořádání koncertů na mobilním podiu, prodejní trhy, prezentaci spolků a možnost vzájemného setkávání obyvatel města. Investice Event centrum u Památníku Velké Moravy je spolufinancována částkou 8,5 mil. Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Ostatní finanční prostředky ve výši 21 mil. korun byly investovány z vlastního rozpočtu města,“ sdělil starosta Josef Bazala.
Druhá etapa výstavby náměstí řeší úpravy prostoru kolem Památníku Velké Moravy od ulice Na Valech až po autobusovou zastávku náměstí Velké Moravy. Investice pod názvem Rozcestí Velké Moravy byla zahájena 26. května a dokončena bude do konce října 2014,“ řekl starosta.
Od 2. května již probíhá projekt Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě v ulici Na Hradbách, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Uherské Hradiště. „Azylový dům zajišťuje služby pro cílovou skupinu mužů ve věku 18 až 80 let. Doposud poskytoval celkem 30 lůžek v šesti pokojích, počet pokojů se rekonstrukcí zvýší na 12. Cílem projektu je realizovat modernizaci azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického. Bude se zde realizovat přímá pomoc potřebné skupině osob, které tímto získají rovné příležitosti přístupu ke vzdělání, zaměstnaní a plnému návratu do společnosti. Stavební práce by měly být ukončeny do 31. května 2015. Celkové výdaje projektu jsou 13 mil korun, z toho dotace z ROP bude v předpokládané výši 70 procent, to je 9,1 mil Kč. Vlastní podíl města Staré Město je 3,9 mil. Kč,“ doplnil starosta Josef Bazala.
Koncem měsíce září bude zahájen projekt revitalizace Nádražní ulice. Předmětem projektu je celková revitalizace veřejného prostranství v Nádražní ulici, kvalitativní zlepšení venkovního prostoru. Zvětší se kapacita parkovacích stání, autobusová linková obsluha bude soustředěna do třech míst, zabezpečí se bezpečnější křížení automobilového a pěšího provozu. Bude vybudováno nové chodníkové pásmo, veřejné osvětlení a bude vysázena zeleň. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 16,3 mil. Kč. Dotace z ROP bude v předpokládané výši 70 procent, to je 10,5 mil. Kč, vlastní podíl města Staré Město je 5,8 mil. Kč. Projekt by měl být dokončen do konce května 2015.

Milan Kubíček
Rekonstruovaný jezuitský sklep (založen cca roku 1650) nabídne prostory pro ochutnávku vín, besedy u cimbálu, zázemí pro účinkující při koncertech. Foto: Milan Kubíček

Rekonstruovaný jezuitský sklep (založen cca roku 1650) nabídne prostory pro ochutnávku vín, besedy u cimbálu, zázemí pro účinkující při koncertech. Foto: Milan Kubíček

Azylový dům v průběhu rekonstrukce v září 2014. Foto: Milan Kubíček

Azylový dům v průběhu rekonstrukce v září 2014. Foto: Milan Kubíček

Pohled na náměstí z plošiny dne 14. srpna 2014. Foto: Josef Bazala

Pohled na náměstí z plošiny dne 14. srpna 2014. Foto: Josef Bazala

Zatím nejvíce navštívenou kulturní akcí na novém náměstí Velké Moravy byl Velkomoravský koncert 14. září, kterého se zúčastnilo 950 diváků. Foto: Vladimír Kučera

Zatím nejvíce navštívenou kulturní akcí na novém náměstí Velké Moravy byl Velkomoravský koncert 14. září, kterého se zúčastnilo 950 diváků. Foto: Vladimír Kučera

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb