Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Vážení spoluobčané,
nejdříve mně dovolte, abych Vás pozdravil a popřál Vám všeho dobrého. Prázdniny jsou téměř u konce, sklizeň obilí je hotova a postupně se připravujeme na zahájení školního roku, k hodům a podzimu. Některé stavební práce finišují tak, aby bylo vše do zimy hotovo.
Vzhledem ke končícímu volebnímu období 2010 – 2014 je rozumné, abychom se ohlédli zpět a učinili rekapitulaci, co se nám podařilo zrealizovat. Než se pustím do výčtu investičních akcí, rád bych se zastavil u společenského a kulturního dění ve Starém Městě. Jak dobře víte, pracuje u nás přibližně třicet dobrovolných spolků a organizací, které zajišťují vyžití společenského a kulturního života. Jejich role pro dění je nezastupitelná. Právě jejich aktivity a podpora z města jsou významným článkem vzájemné sounáležitosti. Myslím, že jsme velmi dobře nastavili podporu těmto organizacím a to přímo na činnost nebo nově formou grantů.
I občanská vybavenost je bohatá a troufám si říci, že vše potřebné je dostupné a v blízkosti. Vzpomenu městskou hromadnou dopravu a dopravní obslužnost, zdravotnické služby, bohatou nabídku obchodů, služeb, včetně regionální nákupní zóny. Mnozí živnostníci nabízejí své služby a stali se součástí běžného života. Nelze nezmínit nově otevřený komplex pro domácí kutily a zahrádkáře UNI HOBBY.
Máme u nás taky dostatek zeleně, vždyť jen v posledních čtyřech letech jsme vysázeli 590 stromů a 4705 keřů, včetně květinových zahrádek na náměstí Hrdinů a ve Sportovní ulici v hodnotě asi 2,5 milionů korun. Budeme v této činnosti pokračovat i nadále. Přesto, že je město rušné na osobní dopravu, tak jsem přesvědčen, že především tranzitní doprava občany města již netrápí. Že se budeme potýkat s nedostatkem parkovacích míst, bezpečností chodců na přechodech, kolizí mezi chodci a cyklisty je daní za moderní a uspěchanou dobu.
Staré Město mělo první vybudovanou cyklostezku podél Baťova kanálu a dnes se tato myšlenka stala fenoménem současnosti. Díky těmto aktivitám u nás kvete obchodní ruch se službami pro cyklisty, včetně zázemí pro návštěvníky a turisty, kteří navštíví přístaviště, ale i další kulturní a sportovní areály rozšířené o doprovodné aktivity. V místních penzionech pak turisté mohou vyhledat ubytování, klid a odpočinek.
Nové náměstí Velké Moravy, s Památníkem Velké Moravy, novým kostelem Svatého Ducha, promenádními prostory s lavičkami a parkovými úpravami by měly přilákat další návštěvníky. Předpokládáme, že na nové náměstí přesuneme Vánoční jarmark, včetně zpívání u stromečku. Velkomoravský koncert, Hodové odpoledne, Staroměstský den, simultánku s šachovým velmistrem, setkání autoveteránů apod. Ochutnávky vína a vernisáže se již budou moci odehrávat v nových prostorách jezuitského sklepa. Informační centrum, které zde bude přemístěno do předsklepí, pak podá potřebné informace občanům, návštěvníkům a turistům Starého Města. Ti pak můžou pokračovat v návštěvě jiných atraktivit města jako je Bonsaicentrum – muzeum Isabelia, přístaviště, Kovozoo s lodí Naděje, Majákem, vláčkem Steelinka nebo do Kongresového centra s jeho aktivitami. Dny země a mnohé další vzdělávací programy jsou atraktivní pro rodiny s dětmi, školní mládež, důchodce a všechny věkové kategorie.
Velmi intenzivně jsme spolupracovali s rybáři, myslivci na obnově rybníků a zeleně v krajině. Poskytli jsme půjčku zahrádkářům na výkup pozemků pod svým areálem. I nadále poskytujeme půjčky z fondu rozvoje bydlení. Nově narozeným dětem a jejím rodičům je poskytnut příspěvek na narozené dítě ve výši 3000,- Kč. Nakonec i sportovní areál Rybníček doznal změn ve formě rozšíření šaten a sociálního zázemí. Úspěchy fotbalistů tomu jen napomáhají. Kromě aktivit města, zde vyrostl zcela nový tenisový areál TC Staré Město, který si klade vysoký cíl, a to výchovu sportovní mládeže tak, aby nám vyrůstala mládež pohybově zdatná, ale i s dobrým prospěchem ve škole. Během tohoto volebního období se dočkalo město i účasti po dvě sezony v extralize. Tento obrovský úspěch je zásluhou volejbalového oddílu, který u nás nepřetržitě pracuje již více než 90 let. Bohužel ekonomické možnosti nedovolují v extralize pokračovat i v dalších letech. Přesto zateplená sportovní hala, včetně restaurace Victoria, dávají dobré podmínky k účasti i v nižších soutěžích.
Na území města a v blízkém okolí jsou výrobní závody, skladové prostory pro distribuci, včetně moderního odpadového hospodářství. Tato činnost umožňuje zajistit zaměstnanost a pracovní příležitosti pro naše spoluobčany, která je tak životně důležitá pro celkovou spokojenost obyvatel města. Úkolem samosprávy je s odvedenými daňovými prostředky řádně hospodařit a vynakládat je na potřebné účely a zabezpečit tak provoz domů s pečovatelskou službou, údržbu veřejného prostranství, chodníků, zeleně, mateřských a základních škol, areálu hřbitova, chodu městského úřadu, městské policie a v neposlední řadě sportovišť, koupaliště a údržbu a obnovu okolní krajiny.

Myslím, že žijeme v klidném městečku, které je přátelské k přírodě, hrdé na svou velkomoravskou historii, bohaté na udržování folklorních tradic. Jsou zde tři cimbálové muziky, dechová hudba, taneční, výtvarný a hudební obor ZUŠ. Asi sto padesát dětí navštěvuje dětský soubor Dolinečka včetně dospělého souboru Dolina. Ve středisku mládeže Klubko mají děti možnost vyžití volného času a zabezpečení dětí na příměstských táborech. V MŠ máme možnost umístit asi 315 dětí a ZŠ má kapacitu pro 850 dětí, což ji řadí jako největší na okrese. Pracuje zde školní klub i školní družina. Čtyři fotbalová hřiště, dvacet tenisových kurtů, tři kurty pro beach volejbal, jedna sportovní hala, pět tělocvičen, organizace jako je Orel, Sokol, Sportovní kluby a další dávají možnost dostatečného sportovního vyžití. Organizátoři motocyklových závodů, FIDE OPEN, rybářských závodů a další pak doplňují aktivity, ve kterých je možné smysluplně strávit volný času. V této podpoře jsme připraveni i v příštích letech pokračovat.

V příštím příspěvku v říjnovém vydání Staroměstských novin Vás seznámím s investicemi a dalšími plány do budoucnosti.

Josef Bazala
starosta

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb