Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 23. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Již jen tři týdny nás dělí od svátku Marie. Téměř každý rok nezapomeneme v našich novinách poblahopřát k svátku všem staroměstským Mariím. Patří to ke slušnosti. Hlavním důvodem stále zůstává skutečnost, že tímto blahopřáním uděláme radost velkému množství žen a dívek. Marie je stále s velkým náskokem nejčastější jméno v našem městě ze všech ženských i mužských jmen.
Navíc je Uherskohradišťsko oblastí, kde se jméno Marie vyskytuje na počet obyvatel nejčastěji v České republice.

Ve Starém Městě bude slavit úctyhodný počet 275 Marií. Číše s přípitkem pozvednou a určitě krásnou kytičku květin obdrží od svých nejbližších všechny ženy vznešeného jména, které má mnoho různých podob a zdrobnělin. Třeba Maruška, Mařenka, Maňa, Mařka, Mája, Manka, Mánička, Marjánka, Marunka, Maryška. Anglická verze jména je Marie či Maria, zkráceně Mary. Francouzsky se řekne Marion a ruská podoba je Marija. Jméno Marie v poslední době není ve Starém Městě příliš časté, při obřadu Vítání občánků jsem se s ním setkal za posledních patnáct let jen čtyřikrát. Ubývá i počet Marií ve zralém věku. Například padesátiny letos oslaví jen čtyři Marie, šedesáté výročí narození devět Marií, stejně tolik je Marií s datem narození 1944.

Jméno Marie pocházelo z egyptského „merit amm“ s významem milovaná bohem. Z aramejštiny lze překládat jako kapka moře a také krásná nebo jen paní královna či princezna. Jméno Marie se u nás začíná rozšiřovat v druhé polovině 14. století, to je za vlády císaře Karla IV. Je zajímavé, že se jméno Maria objevuje i u mužů. Například Jan Maria Plojhar nebo Quido Maria Vyskočil. V archivech jsem vypátral, že Marie je také příjmení. V České republice ho nosí čtyři lidé v Praze. Se jménem Marie se setkáváme i u rostlin. Druh hvozdíku se jmenuje slzičky Panny Marie či Panny Marie vlásky. Na starobylost jména Marie usuzujeme i ze skutečnosti, že se objevuje i v místních jménech, například v názvu obce Mařatice, které je doloženo již v roce 1220, tedy v době, kdy toto jméno teprve začalo vnikat do systému osobních domácích jmen a kdy ještě nebylo obvyklé. Ze spojení Marie – Anna vzniklo krásné jméno Mariana. Na Uherskohradišťsku je takto pojmenováno 22 žen, jméno Marianna nosí dvě ženy. Pro nezasvěcené uvádím, že Anna bylo jméno matky Panny Marie.

V dlouhé historii je nejznámější biblická postava a matka Ježíše Krista Panna Maria, jejíž příběh inspiroval mnoho významných umělců napříč staletími. Další biblickou postavou je Máří Magdaléna, která byla podle podání Nového zákona učednicí Ježíše Krista. Jméno Marie nesla celá řada královen a vévodkyní, například skotská královna Marie Stuartovna, císařovna Marie Terezie i její dcera Marie Antoinetta. Podle církevního kalendáře se Marie slaví 8. září, jako den narození Panny Marie, i když přesné datum narození P. Marie není známo. Podle českého kalendáře je svátek Marie 12. září. V některých pramenech se uvádí, že ke slavení svátku Marie právě v tento den dochází po 12. září 1683, kdy byla turecká vojska velkovezíra Karla Mustafy, odléhající 60 dní Vídeň, poražena říšsko – polskou armádou pod vedením polského krále Jana III. Sobieského. Mnoho obležených lidí i vojáků se tehdy modlilo právě k Panně Marii a stal se zázrak. Porážka Turků u Vídně znamenala konec rozpínavosti osmanské říše v Evropě. Krále Sobieského nám denně připomíná i vlak EuroCity „Sobieski“ Vídeň – Varšava, který zastavuje na nádraží ve Starém Městě.

Ale vraťme se ještě ke staroměstským Maruškám. Hodně jich za poslední roky ubylo. Většina z nich zemřela, některé se odstěhovaly. Třeba ještě v roce 1998 jsem napsal článek Marií je stejně jako dnů v roce – 365, dále již počet Marií strmě klesal. V roce 2001 – 354, v roce 2005 – 329 a v roce 2013 jen 277.

A jaká je ještě Marie? Napadá mě při závěrečné fázi psaní tohoto článku. Marií znám ve Starém Městě opravdu hodně a promítám si jejich typické vlastnosti. Marie je většinou velmi pečlivá a má netradiční pohled na věc. Mívají velmi dobře rozvinutou intuici. A co zvláště obdivuji, nemají rády povrchní přístup. Velmi si cení rodinný život. A ještě bych mohl pokračovat….

Jménem redakční rady Staroměstských novin posílám všem Maruškám květinku – lilii z naší zahrádky, která na stránkách novin nikdy neuvadne.

Milan Kubíček
Nádherný květ lilie pro všechny staroměstské Marušky. Díky kráse a eleganci květů se lilie stala erbovním symbolem králů. Lilie je také pradávným symbolem plodnosti, naděje a budoucnosti. Prostřední okvětní lístek představuje střelku kompasu a znamená schopnost jít přímo a neobcházet překážky. Foto: Milan Kubíček

Nádherný květ lilie pro všechny staroměstské Marušky. Díky kráse a eleganci květů se lilie stala erbovním symbolem králů. Lilie je také pradávným symbolem plodnosti, naděje a budoucnosti. Prostřední okvětní lístek představuje střelku kompasu a znamená schopnost jít přímo a neobcházet překážky. Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb