Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 15. listopadu 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

O Starém Městě – Veligradu, jednoho z center Velkomoravské říše, toho bylo napsáno již mnoho. Nejenom v dnešním, ale i v příštích vydáních Staroměstských novin, budeme poznávat skryté a trochu pozapomenuté tváře našeho města, jehož ulicemi kráčely nejen dějiny, ale především šťastné i méně šťastné osudy lidí, neboť, co by bylo Staré Město bez svých obyvatel!
První převratné události se udály přímo na katastru dnešního Starého Města a možná právě na rozcestí Michalské a Svatovítské ulici, kde stával kostelík sv.Víta, v němž podle legendy arcibiskup Metoděj pokřtil Přemyslovce Bořivoje a jeho ženu Ludmilu, babičku sv.Václava. Je známo, že kněžna Ludmila se později stala první českou svatou, když byla svatořečena v 11. století. Kníže Bořivoj (852 – 889) měl své sídlo na Levém Hradci v blízkosti Prahy, kam jsem se před časem vypravil, abych poznal genium loci tohoto místa. O Bořivojoví je známo, že vládl pod silným tlakem velkomoravského knížete Svatopluka, který chtěl mít vliv na politickou situaci v české kotlině. Proto přiměl Bořivoje, aby jako jeden z mocenských nástrojů přijal křesťanství, které by mu pomohlo rozrušit společenské soukolí archaického kmenového zřízení. A v souladu s devízou jeden pán na nebi a jeden pán na zemi by se tím ukončily rovnostářské poměry. Bořivoj někdy po roce 882 přijíždí ze „školení“, které se mu na Velké Moravě dostalo od Metoděje. Vrací se již jako křesťan, navíc si přiváží kněze Kaicha a na Levém Hradci zakládá první křesťanský kostel v Čechách – rotundu sv. Klimenta. (Ve stejné rotundě byl roku 982 zvolen druhým českým biskupem sv.Vojtěch). Bořivoj zároveň začíná zavádět křesťanství i u ostatních kmenových vojvodů, s nimiž si byl do té doby roven. Bourání starobylých mravů se však mnoha vůdcům nelíbilo a proti Bořivojovi vypuklo povstání, před nímž kníže uprchl opět na Velkou Moravu. Během Bořivojova exilu znepřátelené strany mezi sebou válčily a z bojů vyšli díky lsti vítězně Bořivojovi příznivci, neboť kníže byl povolán zpět. Podle legendy se oba znepřátelené tábory sešly a rokovaly o Bořivojovi. Toto sněmovní pole bylo posvátné a každý sněmovník se měl dostavit neozbrojen. Této podmínky Bořivojovi příznivci využili, donesli si na sněmovní pole v skrytu zbraně a těch pak použili. Vítězný kníže se tedy z Velké Moravy vrací, obsazuje toto posvátné místo a staví na něm kostel Panny Marie. Předpokládá se, že tato lokalita, zřejmě kultovní, nalézala v areálu nynějšího Pražského hradu. Tím vše ale neskončilo. Přemyslovci měli i v dalších letech nebývale často ruce od krve. Jen vzpomeňme na vyvraždění rodu Slavníkovců, který v té době ovládal pravý břeh Vltavy v Praze, i další lsti, intriky a tragédie, kterými si postupně Přemyslovci uzurpovali moc.
Jako protipól k Bořivojovi a jeho následníkům se nám jeví arcibiskup Metoděj. Je známa legenda o jeho zatčení Bavory. Tehdy se projevil jako silný a sebejistý muž s bojovým duchem. Bavorský král Ludvík Němec postavil Metoděje před církevní soud a arcibiskup své protivníky varoval slovy: „Narážíte na skálu železnou, vaše lebka se o ní roztřískne.“ Později se mu Ludvík Němec vysmíval, že se už pod tíhou obvinění začíná potit, sebejistě mu odpověděl: Jedinkráte tázali se jistého filozofa: Proč se tak potíte? Protože, odvětil prý, mám právě mluvit s idioty.

Milan Kubíček
Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci stojí na základech prvního křesťanského kostela v Čechách - rotundy sv. Klimenta. Foto: MK

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci stojí na základech prvního křesťanského kostela v Čechách - rotundy sv. Klimenta. Foto: MK

Již jen maketa na rozcestí ulic Michalská a Svatovítská nám připomíná místo, kde před mnoha lety stával kostelík sv. Víta. Foto: Milan Kubíček

Již jen maketa na rozcestí ulic Michalská a Svatovítská nám připomíná místo, kde před mnoha lety stával kostelík sv. Víta. Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb