Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 15. listopadu 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Řešené území se nachází v severovýchodní části města v ochranném pásmu a přímém sousedství národní kulturní památky archeologické lokality „Na Valách“. Cílem projektu je vybudovat doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu na náměstí Velké Moravy, kde jsou významnými turistickými atraktivitami Památník Velké Moravy a kostel Svatého Ducha. V okolí těchto dominant již vzniká prostor pro kulturní a folklórní vystoupení, otevře se staré jezuitské sklepení, bude tu návštěvnické zázemí s infocentrem, kde bude umožněn i prodej suvenýrů s malým občerstvením, toaletami a sprchou.
Odpočinkové intimnější prostředí nabídne návštěvníkům bohatě členěná promenáda s řadou galerijních stěn z přírodních materiálů a posezením v klidném prostředí, krytém kamennými zídkami od relativně rušné ulice Velkomoravské. Architektonický návrh zdůrazňuje jednotné menší měřítko, které zklidní objemovou roztříštěnost objektových dominant a vytvoří příjemné prostředí pro návštěvníky i průchozí pasanty. Vytvoří klidná místa v členitém prostoru s odcloněním od běžného městského ruchu. Navržené řešení nabízí trvale oslunění, stín i polostín s průhledy na zajímavé prostorové kontrasty. Horizontální i vertikální plochy tvoří osobité galerijní a orientační linie, vedoucí v úrovni vhodné pro oči dospělých i dětí.
Stavba zahrnuje objekty: Galerijní promenáda „PVM“, Galerijní promenáda „Altéře“, Komunikace, Mobiliář, Sadové a terénní úpravy a Veřejné osvětlení. Stavební práce byly zahájeny 26. května a ukončeny budou do konce října letošního roku.
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Rozcestí Velké Moravy z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.2. Veřejná infrastruktura a služby.
Celkové výdaje projektu jsou 18 223 316 Kč a celkové způsobilé výdaje jsou 16 477 118 Kč. Dotace z ROP bude v předpokládané výši 70 % ze způsobilých výdajů, tj. 11 533 982 Kč, vlastní podíl města Staré Město je 6 689 334 Kč.

Josef Bazala, starosta
Cílem projektu je vybudovat doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu na náměstí Velké Moravy, kde jsou významnými turistickými atraktivitami Památník Velké Moravy a kostel Svatého Ducha. Foto: Milan Kubíček

Cílem projektu je vybudovat doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu na náměstí Velké Moravy, kde jsou významnými turistickými atraktivitami Památník Velké Moravy a kostel Svatého Ducha. Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb