Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Staré Město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí. Loni občané Starého Města odevzdali k recyklaci 1869 televizí, 763 monitorů a 9158 kg drobného elektra. Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 1869 televizí, 763 monitorů a 9158 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 620,98 MW elektřiny, 23503 litrů ropy, 2909 m3 vody a 30,35 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 147,66 tun CO2 ekvivalentu a produkci nebezpečných odpadů o 566,22 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

OŽP
Občané Starého Města již získali mnoho ocenění za výsledky v třídění komunálního odpadu v rámci měst Zlínského kraje. Na snímku kontejnery pro uložení plastů, textilu, papíru, elektroodpadu, barevného a bílého skla v Hradišťské ulici nedaleko radnice. Děkujeme, že odpad pečlivě třídíte. Text + foto: Milan Kubíček

Občané Starého Města již získali mnoho ocenění za výsledky v třídění komunálního odpadu v rámci měst Zlínského kraje. Na snímku kontejnery pro uložení plastů, textilu, papíru, elektroodpadu, barevného a bílého skla v Hradišťské ulici nedaleko radnice. Děkujeme, že odpad pečlivě třídíte. Text + foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb